“Veresiye pahalı, peşin ucuz demek, yani meselâ peşin on liraya, veresiye, yani taksitle onbeş liraya vermek şeklinde iki şartlı satışın fâsid olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Çünki semen meçhuldür. Hadîsle yasak edilmişdir”. Burada kasdedilen nedir?
Satıcının, peşin alırsanız 10 lira, taksitle alırsanız 15 lira demesi ve müşterinin ikisinden birini seçmesi gerekir. Bir şey söylemeden malı alıp giderse caiz olmaz. Bir fiyat ve satış şekli üzerinde anlaşılmalıdır. Denmez ise hadiste men edilen satış olur.


30 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar