Üzerinde artı işareti veya haç gibi işaret olan bıçak gibi eşyayı kullanmak mahzurlu mudur?
Hayır. Küfr alâmeti bile olsa muhterem değil, muhakkar olduğu için istimali câizdir.
1 Eylül 2015 Salı
Alakalı Başlıklar