Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Ödünç para verirken, veren kişinin geri alacağı müddeti beyan etmesi caiz olur mu?

 Bir hanım, hanımlara tesbih namazı kıldırabilir mi?

 Yaraya sürülen krem ve sıvı ilaç orucu bozar mı?

 Kur’an-ı kerimde “Biz her millete bir peygamber gönderdik” ( Nahl: 36)  ve “Eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik” (Furkan, 51)  meâlindeki birbirine muarız gibi gözüken iki âyet-i kerimeyi nasıl anlamak münâsibdir?

 Hazret-i Peygamber’in doğumundan evvel Yemen’in statüsü neydi?

 Bir fitre mikdarı olan 3,5 kilo hurmayı, 400 gramlık paketlere koyup 9 kişiye vermek caiz midir? 

 Teravih ile vitr arasındaki duayı yüksek sesle yapmak münasip midir?

 Namaz kılarken kısa kollu gömlekle namaz kılmamak için kolçak takmak münasip midir?

 Araba almak isteyen, arabayı satanla bir bedel üzerinden anlaşıyor. Sonra katılım bankasına, %30’unu peşin ödüyor; %70’ini banka tamamlayıp arabayı alıyor ve bu kişiye biraz kâr koyup taksitli satıyor. Caiz midir?

 Şirketlerin mescidinde Cuma namazı kılmak caiz midir?

 Bir kadın kocasından boşansa, 3 ay iddet beklese, 3 aydan sonra tekrar evlense, ikinci evliliğinin ilk 6 ayında bir çocuk dünyaya getirse, bu çocuğun nesebi kime bağlanır?

 Mecdelli Meryem kimdir?

 Mühendis olmak isteyen bir lise talebesinin müspet ilimlerle geçirdiği vaktin, dini ilimlerle geçirdiği vakitten fazla olmasında bir mahzur var mıdır?

 Bir kişi gezmek maksadıyla Ramazan ayında sefer mesafesi gidip oruç tutmasa günah olur mu?

 Kadının beline kadar uzanan saçlarının ucundan alması mekruh mudur?

 Yûsuf Suresi 20.âyetinde, Yusuf aleyhisselâmı birkaç dirheme sattıkları anlatılıyor. Yûsuf aleyhisselam takriben M.Ö 1600-1700 senelerinde yasamış. Kaynaklar diyor ki: ‘Eski Mısır’da, yani Yûsuf aleyhisselam devrinde dirhem yoktu; onların para birimleri başka idi. Dirhem M.Ö 700 yıllarında kullanılmaya başlandı.’ Şu halde bu âyet-i kerimeyi nasıl anlamalıdır?

 Osmanlılarda şehzâdelerin sakal uzatması yasak mıydı?

 Kur’an-ı kerimde bahsedilen Sâbiîler kimdir?

 Peygamber efendimizin yazdığı mektuplarda imzası vardır. Vefatından evvel kâğıt istemişti. Şu halde okuma-yazma bilmediği nasıl söylenebilir?

 Bir satış sözleşmesinde, "Ödeme vadesinin başladığı tarih siparişin alındığı tarihtir. Satıcı vadeleri değiştirmekte serbesttir. Değişiklikler bildirilmekle ve/veya ilan edilmekle geçerli hale gelir" ifadesinin bulunması caiz midir?

 Nikâh kıyılırken yaşlı bir dede, ‘Nikâhta eller dizin üstünde açık bir şekilde durur’ dedi; imam da ‘Bunlar bid’attır, eskiler hep böyle söyler’ dedi. Bunun bir sebebi var mı?

 Göz damlası orucu bozar mı?

 Emevîlerin hutbelerde Hazret-i Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e lanet ettirdikleri doğru mudur?

 Üzerinde muska taşımanın sünnette delili var mıdır?

 Şirinlik muskası yaptırmak caiz midir?

 Üzerinde Kâbe veya câmi resmi yahud mübarek yazılar bulunan seccadeyi yere serip namaz kılmak caiz midir?

 Sabah erken İstanbuldan Bursa’ya gittim. Öğleden evvel işimi bitirip dönecektim. Ama işim uzadı. Seferiliğe niyet etmediğim için namazı nasıl kılmalıyım?

 Başkalarının günaha girmemeleri için sünneti, mesela sarık sarmayı terketmemelidir sözünü nasıl anlamalıdır?

 Asr-ı Saadet’te Hicaz’da hangi paralar kullanılıyordu?

 Medikal aletler satan birine kulaklık almak üzere birisi gelse, iki mamulen birine karar veremese, ikisini de alıp kullansa, memnun kaldığını alsa, caiz midir?

 Erkeklerin kollarına boncuk, ip, deri bağlaması caiz midir?

 Farz namaz borcu olmayan, yalnızca kazaya kalmış vitir namazları bulunsa, cemaatle teravih kılabilir mi?

 Çamaşır makinesinin sıkma programı bozulsa, çamaşırlar ıslak çıkarılıp öylece asılsa ve kurutulsa, şer’en temiz olur mu?

 Peygamberimizin Medine’de kurduğu devlete Medine Devleti demek mahzurlu mudur?

 Söze başlarken hamd, salat ve tesbih ile başlayıp lillahil fatiha diye bitirmenin sebebi var mıdır?

 Peygamberimizin, önünden geçen bir Yahudi cenazesi için ayağa kalktığı doğru mudur?

 Kur’an-ı kerimde Arapça olmayan kelimler var mıdır?

 Bir gencin annesi tesettüre riayet etmiyorsa gencin mesuliyeti nedir?

 Evli kadınların kocasının soyismini taşımaması mahzurlu mudur?

 Rüya hakkında tavsiye edebileceğiniz bir kitap var mıdır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 >>