Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Rafine tuzun sağlığa zararlı olduğu söyleniyor. Bunu kullanmak haram mıdır?

 İslâm harfleriyle yazılmış bir kitap içinde âyet-i kerime de varsa, imha edilmek istense geri dönüşüm için toplanan kâğıtların içine atılabilir mi?

 İçinde Kuran-ı kerim bulunan dolap üzerine başka eşya konabilir mi?

 Başımızı koyduğumuz, sırtımıza koyup yaslandığımız, ayakla basılan bir yastık üzerine Kuran-ı kerim koymak caiz mi?

 Arapça, Osmanlıca dinî kitapların içinde âyet-i kerimeler bulunsa, belden aşağı tutulabilir mi?

 Çeşmelerden bazen bulanık su geliyor. Bunun sebebini bilmediğimiz için abdest caiz mi?

 Rûhü’l-Me’ânî tefsiri muteber midir?

 Bazen kargoyla veya postayla Arapça veya Osmanlıca kitaplar istiyoruz. Kitapların içinde âyet-i kerimeler olabiliyor. Bunlar yere de konabiliyorlar. Câiz oluyor mu?

 İstihareye yatan, ilk gece hem yeşil, hem siyah, hem de kırmızı görürse nasıl tabir etmelidir?

 Haç, zünnar, papaz külahı gibi başka semavi dinlere ait sembollere sövmek küfrü gerektirir mi?

 İslâmiyette câmi yıkmaya cevaz verilmiş midir?

 Sultan II. Mahmud''un yaptığı kıyafet inkılâbında, ulemâ fese karşı çıkmış mıydı?

 Yurt dışında bulunduğum yerdeki câmide imam sağ ve sola selâm verdikten sonra cemaat selâm veriyor. Bu doğru mudur?

 Bir yandan Halife Harun Reşid’in Behlûl Dânâ hazretleriyle yakınlığından bahsediliyor; bir yandan da Musa Kâzım hazretleri gibi evliyanın en büyüklerinden olan bir zatı, Bağdâd’a getirtip hapsettiğinden bahsediliyor. Böyle bir şey nasıl oluyor?

 Seferî imam kasten veya yanılarak üçüncü rekate kalksa ve secdeyi de yapsa, buna uyan seferîlerin namazı ne olur?

 Düşmez kalkmaz bir Allah demek câiz midir?

 Tevbe suresinin "Müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün." meâlindeki 5. âyet-i kerimesinde geçen müşrikler, bu âyet-i kerime indiğinde Müslümanlarla savaş hâlinde bulunan muayyen bir grup mudur?

 Nûr suresinin “Ay hâlinden kesilmiş ve evlenme için ümidi kalmamış olan yaşlı kadınlar ziynet yerlerini erkeklere göstermemek şartıyla dış elbiselerini bırakmalarında bir günah yoktur. Bununla birlikte yine de sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır." meâlindeki 60 âyet-i kerimesi çerçevesinde, yaşlı bir kadın yabancı erkeklerin yanında başı veya kolları açık oturabilir mi?

 Divan-ı mezâlimde tatbik edilen muhakeme ve tahkikat usulleri, niçin normal kadı mahkemelerinde câri değildi? Şeriat bu usullere izin veriyorsa, bunların kadı mahkemelerinde tatbik edilmemesi adaletin tecellisi bakımından bir kusur değil midir?

 Kırk gün boyunca devamlı et yemek veya kırk gün boyunca hiç et yememek mahzurlu mudur?

 Akşam namazı yıldızların çoğalması zamanına kalsa, akşam namazının son sünneti kılınır mı?

 Bir toprağa necaset bulaşıp kurusa temiz olur mu?

 Âkıl bâliğ olmayan bir çocuk veya akıl hastası hac yaparsa, hacı olur mu?

 Kur’an-ı kerimde ve hadîs-i şeriflerde Allahü teâlânın eli, yüzü, parmağı olduğuna dair ifadeler vardır. Halbuki Allahü teâlâ mahlûkatın bütün sıfatlarından münezzehtir diye biliyoruz. Bunları nasıl anlamalıdır?

 Tarlamızdaki 3-5 badem ağacının uşrunu babam bilmediği için vermez ise, bizim yememiz câiz olur mu?

 Miras malı olan arazilerdeki meyve ağaçları kime aittir?

 Pazardan 10 liralık kaymak aldık. Eve gelince içine kül karıştığını gördük. Geri vermek istedik. Satıcı kabul etti. Küçük bir kaşıkla tadına baktığımızı satıcıya söyledik. Bize yine 10 liralık kaymak verdi. Bu câiz midir?

 Osmanlılar umumiyetle Batıya sefer yapmıştır. Orta Asya'ya sefer yapıp, Türk boylarını bir araya toplayamaz mıydı?

 Bir kadın hayız gördüğü zamanlarda, her namaz vakti kan gelmese, bir vakit gelip bir vakit gelmese, gelmediği vakitlerde hep gusl etmesi mi gerekir?

 Muaviye’yi sevmiyorum diyenin hükmü nedir?

 Yıldız kaydığı zaman dilek tutmak imanı tehlikeye atar mı?

 Kocası ölen kadının bir sene evden çıkmaması lâzım mıdır?

 Dinimizde “Kâfiri tekfir etmeyen kâfir olur” kaidesi gereğince, mesela Kur’an-ı kerime mahlûk diyen Me’mun Halife gibi tarihî bazı şahsiyetleri tekfir etmemiz icab eder mi?

 Guslü Hanefî’ye göre sahih olan, ama Mâlikî’ye göre olmayan kimse, abdest mevzuunda Mâlikî’yi taklid edecekse, tekrar gusl alması lâzım mıdır?

 Gasb edilen su ile abdest almanın hükmü nedir? Bu su ile abdeste başlarken besmele çekilir mi?

 Küfre sebep olan bir sözü veya işi işitince elde olmadan gülünce küfr olur mu?

 Dil ile söylemeden sadece kalb ile yapılan tevbe ile günah afv olur mu?

 Napolide talebeyim. Metroyla ulaşabileceğim bir câmi var. Cuma namazına gitmediğim zaman kalbim mühürlenir mi?

 İnsanın evleneceği kişiyi seçmek gibi bir iradesi var mıdır, yoksa bu tamamen alın yazısı mıdır?

 Akıllı olmayan (7 yaşından küçük) bir çocuk birisine şeker verse, çocuğun babası da razı olsa şekeri almak caiz midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 >>