Suç olan şeyler günah da olur mu?
Kendisini tehlikeye atmak caiz değildir. Müslüman dine uyar günah işlemez kanuna uyar suç işlemez. Sultanın keyfî değil de, maslahat sebebiyle emrettiği veya yasakladığı şeylere riayet de dinen vecibedir. Trafik kaidelerine riayet böyledir.
28 Eylül 2015 Pazartesi
Alakalı Başlıklar