Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bernard Lewis güvenilir bir tarihçi midir? The Emergence of Modern Turkey  (Modern Türkiye’nin Doğuşu)  kitabı okunabilir mi?

 Diyanet’in Hadislerle İslam adlı 7 cildlik eseri hadis okumaya başlama kitabı olabilir mi?

 Hilmi Ziya Ülken’in  İslam Felsefesi kitabını tavsiye eder misiniz?

 Lozan’da Musul’dan vazgeçmek, komünist olmamak ve hilafeti kaldırmak şartıyla sulh yapıldığının kaynağı nedir?

 Bugün bir kişi 60 bin lira kredi çekip onunla altın alsa; sonra kredinin taksitlerini 10 ayda faiziyle birlikte 64 bin lira olarak ödese, kredi ile aldığı altınları 2 sene sonra kârlı bir fiyattan bozdurup harcasa, o para caiz olur mu?

 Osmanlı topraklarında misyoner okullarının açılmasına izin verilmesinin sebebi bu faaliyetlerinin tespit edilememiş olması mı? 

 Denizde düşürülen yüzük, kolye benzeri değerli eşyaların bulunması hâlinde ne yapmak icab eder?

 Anne ve baba çocuğuna haksız yere beddua etse tutar mı?

 Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahu ekber tesbihinin manası nedir? 

 Papalardan birinin Osmanlı casusu olduğu doğru mudur?

 Mahremi olan kadınlara sarılmak caiz midir?

 Zakir Kadiri Ugan’ın  İbni Haldun-Mukaddime ve  Taberi-Milletler ve Hükümdarlar Tarihi tercümelerine itimat edilir mi?

 Abdülhakim Arvasi hazretleri “Bu millet Sultan Aziz’e yapılanların âhını çekiyor. Sultan Hamid’e sıra gelmedi” buyurmuş. Halkın bu olanlardaki suçu nedir?

 Bir kadın zaruret yokken tesettürsüz tezgahtarlık yapsa, maaşı haram olur mu?

 Ömer Rıza Doğrul’un  Tanrı Buyruğu kitabını tavsiye eder misiniz?

 Britanya’nın Ortadoğu Politikası ve Gertrude Bell kitabında diyor ki: “Osmanlılar batılılaşma veya modernleşme referansıyla değişim ve dönüşüme zorlanarak Britanya’nın nüfuz ve baskı kurabilmesine zemin hazırlanmıştır. Çünkü çerçevesi genişletilmiş Osmanlı reformları aynı zamanda Britanya’nın en önemli baskı araçlarından birine dönüşmüştür.” Britanya, Osmanlı Devleti’ne hangi reform ile baskı kurmuştur? 

 Sıla-i rahim denilen akraba ziyareti yapılmazsa günah olur mu?

 İmam-ı Rabbani hazretleri (1/272. mektup) “Bir tanrının var olduğunu ispat etmek için bir çok delil ileri sürülmektedir. Bunların çoğu doğru, ancak doğru olanların hiçbirisi kusursuz değildir” diyor. Bir tanrının var olduğunu kabul etmek için, ileri sürülen delillerin kusursuz olması gerekmez mi?

 Hazret-i Ali ile Muaviye arasındaki ihtilafta, “ki halifeden sonrakini öldürünüz” hadisini tatbik etmek yerine hakem tayinine gidildi?

 Hazret-i Ali’nin başa gelişi nasıl olmuştur?

 İşsizlik maaşı almak caiz mi?

 Zekâtda, uşr ve hayvan zekatı ile nakit ve ticaret eşyası hesabı ayrı mı tutulur? Mesela 45 koyunu olan bir kimse, ayrıca 40 000 TL. borcu varsa, bir sene sonra koyunların zekâtını verecek mi? Bu arada aldığı mahsulün uşrunu verirken borcunu dikkate alacak mı?

 Hiç evi olmayan ve ev alacak kadar parası olmayan, ileride ev alma niyeti ile bankadan kredi çekip kârlı bir işe yatırım yapması caiz midir?

 Cuma günü gusül almak cünüp olmayan için de sevap mıdır?

 Kiracı girdiğinde bazı ilaveler yapsa, sonra borç bırakıp çıksa, mal sahibinin bunları elde tutma hakkı var mıdır?

 Havuza atılan paraları toplamak caiz mi?

 Hadis-i şerifte, “Cennet ehli ticaret yapsa, bezzazlık (manifaturacılık), cehennem ehli ticaret yapsa sarraflık yapardı” diyor. Bunun kaynağı nedir? Nasıl anlamalıdır?

 20 gün kalmak niyetiyle geldiği sefer mesafesindeki bir yerde niyetini değiştirip 6 gün kalmaya karar verse seferi olur mu?

 Bir kadın, evinin bir odasını bir erkeğe kiraya verse, banyosu ve tuvaleti de ayrı olsa caiz midir?

 Kadın erkek karışık lokantalar fısk meclisine girer mi?

 Kadınların dişleri ziynet midir?

 Sultan II. Abdülhamid’in 93 harbini engelleyebilecek gücü olmadığını söylemiştiniz. Padişahın alınan kararı veto etme hakkı mevcuttu. Bu kararı veto edemez miydi?

 Diş beyazlatma caiz midir?

 Tasavvuf kitaplarında geçen “Din kitaplardan okuduğunu yapanın kurtulmak ihtimali vardır. Bir büyüğe bağlı olanın, kurtulmamak ihtimali yoktur sözü ne manaya geliyor?

 Bir kimse kredi çekerken bizim malımızı ipotek ettirmek istese caiz midir?

 Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin müslümanlardan farklı giyinmesinin hikmeti nedir?

 Erkek küfre düşerse nikâhı yenilemek gerekir; ama kadın küfre düşerse iddeti bitmeden tevbe ederse nikâhı devam eder mi?

 İhramlı iken eline gülsuyu değen kişi ne yapmalıdır?

 Oruçlu iken diş dolgusu yaptırmak orucu bozar mı?

 İslâm hukukunda evladını öldüren babaya kısas gerekmez ise, hiç ceza verilmez mi?

 Adnan Adıvar’ın  "Tarih Boyunca İlim ve Din"  ile "Osmanlı Türklerinde İlim" kitaplarını tavsiye eder misiniz?

 Ömer Nasuhi Bilmen tefsiri fakih bakış acısıyla yazılmış mıdır?

 İnternet kafe işleten birinin kazancı helal midir?

 Bir arkadaşın portatif masasını ödünç alıyorum. Ona internetten yenisini al, parasını ben vereceğim; elimdeki de benim olacak dedim. Kabul etti. Ancak aldığı masa bozuk çıkmış; iade etmiş. Kampanya da bittiği için yenisini alamamış. Ne yapmak lazımdır?

 Bir adam kimsesiz bir kızı evlat edinse ve nüfusta da üzerine geçirse, geride zevcesini ve kardeşlerini bırakarak vefat etse, kardeşleri miras talep edebilirler mi?

 Kırmızı şarap sirkesi caiz midir?

 Mazeret izni kullanırken idare tarafından dilekçe yazmamız ve ailemizden birinin hasta olduğunu belirtmemiz gerektiği söyleniyor. Bunda mesuliyet var mıdır?

 Kur’an-ı Kerimin en son inen âyet-i kerimesi hangisidir?

 Hafız Derviş Vahdeti hakkında ne dersiniz?

 Sivilceden sıkılarak ya da kendiliğinden çıkan renksiz sıvı abdesti bozar mı? 

 Noel ve Paskalya’da gayrı Müslimlerin hediye ettiği çörekleri yemekte mahzur var mıdır?

 Annesi babası Budist olan biri onların cenaze törenine katılabilir mi?

 Mimar ve mühendisler şantiye şefliği imzası atıp şantiyeye uğramadan para alıyorlar. Bu ücret helal midir?

 “Filmin müzikleri güzeldi” yahut “Bu müzik güzelmiş” demek elfaz-ı küfürden midir?

 Zina edenin, kızından veya yakınından da buna benzer bir hâdise yaşayacağı istikametindeki inanç doğru mudur?

 Şâfiî mezhebinde her hangi bir sözle nikâh kıyılır mı?

 Mütevâtir ve sahih olanlar dışındaki hadis-i şeriflere inanmamak küfr olmaz ise, bunun sebebi Peygamber Efendimizin bunları söylediği kati olmadığı için midir?

 1920’lerde kurulan müstakil Azerbaycan Devleti’ni Türkiye neden desteklemedi?

 Şia sahabeye hakaret etmez. Şia içindeki marjinal gruplar sebebiyle bütün Şiileri böyle bir şeyle itham etmemek gerekir. Hatta “Ehli Sünnet kardeşlerimiz” tabirini kullanırlar. Ne dersiniz?

 Nişanlı ile telefonda görüntülü yahut normal arama ile konuşulur mu?

 Nişanı sebepsiz bozan kimse karşı tarafa tazminat ödemeli midir?

 Ahmed Avni Konuk nasıl bir kimsedir?

 Seyyid Kutub şehid midir?

 Yemin kefareti için iki çuval (400 kg) un alınıp 3 öğün yemek yiyen yetimhanedeki 50 çocuğa verilse olur mu?

 İkince el satışında online program sahibinin hizmet bedeli adıyla bir meblağ tahsili meşru mudur?

 Online olarak tayyare bileti veya hisse senedi gibi satın alma muamelesinde, karşı taraf aslında bir elektronik programdır. Bu satış meşru mudur?

