Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra, yeniçerilere ait mezarlıkların yıktırıldığı doğru mudur?
Yeniçeri Ocağı mensuplarından bazısının halka yaptığı zulümler sebebiyle, insanlar hıncını nasıl alacağını bilememiştir. O zamanki reaksiyonla tabii görülebilir.
1 Ağustos 2017 Salı
1 Ağustos 2017 Salı
Alakalı Başlıklar