Güney Koreliler Amerikalılardan daha iyi insanlardır veya Ruslar Avrupa halklarına göre daha kibardır demek küfr müdür?
Kitaplarda Hıristiyan Yahudiden hayırlıdır veya Yahudi Hıristiyandan iyidir demek imanı giderir, diye yazıyor. Bu niyete bakar. Hayır kelimesiyle bazen zararı daha az olan kasdedilir. Meselâ göz ağrısı körlükten daha hayırlıdır denilir. Ulema bazen bu şundan daha sahihtir derler. Maksatları bunun zaafı daha az demektir. Yoksa hadd-i zâtında bu da sahihtir demek istemezler. (İbn Âbidîn, Kâfirin nikâhı bahsi.) Niyete bakar sözü, fıkıh kitaplarındaki küfre sebep olan sözlerin, bilerek ve isteyerek söylenmesi hâlinde, küfre sebep olacağını ifade eder (Birgivî Vasıyetnamesi)
21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar