Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Emîre itaat farz iken, Hazret-i Osman zamanında Ebu Zer Gıfarî’nin halifeyi tenkit etmesi nasıl izah edilir?

 Bir kimse bir günah için Allah’a tevbe ederim dese, sonra yeniden aynı günahı işlese, yeminini bozmuş olur mu?

 Namazdan sonra imam herhangi bir yerinin kanadığını fark etse, cemaat de dağılmış olsa, nasıl hareket eder?

 Namazda kıyamda salavat okumak veya âmin yarabbi demek namazı bozar mı?

 Osmanlı sultanları etek öptürür müydü?

 Hanefî mezhebinde mahremi olmayan bir kadın hacca veya umreye giderse, bu ibadeti sahih olur mu?

 Evimizin bahçesindeki erik ağacından ortalama 30 kg. mahsul aldık. Kendi suyumuz ile suladık. Bunun ne kadarını zekât olarak vermek gerekir?

 Yeni Müslüman olup Kur’an-ı kerimden hiçbir âyet bilmeyen kimse nasıl namaz kılar?

 Hanefî mezhebinde olup gusl abdesti sebebiyle Mâlikî mezhebini taklid eden ve âdeti 7 gün hayız-25 gün temizlik olan bir kadın 12 gün temizlikten sonra 13. günden itibaren ilk 7 gün leke görüyor. Sonra 10 gün hayz görüyor ve 3 aydır bu şekilde devam ediyor. Bu kadın nasıl hareket eder?

 Bir kimsenin zevcesi zengin olup nafaka istemese, erkek yine de nafaka vermek zorunda mıdır?

 Ana bir baba ayrı (üvey) hala veya teyze mahrem midir?

 Üç talâk (boşama) hakkı, ric’î ve bâin için ayrı ayrı mıdır? Yani bir kimsenin üç ric’î, üç de bâin talâk hakkı mı vardır?

 Bir fıkıh kitabında okuduğum "İmandan sonra en kıymetli ibadet, namazdır. İman gibi, onun da güzelliği kendindendir. Başka ibadetlerin güzelliği ise, kendilerinden değildir" ifadesi ne manaya gelmektedir? 

 Köpekten gelen necaseti temizlemek için bir Şâfiî toprak yerine sabun kullansa kâfi gelir mi?

 Farklı ilmihal kitaplarında seferîlik mesafesinin farklı bildirilmesinin sebebi nedir?

 Osmanlılar neden çocuklarına Muaviye ismini vermemiştir?

 Ayak üzerinde bebek sallanırken Kur’an-ı kerim okunabilir mi?

 Cima sebebiyle cünüp olup, ardından âdeti başlayan kadının gusletmesi gerekir mi?

 Bir insan İstanbul’a gelip 7 gün Küçükçekmece’de, 10 gün de Maltepe’de kalmaya niyet etse, seferî olur mu?

 Sakalı jiletle kazımak ile makine ile almak arasında fark var mıdır?

 Abdülfettâh Ebû Gudde Ehl-i sünnet midir?

 Dinî muhtevalı bir internet sitesi kurmak istiyorum. Ancak bunu okuyan birisinin alay etmesinden ve oraya kötü bir yorum yazmasından mesul olur muyum?

 Cenâze evinde, cenaze sahibinin yemek dağıttırması câiz midir?

 Kabre çiçek dikerken toprağına gübre veya otun ihtiyacı olan maddeleri karıştırmak câiz midir?

 Kabre çiçek dikerken toprağına gübre veya otun ihtiyacı olan maddeleri karıştırmak câiz midir?

 İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı?

 Anne ve babasından birini öldürenin cenaze namazı kılınır mı?

 Bir erkeği hanımının yıkaması câiz midir?

 Ölü doğan çocuk yıkanıp cenaze namazı kılınır mı?

 İmam rükû’da iken mescide giren bir kişinin ayak sesini duysa, o rek’ate yetişmesi maksadıyla rükû tesbihlerini uzatması câiz midir?

 İmama uyan kimse bir rüknün tamamında imamdan önce hareket ederse namazı bozulur mu?

 Kerâmete inanmamanın hükmü nedir?

 Vaktinde kılınmayan namazların kazâ edileceğine dair âyet var mıdır?

 Müctehidlerin haram olduğunu söyledikleri bir şeyi, helâl kabul eden küfre düşer mi?

 İmam Ebu Hanife’nin “Son iki senem olmasa idi helâk olmuştum” sözünün hikmeti nedir?

 Farz ve sünnet namazlarda celsede ve kavmede rabbigfirlî demek sünnet midir?

 Dükkânımıza alışveriş yapmak üzere gelen yabancı hanımlar bazen selâm veriyor. Bu selâma mukabele etmek lâzım mıdır?

 Karikatür çizmenin hükmü nedir?

 Cildleri eskiyen Kur’an-ı kerimi ne yapmak lâzımdır?

 Hac esnasında birden fazla dem (hayvan kesme) gerektiren suç yapılsa, hepsi için bir dem kâfi gelir mi?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 >>