Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Osmanlılardaki 'besleme' müessesesi ne manaya gelmektedir?

 Erkeklerin altın dışında, başka bir madenden yapılmış kolye, bileklik gibi takıları takması caiz midir?

 Bir kimse bir kimseden cebren hediye isteyebilir mi?

 Teftazanî, Şâfiî ve Eş’arî olduğu halde, kitaplarının Osmanlı medreselerinde çok rağbet görmesinin sebebi nedir?

 “Kul sıkışmayınca, Hızır yetişmez” sözü şirk midir?

 Allah özene bezene yarattı demek küfür müdür?

 Arkadaşların küçük yaştaki çocuklarını kast ederek, “Bu benim dünürüm” veya “Bu benim gelinim veya damadım” gibi sözler söylemesi mahzurlu mudur?

 Tek başına farzı kılan kimse, gündüz, kıraati, tesbihleri veya tehiyyatı yüksek sesle okusa, ne lâzım gelir?

 Bankadan kredi çekerek altın aldım. Fâizli olduğu için buna zekât düşmeyeceğini; hepsini sadaka vermem gerektiğini söylediler. Nasıl hareket etmem gerekir?

 İmsaktan sonra sabah namazını kılmadan evvel kaza veya nafile kılınabilir mi?

 Bir kimse yatsı namazını kaçırdığı için yalnız kılsa, cemaat teravihe başlasa, son sünneti kılmadan teravihe uyabilir mi?

 Sefere çıkan kimse, o gün orucunu bozabilir mi?

 Ramazanda dişi kanayan ve bu kanı yutan kimsenin vaziyeti nedir?

 Rahmi ameliyatla alınan kadından, ameliyat sebebiyle ve ilk âdet devresi içinde gelen kan hayz mıdır?

 Teravihi dört rek’at kıldıran imama, üçüncü rekatte uyan kimse, iki rek’at mi kılar; dörde mi tamamlar?

 Duyduğu bir hadîs-i şerifle amel eden, böyle bir hadîs-i şerif olmadığı sonradan anlaşılsa bile, inanarak amel ettiği için sevap alır mı?

 Nasslarla sâbit olmayan müctehidlerin haram dediğine helâl diyen küfre düşer mi?

 Diploma kiralamak caiz midir?

 Bir kimse, dünyevî bir ilimde muallim olup, ders anlatırken de sevap alır mı?

 Yabancı bir kadın için, iki şâhid yanında bu benim eşimdir dese, onlar da tamam dese, kızın bunu sözlü olarak tasdik etmesi şart mıdır?

 Mesbuk, kalan rek’atleri kılarken imamın okuduğu sûrelerin mushaftaki sırasına dikkat eder mi?

 Dışarıda kısa kollu gömlekle gezmek mekruh mudur?

 Dilencilik haram mıdır?

 Sineksavar aletlerle sivrisinekleri öldürmek caiz midir?

 Otostop çekmek caiz midir?

 Çarkıfelek demek mahzurlu mudur?

 Namaz üç vakittir diyen küfre düşer mi?

 Timur’un Moğol olduğu, attan düşüp sakatlanması gibi hususların kaynağı nedir?

 Balık tutmak üzere binilen küçük teknede, denize düşme ve başı tekneye çarpma tehlikesi olduğunda namazı oturarak kılmak caiz olur mu?

 Namazda fatiha okurken dalgınlıkla ağzımdan tı harfini kaçırsa namaz bozulur mu?

 Sultan Abdülhamid’in hal’inden önce tahttan indirileceğini sezip, devletin Avrupa bankalarındaki gizli hesaplarında yatan paraları alıp yeni bir hafiye teşkilatı oluşturup, 4 üst düzey hafiyeyi Avrupa’ya gönderdiği doğru mudur? Eğer doğru ise şu an bu teşkilat aktif midir?

 Bir mühendisin takibini yapmadığı bir projeye imza atıp, ücret almasında beis var mıdır?

 Dârülharbde bankadan kredi çekmek caiz midir?

 Dişlerime tel taktırdım. Dişlerimin altına su gitmediği için gusl abdesti sahih olur mu?

 Dünyayı sevmemenin, âhireti sevmenin formülü nedir?

 El darlığından kurtulmak için hangi duaları okumalıdır?

 Taksi şoförünün kadın müşteri alması caiz midir?

 Gusl abdesti alırken terlik içinde kalan su müstamel su mudur?

 Gusl abdesti aldıktan sonra kuru bir yer kaldığını farkedip hemen yıkamasak ve başka birşey ile meşgul olup yıkamayı geciktirsek daha sonra yıkasak caiz olur mu?

 Pompei’nin başına gelenler, buradaki ahlâksızlıklar sebebiyle midir? Bir de Roma tarihiyle alâkalı tavsiye edeceğiniz bir kaynak var mıdır?

 İslâm hukukuna göre bir çift ayrıldığında çocuk kime kalır? Âyet-i kerimede geçen ''mevlûdun lehu'', çocuğun babaya kalacağına delil midir?

 “Âlimim diyen câhildir” sözüne göre, bazı büyüklerin kendileri hakkında övücü sözler söylemesinin hikmeti nedir?

 Osmanlılarda gayrımüslimlerden alınan vergilerin nisbeti müslümanlardan fazla mıdır?

 “Kırk gün boyunca devamlı et yiyenin kalbi kararır” sözündeki kararmadan ne anlamak gerekir?

 Bir tasavvuf kitabında, “Büyüklerimizden bazıları fâsıklara ve zâlimlere çok sert davranırdı, bazıları da hepsine şefkat ve merhamet gösterip nasihat ederdi” diyor. Her iki muamele birbirine zıt görünüyor. Bunun izahı nedir?

 Namaz kılarken secdede dua okumak caiz midir?

 Küfre düştüğü için zevcesi ile nikâh tazeleyen kimse, bir daha mehr verir mi?

 Birisi için “Memleketin kaderini değiştirdi” sözü küfre sebep olur mu?

 Günümüzde miras arsaları dinimize göre bölüşülmüyor. Böyle yerleri bilerek satın almak caiz midir?

 Kiracımızın evde işlediği günahlardan biz mesul olur muyuz? Bu para bize helal olur mu?

 Adam öldüreceğini bildiğimiz bir kimseye bıçak satmak caiz midir?

 Amerika'da taksi şoförüyüm. Burada ücreti şu şekilde alınmaktadır: Yol boyunca açık olan taksimetre ücreti + gidiş ve dönüşte geçilen ücretli köprü ve otoyolların ücretleri toplamı. Yolcudan dönüşte arabada olmamasına rağmen dönüş yolu üzerindeki ücretli yolların parasının tahsil edilmesi caiz midir?

 Namaz esnasında abdesti bozulup utandığı için namaza devam eden dinden çıkar mı?

 İşlediği bir günah yüzünden “Benim işim Allah’a kaldı demek câiz midir?

 Üç mezheb teâti (götürü) yoluyla muameleyi câiz görüyorsa, akidlerde mâzi sigası şartı ne içindir?

 Bahçemizin bir kısmını belediye istimlâk etti (kamulaştırdı). Fakat henüz hiç bir muamele yapmadı. Bu saha içinde bizim önceden diktiğimiz erik ağacı var. Bu ağacın meyvesini yiyebilir miyiz?

 Vekil yapmakta verilen para teayyün eder mi?

 Sürme abdest suyunu geçirir mi?

 Kısa kollu gömlek ile namaz kılmak caiz midir?

 Asr-ı saadette sabun var mıydı?

 Resul-i ekremin kullandığı kokular nelerdir?

 Erkek çocuğa, sünnetinde kına yakılması caiz midir?

 Bazı tarikatlerin cehrî (açık) zikire bid’at denmesinin sebebi nedir?

 Bir kimse küfre düşürücü bir iş yapsa veya söz söylese, nikâhı düşer mi?

 Bir müslüman, menfaatine olsa bile, bir gayrımüslim ile ticarî muamele yapabilir veya şirket kurabilir mi?

 Babam, bankadan faizli kredi çekerek araba satın alsa, bu araba binmem caiz olur mu?

 Namaz içinde bir evliyayı düşünmek, onun sevgisini kalbine getirmek böyle düşünmek caiz mi? Yani namazı böyle kılmak caiz mi?

 Farz namazı unutup vaktin çıkmasına yakın kılarken, vakit çıkarsa, namaz sahih olur mu?

 Hanımına ve kız çocuğuna bakmayan birine karşı açtığımız boşanma davasında, mahkeme anne ve kıza muayyen bir mikdar nafaka takdir etti. Nafakayı takibe koyarken, faiz, harç ve vekâlet ücreti de eklendi. Bu ilave mikdarı almak caiz midir?

