Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Âkıl bâliğ olmayan bir çocuk veya akıl hastası hac yaparsa, hacı olur mu?

 Kur’an-ı kerimde ve hadîs-i şeriflerde Allahü teâlânın eli, yüzü, parmağı olduğuna dair ifadeler vardır. Halbuki Allahü teâlâ mahlûkatın bütün sıfatlarından münezzehtir diye biliyoruz. Bunları nasıl anlamalıdır?

 Tarlamızdaki 3-5 badem ağacının uşrunu babam bilmediği için vermez ise, bizim yememiz câiz olur mu?

 Miras malı olan arazilerdeki meyve ağaçları kime aittir?

 Pazardan 10 liralık kaymak aldık. Eve gelince içine kül karıştığını gördük. Geri vermek istedik. Satıcı kabul etti. Küçük bir kaşıkla tadına baktığımızı satıcıya söyledik. Bize yine 10 liralık kaymak verdi. Bu câiz midir?

 Osmanlılar umumiyetle Batıya sefer yapmıştır. Orta Asya'ya sefer yapıp, Türk boylarını bir araya toplayamaz mıydı?

 Bir kadın hayız gördüğü zamanlarda, her namaz vakti kan gelmese, bir vakit gelip bir vakit gelmese, gelmediği vakitlerde hep gusl etmesi mi gerekir?

 Muaviye’yi sevmiyorum diyenin hükmü nedir?

 Yıldız kaydığı zaman dilek tutmak imanı tehlikeye atar mı?

 Kocası ölen kadının bir sene evden çıkmaması lâzım mıdır?

 Dinimizde “Kâfiri tekfir etmeyen kâfir olur” kaidesi gereğince, mesela Kur’an-ı kerime mahlûk diyen Me’mun Halife gibi tarihî bazı şahsiyetleri tekfir etmemiz icab eder mi?

 Guslü Hanefî’ye göre sahih olan, ama Mâlikî’ye göre olmayan kimse, abdest mevzuunda Mâlikî’yi taklid edecekse, tekrar gusl alması lâzım mıdır?

 Gasb edilen su ile abdest almanın hükmü nedir? Bu su ile abdeste başlarken besmele çekilir mi?

 Küfre sebep olan bir sözü veya işi işitince elde olmadan gülünce küfr olur mu?

 Dil ile söylemeden sadece kalb ile yapılan tevbe ile günah afv olur mu?

 Napolide talebeyim. Metroyla ulaşabileceğim bir câmi var. Cuma namazına gitmediğim zaman kalbim mühürlenir mi?

 İnsanın evleneceği kişiyi seçmek gibi bir iradesi var mıdır, yoksa bu tamamen alın yazısı mıdır?

 Akıllı olmayan (7 yaşından küçük) bir çocuk birisine şeker verse, çocuğun babası da razı olsa şekeri almak caiz midir?

 Bir kimse, oturduğu evin tapusunu kendi üzerine yapsa, akabinde bu evi, samimi olarak, zevcesine hediye ettiğini söylese, fakat tapu hâlâ kendi üzerine kalsa, bu ev zevcenin olur mu?

 Osmanlıca tıb kitaplarında ilaçların mikdarları bildirilirken kullanılan dirhemin, bugünkü karşılığı nedir?

 Bir kimse bir söz söylese veya bir iş yapsa, sonra bunun küfre sebep olup olmadığını düşünse, imanda şüphe sayılır mı?

 Borçludan intifa' fâiz olduğuna göre, alacağımız olan bir müesseseden su içmek câiz olur mu?

 Kitab fotokopisi çektirdiğimizde, kitabın sahife sayısı çok ise, bu sahifeleri fotokopiciden teslim alırken tek tek saymasak caiz olur mu?

 Yavuz Sultan Selim bir sefer sırasında bir papaza “Babamın devri mi daha iyiydi, yoksa benim devrim mi? diye soruyor. Papazın “Sizin devriniz daha iyidir” cevabına istinaden, “Sen bu cevabınla, her yıl bir öncekinden kötü gelir mealindeki hadis-i şerifi inkâr ettin” diyerek papazı idam ettirmesi hâdisesi doğru mudur?

 Bahçedeki köpeğimiz, bazen elbisemi kokluyor. Elbisem necis olur mu?

 “Hâricîler Cehennem köpekleridir” meâlinde bir hadîs var mıdır? Var ise, Hâricîlik Hazret-i Peygamber’den çok sonra ortaya çıktığına göre bu hadîs-i şerifi nasıl anlamalıdır?

 Nerelisin diye sorulduğunda, vatan-ı aslîye göre mi cevab vermek lâzımdır?

 Herkes bir iş için yaratılmıştır sözünün manası nedir?

 Vesveseden kurtulmak için tıbbî tedaviden başka ulemanın bildirdiği tedavi usulleri var mıdır?

 Mushaf ve dinî kitapları posta veya kargo şirketlerine vererek taşıtmak uygun mudur?

 Günah işlerken üzülmeyenin imanı gider ne demektir?

 Küfür bulaşığı bulunan günah ne demektir?

 Bazı bilgisayar programları satılırken, bir bilgisayardan başkasında kullanılamaz diye şart koşuyorlar. Bu programı başka bilgisayarda kullanmak veya satmak caiz olur mu?

 Bana bir mesken kooperatifinden kura ile ev çıktı. Bu hakkımı benden satın almak isteyenler vardır. Hak satılamayacağına göre nasıl davranmak lazımdır?

 Bir kimse arabasıyla işe giderken, her gün yanında iki kişi daha götürse, bunlardan biri 20 km, diğeri 25 km gittikten sonra inse, ikisinden de aynı ücreti alması uygun olur mu?

 Nasıl istibrâ yapmak daha doğrudur?

 İtikadname kitabında diyor ki: Evliyânın Allahü teâlâyı görmesi, dünya ve âhiret görmeleri gibi değildir. Yani rü’yet değildir. Onlara şühûd hâsıl olmaktadır. Yani kalb gözü ile, misâlini görürler. Burada "misalini görürler" ne demektir?

 Bir kimsenin kayın validesine bakması farz mıdır?

 Gaybı yalnız Allahü teala ve onun bildirdikleri bildiğine göre, ölünceye kadar imanlıyım diyen bir kimse gaybdan haber vermiş olmaz mı?

 "Allah yardımını esirgemesin", "Allah rahmetini esirgemesin" gibi ifadeler kullanmak uygun mudur?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 >>