 Nikâh kıyılırken nikâhı kıyan hoca, 10 gram altın yazsa, kız da utancından seslenmese, evlilik bittiği zaman mehr-i misle kadar arttırılmasını isteyebilir mi?

 Telefonda faturalı hatlarda bir hayır kurumuna bağış yapınca, para otomatik gönderiliyor. Ay sonunda o para faturaya aksettiriliyor. O anda para bizden çıkmadığı için bu, hayır sayılır mı?

 Hammad bin Ebu Süleyman hayatının sonraki zamanlarında Mürcie inancını benimsemiş ve bu sebeple hocası İbrahim en-Nehai, onun kendi yanına gelmesini men etmiş. Bunun aslı var mıdır?

 Ölen anne babamız iyi hal üzere mi değil mi diye istihareye yatmak uygun mudur? 

 Kitap satan birisi, 20 liralık kitap alana 3 liralık bir kitap hediye etse, bunun zekâtını verir mi?

 İskilipli Atıf Hoca’nın gerçek idam sebebinin şapka ya da inkılap muhalifliği değil, İngiltere sempatizanlığı olduğu, hatta bu mevzuda bir yazı kaleme aldığı söyleniyor. Ne dersiniz?

 Yakup Cemil ile Enver Paşa’nın münasebeti nedir?

 Peygamber efendimiz Kur’an-ı kerimin ne kadarını tefsir etmiştir?

 Peygamber namazı sahabenin gözü önünde kıldığı halde, bir takım ihtilaflar olmasını nasıl anlamalıdır?

 Bir kadının dinen kayınvalidesi ile aynı evde kalma mecburiyeti var mı?

 Selçuklu bayraklı yüzüğün namaza zararı var mıdır?

 Cemal Azmi Bey nasıl bir şahsiyettir?

 Kebikeç nedir?

 Milli Birlik Komitesi’nde Menderesin idamına karşı olanlar var mıydı?

 Piyasada satılan mestlerin gerçek deri mi, suni mi olduğunu bilmiyoruz. Bunları kullanmak Maliki mezhebinde caiz midir?

 Günümüzde miras hukukunda kişi medeni hukuku esas alabilir mi?

 İşim icabı her gün yollardayım. İnegöl-Eskişehir arası 87 km. Ben Bilecik ve Söğüt’e uğradıktan sonra Eskişehir’e gidiyorum. Yol 100 km'yi aşıyor. Eskişehir’de seferi olur muyum?

 Vitir namazının 3. rek’atinde, 1 ve 2. rek’atte okunan suresinin üstündeki bir sure okunur mu?

 Üniversitelerde hakkıyla tedrisat yapılmıyor. Sadece diploma için okunuyor. Bundan muzdaribim. Ne tavsiye edersiniz?

 Amigurami denilen bir oyuncak ile, bebek, hayvan vs figürleri yapmak caiz midir?

 Unutkanlığı gidermek için ne yapmamız gerekir?

 Bazı dindar ve düzgün kimseler manevi rahatsızlıkları olan kişilerden isim, anne ismi, gün/ay/yıl şeklinde doğum tarihi isteyerek onun hakkında yaşadıkları ile alakalı geçmişte nerede hata yaptığını, kimlerin kendisine zarar vermek için uğraştığını, evindeki büyünün yerini haber veriyor. Bunlara itibar etmek caiz midir?

 Üzerinde sayılar yazan çocuklar için oyun kartlarıyla oynanması caiz midir? Mesela üst üste konuyor. Kimin attığı sayı çok ise, kartları o alıyor.

 Kadının evde başı açık dururken topuz yapması uygun mudur?

 Toki’den ev almak için kuraya girmek caiz midir?

 Melekler nurdan, şeytan ise ateşten yaratıldığına göre, niçin bazıları şeytanın cin değil de melek olduğunu iddia ediyor?

 Bir Müslüman esir düşse, mühim bilgiler düşman eline geçmesin diye intihar edebilir mi?

 Kur’an-ı Kerim’ın orijinali Arami dilinde miydi?

 Osmanlı saraylarındaki heykeller ve canlı resimlerini nasıl anlamalıdır?

 Bir ilim talebesi zamanı nasıl değerlendirmeli, ne kadar yemeli, kaç saat uyumalı?

 Sultan Alpaslan’ın mezarı nerededir?

 Kraliçe Victoria, Sultan II. Abdülhamid’e yazdığı mektubuna “Kardeşim” diye başlıyor ve mektubunu “Majestelerinin hemşiresi” diyerek imzalıyor. Kraliçenin padişaha böyle hitab etmesini nasıl anlamak lazımdır?

 Peygamberimizin hanımları hakkında Kur’an-ı kerim müminlerin anneleri olduğunu söylüyor. Aişe validemiz bugün yaşasaydı bize mahrem mi olacaktı?

 Misafirlikte ikram edileni doymuş olsak dahi yemek caiz midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>