Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 “Âlimim diyen câhildir” sözüne göre, bazı büyüklerin kendileri hakkında övücü sözler söylemesinin hikmeti nedir?

 Osmanlılarda gayrımüslimlerden alınan vergilerin nisbeti müslümanlardan fazla mıdır?

 “Kırk gün boyunca devamlı et yiyenin kalbi kararır” sözündeki kararmadan ne anlamak gerekir?

 Bir tasavvuf kitabında, “Büyüklerimizden bazıları fâsıklara ve zâlimlere çok sert davranırdı, bazıları da hepsine şefkat ve merhamet gösterip nasihat ederdi” diyor. Her iki muamele birbirine zıt görünüyor. Bunun izahı nedir?

 Namaz kılarken secdede dua okumak caiz midir?

 Küfre düştüğü için zevcesi ile nikâh tazeleyen kimse, bir daha mehr verir mi?

 Birisi için “Memleketin kaderini değiştirdi” sözü küfre sebep olur mu?

 Günümüzde miras arsaları dinimize göre bölüşülmüyor. Böyle yerleri bilerek satın almak caiz midir?

 Kiracımızın evde işlediği günahlardan biz mesul olur muyuz? Bu para bize helal olur mu?

 Adam öldüreceğini bildiğimiz bir kimseye bıçak satmak caiz midir?

 Amerika'da taksi şoförüyüm. Burada ücreti şu şekilde alınmaktadır: Yol boyunca açık olan taksimetre ücreti + gidiş ve dönüşte geçilen ücretli köprü ve otoyolların ücretleri toplamı. Yolcudan dönüşte arabada olmamasına rağmen dönüş yolu üzerindeki ücretli yolların parasının tahsil edilmesi caiz midir?

 Namaz esnasında abdesti bozulup utandığı için namaza devam eden dinden çıkar mı?

 İşlediği bir günah yüzünden “Benim işim Allah’a kaldı demek câiz midir?

 Üç mezheb teâti (götürü) yoluyla muameleyi câiz görüyorsa, akidlerde mâzi sigası şartı ne içindir?

 Bahçemizin bir kısmını belediye istimlâk etti (kamulaştırdı). Fakat henüz hiç bir muamele yapmadı. Bu saha içinde bizim önceden diktiğimiz erik ağacı var. Bu ağacın meyvesini yiyebilir miyiz?

 Vekil yapmakta verilen para teayyün eder mi?

 Sürme abdest suyunu geçirir mi?

 Kısa kollu gömlek ile namaz kılmak caiz midir?

 Asr-ı saadette sabun var mıydı?

 Resul-i ekremin kullandığı kokular nelerdir?

 Erkek çocuğa, sünnetinde kına yakılması caiz midir?

 Bazı tarikatlerin cehrî (açık) zikire bid’at denmesinin sebebi nedir?

 Bir kimse küfre düşürücü bir iş yapsa veya söz söylese, nikâhı düşer mi?

 Bir müslüman, menfaatine olsa bile, bir gayrımüslim ile ticarî muamele yapabilir veya şirket kurabilir mi?

 Babam, bankadan faizli kredi çekerek araba satın alsa, bu araba binmem caiz olur mu?

 Namaz içinde bir evliyayı düşünmek, onun sevgisini kalbine getirmek böyle düşünmek caiz mi? Yani namazı böyle kılmak caiz mi?

 Farz namazı unutup vaktin çıkmasına yakın kılarken, vakit çıkarsa, namaz sahih olur mu?

 Hanımına ve kız çocuğuna bakmayan birine karşı açtığımız boşanma davasında, mahkeme anne ve kıza muayyen bir mikdar nafaka takdir etti. Nafakayı takibe koyarken, faiz, harç ve vekâlet ücreti de eklendi. Bu ilave mikdarı almak caiz midir?

 Câmide nikâh ve düğün yapmak câiz midir?

 Belediye kaydı, şer’î nikâh yerine geçmez mi? Nitekim sözde aslolan olan mana değil midir?

 Sebepsiz talâk, yani kadını sebepsiz yere boşamak hukuken hüküm ifade eder mi?

 Sultan Vahideddin hakkında hangi kitapları okumamı tavsiye edersiniz?

 Mest ayaktan çıkarıldığı anda abdest bozulur mu?

 Bir kimsenin tahsil edemediği senetleri avukata yarısına satması caiz midir?

 Bir gazeteye verdiğiniz mülâkatta, dersinizde kopya çeken kişinin kul hakkına girmeyeceğini beyan ettiniz. Bağıl veya çan eğrisi denilen bir sistemin tatbik edildiği mektepte okuyan talebe kopya çekerse kul hakkına girmiş olur mu?

 Zekât vekili, zekâtı vermese, müvekkil (zengin) borçtan kurtulur mu?

 Bir kimse abdestin farzlarından birini bilmeksizin veya farkında olmaksızın terk etse, o zamana kadar aldığı bütün abdestler bâtıl mı olur?

 Kur’an-ı kerim'de Davud aleyhisselâma gelen iki davacının hikâyesi anlatılıyor. Bunlardan 99 koyunu olan, ortağının 1 koyununu da almak istiyor. Bu hâdise üzerine Davud aleyhisselâmın tevbe etmesinin sebebi nedir?

 Gusl abdestine başlarken, namaz abdesti alan kimse, tekrar ağzını ve burnunu yıkar mı?

 “Kahrolsun şeriat” diyen kimse küfre düşer mi?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 >>