Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 İstihâre namazının kerahet vaktinde yapılması istihâreye tesir eder mi?

 Evli bir kadının evi olsa, kocası ile beraber otursa veya kiraya verse, bunun zekâtını verir mi?

 Bir kimsenin bir binek arabası, bir de işinde kullandığı kamyoneti olursa, bunlardan biri zenginlik nisâbına katılır mı?

 Bir evinden başka, bir de devre mülkü veya bir yazlığı olan kimse bunun zekâtını verir mi?

 Dişi kanayıp, kanı yutan kimsenin orucu bozulur mu?

 Akika kurbanı en son ne zamana kadar kesilir?

 Tahiyyatı, salli-barikleri ve rabbenâları sesli okuyana ne lazım gelir?

 Câmide pazar kurmak, ticaret yapmak mekruh ise, câmilerin avlusunda dinî kitap satmak veya kermesler tertiplemek de böyle midir?

 Câmide ceza vermek mekruh ise, Kur’an-ı kerim öğreten muallimin talebesine ceza vermesi de böyle midir?

 Fıtra vermek, kurban kesmek vâcib olduktan sonra ve hac farz olduktan sonra mal elden çıkarsa, bunlar afv olmaz diyor. Halbuki zekât affoluyor. Bunun sebebi nedir?

 Zekât malı, zekât verilmeden telef olsa, zekât borcu devam eder mi?

 Hazret-i Peygamber’den evvel kimseye ölümsüzlük verilmediğine dair âyet-i kerimeden, İsa aleyhisselâmın da vefat etmiş olduğu neticesi çıkarılamaz mı?

 Hazret-i Ömer’in oğluna ceza verip, öldükten sonra da kalan cezayı tatbike devam ettiği doğru mudur?

 Çocuğun avret yerine bakmak câiz midir?

 Zarar veren hayvanların boğularak veya yakılarak öldürülmesi câiz midir?

 Hazret-i Peygamber soyundan gelenlere zekât verilir mi?

 Annesi seyyide veya şerîfe olan bir kimse Resulullah’ın soyundan sayılır mı?

 Hadis-i şeriflerde geçen “bizden değildir” ifadesi ne manaya gelir?

 Erkeklerin taktıkları gümüş yüzükte ağırlık limiti var mıdır?

 Arkadaşlarla pikniğe gidiyoruz. Herkes eşit para veriyor. Ama herkes aynı yemiyor. Böyle bir organizasyon caiz olur mu?

 Oruçlu olduğunu unutarak kendini tatmin eden kimseye ne lâzım gelir?

 İmsak vaktinden sonra uyanan bir kişi, vaktin çıktığını bilmeden yeyip içse, orucu sahih olur mu?

 Oruçlu iken ağzına ve burnuna su kaçacağını bile bile denize girse ve su kaçsa, kaza mı, kefaret mi gerekir?

 Bir kimse vekili olduğu bir işi, müvekkilinin adını söylerken yapsa, caiz olur mu?

 İmsak vaktinden bir saat önce oruca niyet eden kimse, susasa veya acıksa imsak vaktine kadar yiyip içebilir mi?

 Kardeşimin nikâhını zamanında 1 erkek 1 kadın şâhid ile kıydılar. Bu nikâh sahih midir?

 Şimdi çalınan Mehter marşları ve sözleri, Osmanlılar zamanından kalma mıdır?

 Tırnak yemek orucu bozar mı?

 Taksitli bir alışverişte, taksitlerden biri ödenmezse hepsi peşine dönüyorsa, tekrar takside dönmek için ne yapmalıdır?

 Bir kadın, manto veya çarşafsız olarak sokağa çıkabilir mi?

 “Cüz’î irade müstakil değildir; onu da Allah yaratır. Eş'ariyye bu şekilde Cebriyye'ye yaklaşır” sözünden ne anlamalıdır?

 Bir kişi arkadaşına vermek üzere bir miktar parayı vekiline verse; alacaklı istediği halde vekil vermekten mazeretsiz olarak kaçınırsa, bu kişi parayı vekilin cebinden gizlice alabilir mi?

 Bir kimse bilgisine istinaden “Şu ev Amr’ındır” diye yemin etse, fakat o evin Zeyd’e ait olduğu ortaya çıksa, yemin kefareti gerekir mi?

 Bir kimse, bir başkasına, “Şu mallarımdan sat! Satışın %20’si senin olsun” dese, câiz midir?

