Kurban boğazlandıktan kaç dakika sonra iliği alınmalıdır?
Kurban keserken bıçak boyun kemiğinin içindeki murdar iliği kesecek kadar aşağı indirilmez. Bir müddet beklenir. Kan iyice boşaldıktan ve hayvandan hareket kesildikten sonra, boyun kemiği içindeki murdar ilik kesilir. Kurbanın başını geriye kanırtarak (çekerek) hayvana eziyet vermek yanlıştır. Kan iyice boşalıp hareket kesilmeden, murdar iliğe bıçak vurmak, hayvana acı vereceğinden son derece mahzurludur. Murdar ilik hemen kesilirse hayvan aniden ve acı çekerek ölür. Şimdi bazı acemi kasaplar veya bir an evvel işi bitirmekte acele edenler yapıyor ise de mani olmalıdır. Ölen hayvan hareketsiz kalacağından vücudundaki kanlar yeteri kadar boşalamaz. Bu da münasip olmaz.
2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar