Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bir kimse bilgisine istinaden “Şu ev Amr’ındır” diye yemin etse, fakat o evin Zeyd’e ait olduğu ortaya çıksa, yemin kefareti gerekir mi?

 Bir kimse, bir başkasına, “Şu mallarımdan sat! Satışın %20’si senin olsun” dese, câiz midir?

 “Zina edenler, ancak zina edenlerle veya müşriklerle evlenebilir” mealinde bir âyet-i kerime vardır. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Güneş enerjisi ile gusl ve abdest caiz midir?

 Nefsine rıfk ile (yumuşak davran) hadis-i şerifini nasıl anlamak gerekir?

 Kredi kartıyla tek çekim yaparak alışveriş yapılsa, sonrasında internet şubesi vasıtasıyla alışveriş tutarı %0 faiz ve sabit bir ücret karşılığı taksitlendirilse, caiz olur mu?

 Altı aylık hamileyim. Oruç tutabilir miyim?

 Çok yorgun ve uykusuz olunduğu zaman, namazı bu halde mi kılmalı; yoksa biraz dinlendikten sonra mı kılmalıdır?

 Bazı tarih kitaplarında sultanlara selam niyeti ile secde edildiği yazıyor. Sıradan bir insanın önünde eğilmek, secdeye kapanmak dinen uygun mudur?

 Cenazeyi yıkarken dökülen suların, yıkayanın üzerine sıçramasında mahsur var mıdır?

 Zarara uğrayan bir kimse kendisine zarar verene aynısını yapabilir mi?

 Bir kimseye annesi “Sevabı bana bağışlanmak üzere ölümümden sonra her sene bir hatim okut!” diye vasiyet etse, ne lâzım gelir?

 Harac veya meşakkatten dolayı bir başka mezhebi taklid eden kimse, bu meşakkatli amel ile alakalı işlerin hepsinde kendi mezhebini terk edip, sadece o mezhebe göre amel etse, daha faziletli olmaz mı?

 İşçiyi yalnızca prim ile kiralamak caiz midir?

 Resûlullah aleyhisselâmın günde 70 ve 100 defa istiğfar etmesinin sebebi nedir? 

 Bir hoca, yemini veya talâkı anlatırken, misal verse, yemin etmiş veya talâk vermiş sayılır mı?

 Bir kimse, bir araba kiralasa; arabayı kiraladığı kimseye, arabaya kimlerin bineceğini, nerelere gideceğini söylemek mecburiyetinde midir?

 Şâfiî mezhebindeki bir kadının, Hanefî mezhebini taklid ederek yüzünü örtmemesi özür olur mu?

 Okuduğum bazı fıkıh yazılarının namaz kısmında, ezan okunduğunda duyulmayan yere gitmemelidir diyor. Bununla anlatılmak istenen nedir?

 İbadetlere niyet ederken, içinden bir niyet cümlesi geçirmek şart mıdır? Mesela, gusl etmek için hamama giren bir kimse, içinden hiç cümle geçirmeden, gusl etmeye başlasa olur mu?

 İsviçre’de yatsı namazının vakti çok geç olduğu için, hastalığım sebebiyle bekleyemiyorum. Yapabileceğim bir şey var mıdır?

 Hemoroid problemi olan bir kimse namazı nasıl kılar?

 Bir erkek zevcesini boşadığını bir kâğıda veya mektuba yazsa boşanmış olur mu?

 Nâfile namazlarda da Kur’an-ı kerimi karşıya koyup okumak namazı bozar mı?

 Abdest alırken eller nasıl tahlil edilir?

 Abdest alırken çene altındaki deri yıkanır mı?

 Kulağın arka tarafında kulakla saçların bitme noktasında kalan saçsız deriyi abdestte yıkamak lâzım mıdır?

 Zevcesi ile münakaşa ederken “Seni bıraktım” sözü söylense boşanma olur mu?

 Veled-i zinanın anne ve babası evlenirse, o çocuğun velisi kim olur?

 Bir kadının kocası evden ayrılsa ve bir daha kendisinden haber alınamazsa, kadın tekrar başka birisi ile evlenebilir mi?

 İki kardeş ayrı işlerde çalışıp, kazandıkları parayı babalarına göndermektedir. Bu paraların zekâtını kimin vermesi gerekir?

 Mektubat-ı İmam-ı Rabbânî’de nefsini Frenk kâfirinden bile aşağı görmeyen, büyüklerin feyzine kavuşamaz diyor. Bir Müslüman kendisini Müslüman olmayan birinden nasıl aşağı görür?

 Farz namazları münferid kılarken bir rek’atte zammî sûre olarak mesela Kâfirûn sûresi peş peşe üç defa okunabilir mi?

 Bazı nâfile ibadetler için “yapana cehennem haram olur” veya “yapan cennete gider” şeklinde hadis-i şerifler vardır. Her ne şekilde olursa olsun, bu işi yapan cehenneme girmez veya cennete gider mi?

 Bir kimsenin, ölmüş bir kimseyi rüyada veya uyanıkken diri olarak görmesi, ayrıca cinleri veya melekleri görmesi hak mıdır?

 Mutlak hilâfet diye bir şey var mıdır?

 Bir mürşidin birden fazla halifesi olabilir mi?

 Bir mürşid-i kâmilin hilâfet vermesi ile icâzet vermesi arasındaki fark nedir?

 Vekilin, yaptığı işten dolayı ücret alması câiz midir?

 Veled-i zinânın, yani gayrı meşru çocuğun velîsi kimdir?

 Emânet ile âriyet arasındaki fark nedir?

 Resul ile vekil arasında ne fark vardır?

 Süt kardeş, kişinin öz kardeşi gibi mahrem midir?

 Teröristin öldürdüğü bir kimse için “iyi olmuş” demenin mahzuru var mıdır?

 Sigara içen kimsenin imamlığa geçmesi câiz midir?

 Meyve üretip satan birisi, alıcıya teslim etmeden evvel meyvenin iyilerini selelerin üzerine koysa, içinde ezik veya ham bulunsa; câiz olur mu?

 Osmanlı devrinden TC’ye kalan ilim ve fen mirası nedir? Bugün mesela neden bir ilacın ismi Türkçe değildir?

 Akşam namazının 3. rek’atine yetişen bir kimse namazını nasıl tamamlar?

 Biz 4 kişilik bir aileyiz. Babam, annem, kızkardeşim ve ben marmelat yapıp satıyoruz. Kazandığımız paranın hepsini aynı yere koyuyoruz ve isteyen oradan alıp kullanıyor. Şu halde zekâtı kim, nasıl verecektir?

 Gayrımüslimlere meâl veya Kur’an-ı kerim dağıtmak câiz midir?

 Bülûğ çağına gelmemiş çocuk, öğrenmek maksadıyla abdestsiz olarak mushafa dokunabilir mi?

 Mushaf, bir kese, çanta, torba, sandık içinde ise veya mendile, kâğıda sarılı ise abdestsiz olarak dokunmak ve taşımak câiz olur mu?

 Abdest aldıktan sona ellerdeki su kalıntısını silkelemek câiz midir?

 6,5 yaşındaki kızıma alışveriş yapması uygun olmadığı için para vermiyoruz. Ancak arkadaşlarına özenmeye ve başkalarından para istemeye başladı. Ne yapmalıyız?

 Arkadaşımla ticaret yapıyoruz. Ben bir yerden mal alıyorum. O da almam için para veriyor. Sonra satıp kârı paylaşıyoruz. Zarar edersek zararının yarısını ben karşılıyorum. Onun parasını, benim bağlantılarımı kullanıyoruz. Bu şekil bir ticaret câiz midir?

 Gazetelerdeki astroloji sayfasını okumak, kendisine uyduğunu söylemek; fincanı kapatıp rastgele şeyler anlatmak şirke girer mi?

 Düğünlerde takmak üzere altın kiralamak caiz midir?

 Hanefî mezhebinde mekruh tahrimî veya tenzihî olmak üzere iki çeşittir. Şâfiî mezhebine göre ise tek çeşittir. Şâfiî mezhebinde kişi tahrîmen mekruh olan bir şeyi işlese bile günaha girmez mi?

 İtikada ve ameldeki şirk aynı şey midir?

 Resulullah aleyhisselâmın sır kâtibi kâfir miydi?

 Gusl abdesti alan kimse, bir yerini yıkamadığını fark etse ne yapar?

 Aşı veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

 Para alarak hatim okumak câiz midir?

 Kabir namazı diye bir namaz var mıdır?

 Yabancı bir kimsenin bulunmadığı kabristana başörtüsüz ve açık kolla girilebilir mi?

 Sabah namazından sonra ve kerahat vakitlerinde Kur’an-ı kerim okumak câiz midir?

 Kocasından haksız yere şiddet gören kadının boşanması nasıl olur?

 Kendisini hacca götürecek mahremi olmayan kadın ne yapar?

 İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı?

 İntihar eden, ebedî cehennemde mi kalacaktır?

 Bir kimse mürted olsa, sonra tövbe etse, önceki ibadetlerinin vaziyeti nedir?

 Bir kişi mesela arabasını satarken, alıcıya arabadaki en küçük bir çiziği dahi göstermek mecburiyetinde midir?

 Bir sitenin bekçisiyim. Üç senedir tek bir gün izin kullanmama izin verilmedi. Şimdi ayrılıyorum. İşverenden izin günlerinde çalıştığım için o günlerin ücretini talep edebilir miyim?

 Bir insanın hediye almama hakkı var mıdır?

 Araba almak istiyorum. 10 bin lira peşin ödenecek. 40.000 lirası da otomobil firmasının finans şirketi (X Finans) tarafından karşılanacak. Bunun karşılığında, şirketin para aldığı bankaya her ay muayyen taksitlerle toplam 43.000 lira ödeyeceğim. Bu muamele câiz midir?

 Şâfiî mezhebinde abdestte tertib farz olduğundan, mestler abdestten hemen sonra ve sıra ile mi giyilir?

 Vadeli (veresiye) bir borçta tenzilat (indirim) yapmak karşılığı hepsini ödemek câiz midir?

 Eşine, “Sen bana bir ay anam gibisin” diyen bir kimse nasıl hareket eder?

 Osmanlılar zamanında İstanbul'un fethi nasıl kutlanırdı? Osmanlılarda hangi millî bayramlar vardı?

 Birinden para yahut bir eşya istese, o da şartsız verse, bu verilen borç mudur, hediye midir?

 A, B’den bilgisayar veya telefonunu kısa müddet için istese, B de şartsız olarak verse, A “Mutlak ıtlakı üzere câri olur” diyerek bilgisayarın veya telefonun her tarafını kurcalayabilir mi?

 Emîre itaat farz iken, Hazret-i Osman zamanında Ebu Zer Gıfarî’nin halifeyi tenkit etmesi nasıl izah edilir?

 Bir kimse bir günah için Allah’a tevbe ederim dese, sonra yeniden aynı günahı işlese, yeminini bozmuş olur mu?

 Namazdan sonra imam herhangi bir yerinin kanadığını fark etse, cemaat de dağılmış olsa, nasıl hareket eder?

 Namazda kıyamda salavat okumak veya âmin yarabbi demek namazı bozar mı?

 Osmanlı sultanları etek öptürür müydü?

 Hanefî mezhebinde mahremi olmayan bir kadın hacca veya umreye giderse, bu ibadeti sahih olur mu?

 Evimizin bahçesindeki erik ağacından ortalama 30 kg. mahsul aldık. Kendi suyumuz ile suladık. Bunun ne kadarını zekât olarak vermek gerekir?

 Yeni Müslüman olup Kur’an-ı kerimden hiçbir âyet bilmeyen kimse nasıl namaz kılar?

 Hanefî mezhebinde olup gusl abdesti sebebiyle Mâlikî mezhebini taklid eden ve âdeti 7 gün hayız-25 gün temizlik olan bir kadın 12 gün temizlikten sonra 13. günden itibaren ilk 7 gün leke görüyor. Sonra 10 gün hayz görüyor ve 3 aydır bu şekilde devam ediyor. Bu kadın nasıl hareket eder?

 Bir kimsenin zevcesi zengin olup nafaka istemese, erkek yine de nafaka vermek zorunda mıdır?

 Ana bir baba ayrı (üvey) hala veya teyze mahrem midir?

 Üç talâk (boşama) hakkı, ric’î ve bâin için ayrı ayrı mıdır? Yani bir kimsenin üç ric’î, üç de bâin talâk hakkı mı vardır?

 Bir fıkıh kitabında okuduğum "İmandan sonra en kıymetli ibadet, namazdır. İman gibi, onun da güzelliği kendindendir. Başka ibadetlerin güzelliği ise, kendilerinden değildir" ifadesi ne manaya gelmektedir? 

 Köpekten gelen necaseti temizlemek için bir Şâfiî toprak yerine sabun kullansa kâfi gelir mi?

 Farklı ilmihal kitaplarında seferîlik mesafesinin farklı bildirilmesinin sebebi nedir?

 Osmanlılar neden çocuklarına Muaviye ismini vermemiştir?

 Ayak üzerinde bebek sallanırken Kur’an-ı kerim okunabilir mi?

 Cima sebebiyle cünüp olup, ardından âdeti başlayan kadının gusletmesi gerekir mi?

 Bir insan İstanbul’a gelip 7 gün Küçükçekmece’de, 10 gün de Maltepe’de kalmaya niyet etse, seferî olur mu?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 >>