Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bir kimse, oturduğu evin tapusunu kendi üzerine yapsa, akabinde bu evi, samimi olarak, zevcesine hediye ettiğini söylese, fakat tapu hâlâ kendi üzerine kalsa, bu ev zevcenin olur mu?

 Osmanlıca tıb kitaplarında ilaçların mikdarları bildirilirken kullanılan dirhemin, bugünkü karşılığı nedir?

 Bir kimse bir söz söylese veya bir iş yapsa, sonra bunun küfre sebep olup olmadığını düşünse, imanda şüphe sayılır mı?

 Borçludan intifa' fâiz olduğuna göre, alacağımız olan bir müesseseden su içmek câiz olur mu?

 Kitab fotokopisi çektirdiğimizde, kitabın sahife sayısı çok ise, bu sahifeleri fotokopiciden teslim alırken tek tek saymasak caiz olur mu?

 Yavuz Sultan Selim bir sefer sırasında bir papaza “Babamın devri mi daha iyiydi, yoksa benim devrim mi? diye soruyor. Papazın “Sizin devriniz daha iyidir” cevabına istinaden, “Sen bu cevabınla, her yıl bir öncekinden kötü gelir mealindeki hadis-i şerifi inkâr ettin” diyerek papazı idam ettirmesi hâdisesi doğru mudur?

 Bahçedeki köpeğimiz, bazen elbisemi kokluyor. Elbisem necis olur mu?

 “Hâricîler Cehennem köpekleridir” meâlinde bir hadîs var mıdır? Var ise, Hâricîlik Hazret-i Peygamber’den çok sonra ortaya çıktığına göre bu hadîs-i şerifi nasıl anlamalıdır?

 Nerelisin diye sorulduğunda, vatan-ı aslîye göre mi cevab vermek lâzımdır?

 Herkes bir iş için yaratılmıştır sözünün manası nedir?

 Vesveseden kurtulmak için tıbbî tedaviden başka ulemanın bildirdiği tedavi usulleri var mıdır?

 Mushaf ve dinî kitapları posta veya kargo şirketlerine vererek taşıtmak uygun mudur?

 Günah işlerken üzülmeyenin imanı gider ne demektir?

 Küfür bulaşığı bulunan günah ne demektir?

 Bazı bilgisayar programları satılırken, bir bilgisayardan başkasında kullanılamaz diye şart koşuyorlar. Bu programı başka bilgisayarda kullanmak veya satmak caiz olur mu?

 Bana bir mesken kooperatifinden kura ile ev çıktı. Bu hakkımı benden satın almak isteyenler vardır. Hak satılamayacağına göre nasıl davranmak lazımdır?

 Bir kimse arabasıyla işe giderken, her gün yanında iki kişi daha götürse, bunlardan biri 20 km, diğeri 25 km gittikten sonra inse, ikisinden de aynı ücreti alması uygun olur mu?

 Nasıl istibrâ yapmak daha doğrudur?

 İtikadname kitabında diyor ki: Evliyânın Allahü teâlâyı görmesi, dünya ve âhiret görmeleri gibi değildir. Yani rü’yet değildir. Onlara şühûd hâsıl olmaktadır. Yani kalb gözü ile, misâlini görürler. Burada "misalini görürler" ne demektir?

 Bir kimsenin kayın validesine bakması farz mıdır?

 Gaybı yalnız Allahü teala ve onun bildirdikleri bildiğine göre, ölünceye kadar imanlıyım diyen bir kimse gaybdan haber vermiş olmaz mı?

 "Allah yardımını esirgemesin", "Allah rahmetini esirgemesin" gibi ifadeler kullanmak uygun mudur?

 Akıllı, ama bulûğa ermemiş çocuğun, velisinin izni olmadan yaptığı alışveriş ve icâre sahih mi?

 Mâlikî mezhebinde hürmet-i musahare var mıdır?

 Oda spreyleri namaza engel olur mu?

 Almanya’da gayrımüslim komşularımızın ikram ettiği et yemeğini yiyebilir miyiz?

 Hadis-i şerifte, “Zina eden, aynı şeye maruz kalır” buyurulmaktadır. Bu musibete uğramamanın çaresi yok mudur?

 Eş’ariyye’nin kader hususundaki ictihadı, Cebriye ile aynı olduğuna göre, neden ehl-i bidat sayılmıyor?

 “Bu iğne bana çok fayda verdi”, “Bu araba beni kurtardı”, “Süt karnımı ağrıttı” gibi ifadeleri kullanmak mahzurlumudur?

 Diğer peygamberlerin bazı vasıflarda peygamberimizden üstün olduğu söylenebilir mi?

 Birine kızıp Allahsız demek insanı küfre düşürür mü?

 Peygamberler, meleklerden üstün müdür?

 Bakara sûresinde, Âdem aleyhisselâm yaratılmadan evvel, Allahü teâlânın “Yeryüzünde bir halife yaratacağım” buyurması üzerine, meleklerin “Yeryüzünde bozgunculuk yapacak bir mahlûk mu yaratacaksın?” demesinin sebebi nedir?

 Yemekten sonra birinin elini açıp dua etmesi ve diğerlerinin âmin demesi câiz midir?

 Yolu kısaltmak maksadıyla boş bir arsadan geçmek câiz midir?

 Kısa kollu gömlek ile namaz kılmamak için askıda asılı bulunan bir ceketi giyebilir miyiz?

 Yol arkadaşı bulunmadığı zaman yalnız başına seyahate çıkmak câiz midir?

 Soğan veya sarımsak iyen kimse câmiye gidebilir mi?

 Cenaze namazında ayakkabıları çıkarmak gerekir mi?

 Kokmuş yemek yemek câiz midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 >>