Bir Türk kızı ile bir Çingene genci evlenebilir mi?
Müslüman olduktan sonra ırkın ehemmiyeti yoktur. Kızın dengi olmayan biriyle evlenmesine velisi itiraz edebilir. Erkek, din, diyânet, mal, meslek, neseb ve hürriyette kıza denk veya ondan yukarı bulunmalıdır. Neseb, Arablar için aranır. Hürriyet ise bugün zaten mevzubahis değildir.
1 Ağustos 2017 Salı
1 Ağustos 2017 Salı
Alakalı Başlıklar