 “Zina edenler, ancak zina edenlerle veya müşriklerle evlenebilir” mealinde bir âyet-i kerime vardır. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Güneş enerjisi ile gusl ve abdest caiz midir?

 Nefsine rıfk ile (yumuşak davran) hadis-i şerifini nasıl anlamak gerekir?

 Kredi kartıyla tek çekim yaparak alışveriş yapılsa, sonrasında internet şubesi vasıtasıyla alışveriş tutarı %0 faiz ve sabit bir ücret karşılığı taksitlendirilse, caiz olur mu?

 Altı aylık hamileyim. Oruç tutabilir miyim?

 Çok yorgun ve uykusuz olunduğu zaman, namazı bu halde mi kılmalı; yoksa biraz dinlendikten sonra mı kılmalıdır?

 Bazı tarih kitaplarında sultanlara selam niyeti ile secde edildiği yazıyor. Sıradan bir insanın önünde eğilmek, secdeye kapanmak dinen uygun mudur?

 Cenazeyi yıkarken dökülen suların, yıkayanın üzerine sıçramasında mahsur var mıdır?

 Zarara uğrayan bir kimse kendisine zarar verene aynısını yapabilir mi?

 Bir kimseye annesi “Sevabı bana bağışlanmak üzere ölümümden sonra her sene bir hatim okut!” diye vasiyet etse, ne lâzım gelir?

 Harac veya meşakkatten dolayı bir başka mezhebi taklid eden kimse, bu meşakkatli amel ile alakalı işlerin hepsinde kendi mezhebini terk edip, sadece o mezhebe göre amel etse, daha faziletli olmaz mı?

 İşçiyi yalnızca prim ile kiralamak caiz midir?

 Resûlullah aleyhisselâmın günde 70 ve 100 defa istiğfar etmesinin sebebi nedir? 

 Bir hoca, yemini veya talâkı anlatırken, misal verse, yemin etmiş veya talâk vermiş sayılır mı?

 Bir kimse, bir araba kiralasa; arabayı kiraladığı kimseye, arabaya kimlerin bineceğini, nerelere gideceğini söylemek mecburiyetinde midir?

 Şâfiî mezhebindeki bir kadının, Hanefî mezhebini taklid ederek yüzünü örtmemesi özür olur mu?

 Okuduğum bazı fıkıh yazılarının namaz kısmında, ezan okunduğunda duyulmayan yere gitmemelidir diyor. Bununla anlatılmak istenen nedir?

 İbadetlere niyet ederken, içinden bir niyet cümlesi geçirmek şart mıdır? Mesela, gusl etmek için hamama giren bir kimse, içinden hiç cümle geçirmeden, gusl etmeye başlasa olur mu?

 İsviçre’de yatsı namazının vakti çok geç olduğu için, hastalığım sebebiyle bekleyemiyorum. Yapabileceğim bir şey var mıdır?

 Hemoroid problemi olan bir kimse namazı nasıl kılar?

 Bir erkek zevcesini boşadığını bir kâğıda veya mektuba yazsa boşanmış olur mu?

 Nâfile namazlarda da Kur’an-ı kerimi karşıya koyup okumak namazı bozar mı?

 Abdest alırken eller nasıl tahlil edilir?

 Abdest alırken çene altındaki deri yıkanır mı?

 Kulağın arka tarafında kulakla saçların bitme noktasında kalan saçsız deriyi abdestte yıkamak lâzım mıdır?

 Zevcesi ile münakaşa ederken “Seni bıraktım” sözü söylense boşanma olur mu?

 Veled-i zinanın anne ve babası evlenirse, o çocuğun velisi kim olur?

 Bir kadının kocası evden ayrılsa ve bir daha kendisinden haber alınamazsa, kadın tekrar başka birisi ile evlenebilir mi?

 İki kardeş ayrı işlerde çalışıp, kazandıkları parayı babalarına göndermektedir. Bu paraların zekâtını kimin vermesi gerekir?

 Mektubat-ı İmam-ı Rabbânî’de nefsini Frenk kâfirinden bile aşağı görmeyen, büyüklerin feyzine kavuşamaz diyor. Bir Müslüman kendisini Müslüman olmayan birinden nasıl aşağı görür?

 Farz namazları münferid kılarken bir rek’atte zammî sûre olarak mesela Kâfirûn sûresi peş peşe üç defa okunabilir mi?