 Câmide nikâh ve düğün yapmak câiz midir?

 Belediye kaydı, şer’î nikâh yerine geçmez mi? Nitekim sözde aslolan olan mana değil midir?

 Sebepsiz talâk, yani kadını sebepsiz yere boşamak hukuken hüküm ifade eder mi?

 Sultan Vahideddin hakkında hangi kitapları okumamı tavsiye edersiniz?

 Mest ayaktan çıkarıldığı anda abdest bozulur mu?

 Bir kimsenin tahsil edemediği senetleri avukata yarısına satması caiz midir?

 Bir gazeteye verdiğiniz mülâkatta, dersinizde kopya çeken kişinin kul hakkına girmeyeceğini beyan ettiniz. Bağıl veya çan eğrisi denilen bir sistemin tatbik edildiği mektepte okuyan talebe kopya çekerse kul hakkına girmiş olur mu?

 Zekât vekili, zekâtı vermese, müvekkil (zengin) borçtan kurtulur mu?

 Bir kimse abdestin farzlarından birini bilmeksizin veya farkında olmaksızın terk etse, o zamana kadar aldığı bütün abdestler bâtıl mı olur?

 Kur’an-ı kerim'de Davud aleyhisselâma gelen iki davacının hikâyesi anlatılıyor. Bunlardan 99 koyunu olan, ortağının 1 koyununu da almak istiyor. Bu hâdise üzerine Davud aleyhisselâmın tevbe etmesinin sebebi nedir?

 Gusl abdestine başlarken, namaz abdesti alan kimse, tekrar ağzını ve burnunu yıkar mı?

 “Kahrolsun şeriat” diyen kimse küfre düşer mi?

 Adanan adak yerine para verilebilir mi?

 Nâfile namazlarda meselâ Kâfirûn suresinden sonra Kevser suresi okunabilir mi?

 Babası ölüp vasiyet etmediği halde kendi parası ile babası için hac yapsa, hac farziyeti babadan düşer mi?

 Kıyamet alâmetlerini “Güneşin batıdan doğması, Avrupa’da İslâmiyetin büyümesi demektir” gibi tefsir etmek câiz midir?

 Farkında olmadan kıblesi yanlış durulan namazları kazâ etmek gerekir mi?

 Bebeklerin göbek bağı kesildikten sonra ne yapılır?

 Mezardan çiçek koparmanın vebali nedir?

 İmam Rabbanî Hazretleri’nin Mektubat’ında: ''Allahü teâlânın ism-i zâhirleri o kadar çok tecelli etti ki, her şeyde ayrı ayrı göründü. Hatta nisa şeklinde, onların uzuvları halinde ayrı ayrı zahir oldu'' diyor. Bu ne demektir?

 Said Halim Paşa nasıl bir şahsiyettir? Bir yazar, “Kendisinin İttihatçılarla tek alakası, vatana hizmet içindir; fikirleri zerre uyuşmazdı” diyor.

 Said Havva’nın kitapları muteber midir?

 Cennette cinsiyet olmadığına göre, cennetliklere hurilerin verilmesinin hikmeti nedir?

 Bir erkek talebenin, kızların da devam ettiği bir mektebe ve üniversiteye devam etmesi caiz midir?

 Dükkânımıza gelen fâsıklara, yiyecek, giyecek gibi mal satmak câiz midir?

 Evimizin çatısında çok sık olmasa da mangal yapıyoruz. İster istemez koku yayılıyor. Herkese verme imkânımız da yoktur. Kul hakkına girer mi?

 Memleketi dışında okuyan bir talebeye, memleketindeki muhtar namzedi "Bana oy vermen şartıyla yol paranı ben vereyim, gel oy kullan!" diye çağırsa, talebe de kabul etse, caiz midir?

 Devletin yeni doğan çocuklar için babanın adına bankaya yatırdığı süt parası (Emzirme Parası) şer’en kime aittir?

 Alnı örten takke üzerine secde etmek sahih midir?

 Makbul İbrahim Paşa’nın bahçesine heykeller diktirdiği gerçek midir?

 Düğünden evvel, nişanlı kız ile oğlanın daha rahat davranabilmek için dinî nikâh yaptırmaları uygun mudur?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 >>