Mekkeli müşriklerin de Allah'a inandıkları, ancak geçmişte yaşayan salih kimselerin temsili putlarına tazim gösterdikleri için ve o kişileri aracı gördükleri için müşrik olduklarını okuyoruz. Şu halde, evliyanın ruhaniyetinden yardım istemek de buna kıyas edilemez mi?
Aynı şey değildir. Müşrikler, putlarda ulûhiyet sıfatı olduğuna inanıyorlardı. Evliya, Allahın izni ve kudretiyle keramet gösterir; yardım isteyenlere yardım eder.
6 Mayıs 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar