Lozan Antlaşması gerçekte 100 yıllık mıdır?
Hayır. Anlaşma metni eldedir; böyle bir madde yoktur. Bazı anlaşmalar muvakkat olabilir; ancak bu husus, anlaşma metninde yazar. İmzacılar kafalarından böyle geçirdiyse, söylenecek bir şey yoktur.
1 Eylül 2015 Salı