 Bazı nâfile ibadetler için “yapana cehennem haram olur” veya “yapan cennete gider” şeklinde hadis-i şerifler vardır. Her ne şekilde olursa olsun, bu işi yapan cehenneme girmez veya cennete gider mi?

 Bir kimsenin, ölmüş bir kimseyi rüyada veya uyanıkken diri olarak görmesi, ayrıca cinleri veya melekleri görmesi hak mıdır?

 Mutlak hilâfet diye bir şey var mıdır?

 Bir mürşidin birden fazla halifesi olabilir mi?

 Bir mürşid-i kâmilin hilâfet vermesi ile icâzet vermesi arasındaki fark nedir?

 Vekilin, yaptığı işten dolayı ücret alması câiz midir?

 Veled-i zinânın, yani gayrı meşru çocuğun velîsi kimdir?

 Emânet ile âriyet arasındaki fark nedir?

 Resul ile vekil arasında ne fark vardır?

 Süt kardeş, kişinin öz kardeşi gibi mahrem midir?

 Teröristin öldürdüğü bir kimse için “iyi olmuş” demenin mahzuru var mıdır?

 Sigara içen kimsenin imamlığa geçmesi câiz midir?

 Meyve üretip satan birisi, alıcıya teslim etmeden evvel meyvenin iyilerini selelerin üzerine koysa, içinde ezik veya ham bulunsa; câiz olur mu?

 Osmanlı devrinden TC’ye kalan ilim ve fen mirası nedir? Bugün mesela neden bir ilacın ismi Türkçe değildir?

 Akşam namazının 3. rek’atine yetişen bir kimse namazını nasıl tamamlar?

 Biz 4 kişilik bir aileyiz. Babam, annem, kızkardeşim ve ben marmelat yapıp satıyoruz. Kazandığımız paranın hepsini aynı yere koyuyoruz ve isteyen oradan alıp kullanıyor. Şu halde zekâtı kim, nasıl verecektir?

 Gayrımüslimlere meâl veya Kur’an-ı kerim dağıtmak câiz midir?

 Bülûğ çağına gelmemiş çocuk, öğrenmek maksadıyla abdestsiz olarak mushafa dokunabilir mi?

 Mushaf, bir kese, çanta, torba, sandık içinde ise veya mendile, kâğıda sarılı ise abdestsiz olarak dokunmak ve taşımak câiz olur mu?

 Abdest aldıktan sona ellerdeki su kalıntısını silkelemek câiz midir?

 6,5 yaşındaki kızıma alışveriş yapması uygun olmadığı için para vermiyoruz. Ancak arkadaşlarına özenmeye ve başkalarından para istemeye başladı. Ne yapmalıyız?

 Arkadaşımla ticaret yapıyoruz. Ben bir yerden mal alıyorum. O da almam için para veriyor. Sonra satıp kârı paylaşıyoruz. Zarar edersek zararının yarısını ben karşılıyorum. Onun parasını, benim bağlantılarımı kullanıyoruz. Bu şekil bir ticaret câiz midir?

 Gazetelerdeki astroloji sayfasını okumak, kendisine uyduğunu söylemek; fincanı kapatıp rastgele şeyler anlatmak şirke girer mi?

 Düğünlerde takmak üzere altın kiralamak caiz midir?

 Hanefî mezhebinde mekruh tahrimî veya tenzihî olmak üzere iki çeşittir. Şâfiî mezhebine göre ise tek çeşittir. Şâfiî mezhebinde kişi tahrîmen mekruh olan bir şeyi işlese bile günaha girmez mi?

 İtikada ve ameldeki şirk aynı şey midir?

 Resulullah aleyhisselâmın sır kâtibi kâfir miydi?

 Gusl abdesti alan kimse, bir yerini yıkamadığını fark etse ne yapar?

 Aşı veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

 Para alarak hatim okumak câiz midir?

 Kabir namazı diye bir namaz var mıdır?

 Yabancı bir kimsenin bulunmadığı kabristana başörtüsüz ve açık kolla girilebilir mi?

 Sabah namazından sonra ve kerahat vakitlerinde Kur’an-ı kerim okumak câiz midir?

 Kocasından haksız yere şiddet gören kadının boşanması nasıl olur?

 Kendisini hacca götürecek mahremi olmayan kadın ne yapar?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 >>