Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bir müslüman, menfaatine olsa bile, bir gayrımüslim ile ticarî muamele yapabilir veya şirket kurabilir mi?

 Babam, bankadan faizli kredi çekerek araba satın alsa, bu araba binmem caiz olur mu?

 Namaz içinde bir evliyayı düşünmek, onun sevgisini kalbine getirmek böyle düşünmek caiz mi? Yani namazı böyle kılmak caiz mi?

 Farz namazı unutup vaktin çıkmasına yakın kılarken, vakit çıkarsa, namaz sahih olur mu?

 Hanımına ve kız çocuğuna bakmayan birine karşı açtığımız boşanma davasında, mahkeme anne ve kıza muayyen bir mikdar nafaka takdir etti. Nafakayı takibe koyarken, faiz, harç ve vekâlet ücreti de eklendi. Bu ilave mikdarı almak caiz midir?

 Câmide nikâh ve düğün yapmak câiz midir?

 Belediye kaydı, şer’î nikâh yerine geçmez mi? Nitekim sözde aslolan olan mana değil midir?

 Sebepsiz talâk, yani kadını sebepsiz yere boşamak hukuken hüküm ifade eder mi?

 Sultan Vahideddin hakkında hangi kitapları okumamı tavsiye edersiniz?

 Mest ayaktan çıkarıldığı anda abdest bozulur mu?

 Bir kimsenin tahsil edemediği senetleri avukata yarısına satması caiz midir?

 Bir gazeteye verdiğiniz mülâkatta, dersinizde kopya çeken kişinin kul hakkına girmeyeceğini beyan ettiniz. Bağıl veya çan eğrisi denilen bir sistemin tatbik edildiği mektepte okuyan talebe kopya çekerse kul hakkına girmiş olur mu?

 Zekât vekili, zekâtı vermese, müvekkil (zengin) borçtan kurtulur mu?

 Bir kimse abdestin farzlarından birini bilmeksizin veya farkında olmaksızın terk etse, o zamana kadar aldığı bütün abdestler bâtıl mı olur?

 Kur’an-ı kerim'de Davud aleyhisselâma gelen iki davacının hikâyesi anlatılıyor. Bunlardan 99 koyunu olan, ortağının 1 koyununu da almak istiyor. Bu hâdise üzerine Davud aleyhisselâmın tevbe etmesinin sebebi nedir?

 Gusl abdestine başlarken, namaz abdesti alan kimse, tekrar ağzını ve burnunu yıkar mı?

 “Kahrolsun şeriat” diyen kimse küfre düşer mi?

 Adanan adak yerine para verilebilir mi?

 Nâfile namazlarda meselâ Kâfirûn suresinden sonra Kevser suresi okunabilir mi?

 Babası ölüp vasiyet etmediği halde kendi parası ile babası için hac yapsa, hac farziyeti babadan düşer mi?

 Kıyamet alâmetlerini “Güneşin batıdan doğması, Avrupa’da İslâmiyetin büyümesi demektir” gibi tefsir etmek câiz midir?

 Farkında olmadan kıblesi yanlış durulan namazları kazâ etmek gerekir mi?

 Bebeklerin göbek bağı kesildikten sonra ne yapılır?

 Mezardan çiçek koparmanın vebali nedir?

 İmam Rabbanî Hazretleri’nin Mektubat’ında: ''Allahü teâlânın ism-i zâhirleri o kadar çok tecelli etti ki, her şeyde ayrı ayrı göründü. Hatta nisa şeklinde, onların uzuvları halinde ayrı ayrı zahir oldu'' diyor. Bu ne demektir?

 Said Halim Paşa nasıl bir şahsiyettir? Bir yazar, “Kendisinin İttihatçılarla tek alakası, vatana hizmet içindir; fikirleri zerre uyuşmazdı” diyor.

 Said Havva’nın kitapları muteber midir?

 Cennette cinsiyet olmadığına göre, cennetliklere hurilerin verilmesinin hikmeti nedir?

 Bir erkek talebenin, kızların da devam ettiği bir mektebe ve üniversiteye devam etmesi caiz midir?

 Dükkânımıza gelen fâsıklara, yiyecek, giyecek gibi mal satmak câiz midir?

 Evimizin çatısında çok sık olmasa da mangal yapıyoruz. İster istemez koku yayılıyor. Herkese verme imkânımız da yoktur. Kul hakkına girer mi?

 Memleketi dışında okuyan bir talebeye, memleketindeki muhtar namzedi "Bana oy vermen şartıyla yol paranı ben vereyim, gel oy kullan!" diye çağırsa, talebe de kabul etse, caiz midir?

 Devletin yeni doğan çocuklar için babanın adına bankaya yatırdığı süt parası (Emzirme Parası) şer’en kime aittir?

 Alnı örten takke üzerine secde etmek sahih midir?

 Makbul İbrahim Paşa’nın bahçesine heykeller diktirdiği gerçek midir?

 Düğünden evvel, nişanlı kız ile oğlanın daha rahat davranabilmek için dinî nikâh yaptırmaları uygun mudur?

 Dindar olarak görünen, ama yolsuzluk yapan veya dine aykırı icraatları da bulunan bir politikacıya rey vermek, dinen mahzurlu olur mu?

 Mektep projelerinde, filozofların dine aykırı sözlerini nakletmek imana zarar verir mi?

 Teftazani ve Seyyid Şerif Cürcani itikadda hangi mezhebdendir?

 Rıza Nur, müslüman mıdır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 >>