Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Cumhuriyet devrinde hacca gitmenin yasaklandığı doğru mudur?

 Kitaplıktaki dini kitapların sıralanışı nasıl olmalıdır?

 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl bir akittir?

 Mecelle hangi mezhebe göredir?

 Kanun-ı Esasî’de anayasanın hükümlerinin her iki meclisin ayrı ayrı vereceği üçte iki ekseriyet ve padişahın tasdikiyle değiştirilebileceğiyle alakalı bir madde var. Yani bu maddeye göre anayasadaki “Devletin dini İslâmdır” maddesi bile değiştirilebilir mi?

 Allahü teala hidayeti istemeyen bazı kimselere ihsanı olarak hidayete erdirdiği gibi bunun zıddı olarak müslüman olan kimseleri de küfre dalalete erdirir mi?

 Rauf Orbay’ın Cumhuriyet’in ilanından sonra halife ile görüşmesinin sebebi nedir? 

 Zülüflü İbrahim Paşa’nın saraydan atılan cariyenin oğlu olduğu doğru mudur?

 Bazı sahte şeyh ve hocaların cemaatindeki basit insanları anlamak mümkün ama, bu cemaatteki âlimlerin o yola tâbi olması şaşırtıcı. Bunun sebebi nedir?

 İslâmiyetten önceki hak dindeki müminlere de müslüman denir mi?

 Sari hastalık sebebiyle Ramazan ayında mukabeleyi online olarak yapsak caiz olur mu?

 Çocukluğumuzda bize öğretilen ve kabir sualleri denilen, Rabbim, Allah; peygamberim, Muhammed aleyhisselâm; dinim, İslâm; kitabım, Kur’an-ı kerim; kıblem, Kâbe-i şerif; itikatta mezhebim, Ehl-i sünnet ve cemaat; amelde mezhebim, İmam Ebu Hanife; İbrahim aleyhisselâm milletindenim; Âdem aleyhisselâm zürriyetindenim, gibi suallerin kaynağı nedir?

 İlim, bilim ve fen kelimeleri arasındaki fark nedir?

 Yıllardır kronik hasta olan ve oruç tutmaya elverişli bulunmayan biri bu senenin Ramazan fidyesini Ramazan gelmeden önce verebilir mi?

 Şemsi Paşa’nın Sultan III. Murad’a rüşvet verdiği doğru mudur? 

 Şevket Süreyya Aydemir’in Suyu Arayan Adam kitabı 1.Dünya Savaşı için kaynak olabilir mi?

 Yollarda araç kuyruğu varken akşam namazı vaktine az kalsa aşağı da inemese ne yapar?

 Bir kimse sefer mesafesi gittikten sonra sari hastalık sebebiyle şehre sokulmayıp vatan-ı aslîsine geri döndürülse, namazlarını nasıl kılar?

 Bir kimse kendisine 70 bin kelime-i tevhid çekip bağışlayabilir mi?

 Bir müslümanın dünyadaki din felsefesi tartışmalarını takip etmesi gerekir mi?

 Çocukluğumda öğrendiğim surelerin bazı harflerini yanlış okuduğumu şimdi öğrendim, evvel kıldığım namazlarım ne olacak?

 Kadınların abdest alırken misvak kullanmayıp sakız çiğnemesi mi icap eder?

 İmamların maaş almaları kıldırdıkları namaza halel getirir mi?

 Emevî tarihi için mutemet Arapça, Türkçe kitap tavsiye eder misiniz?

 İstihare duası Türkçe okunabilir mi?

 İslâm ceza hukukunda video ve ses kaydı delil olabilir mi?

 Günümüzde ya da bir başka zamanda müellefe-i kulub denilen sınıf ortaya çıkabilir mi?

 İslâma giren bir gayrı müslimin gusletmesi lâzım mıdır?

 Selçuklu sultanları hangi mezheptendi?

 Kraliçe Elizabeth’in Sultan III. Murad'dan İspanyol tehdidine karşı askeri yardım istediğine dair mektubu nerede bulabilirim?

 İbrahim bin Salukiyye'nin Ahbaru'z-Zaman kitabında koronavirüs salgını, zelzele ve daha nice afetlerin haber verildiği doğru mudur?

 Oral seks caiz midir? Zina sayılır mı?

 Salgın hastalık, tabii afet gibi sebeplerle mağdur vaziyete düşenler için açılan kampanyalara zekat, fıtra, fidye verilebilir mi?

 Cezalı şehirler yazınızda, İnönü Malatyalı olduğu için, Demokrat Parti zamanında Adıyaman vilayet yapılarak Malatya’nın da cezalandırıldığını niçin anlatmadınız?

 Osmanlılar zamanında ateistler hangi mahkemeye gidiyordu?

 Hazret-i Muaviye halife olduktan sonra, Hazret-i Osman’ın katillerini bulup cezalandırdı mı?

 Kâbe-i Muazzamanın kapandığı, hac ve umrenin yapılamadığı zamanlar oldu mu?

 Kanuni Sultan Süleyman’ın, Şehzade Mustafa’nın idamını seyrederken, sağır-dilsiz cellatlara elinizi çabuk tutun dediği nasıl mümkün olabilir?

 Şehzade Mustafa’ya dair videonuzda Düzmece Mustafa’dan bahsettiniz. Bu, bir buçuk asır evvel değil mi?

 Arşivlerde gizlenen vesikalar var mıdır?

 ABD, II.Cihan Harbi’nden evvel içine kapanık bir devlet miydi?

 Kanuni Sultan Süleyman İtalya’ya niye yürümedi?

 Vergi borcu zekât nisabından düşülür mü?

 Evlenmek kader mi, tercih mi?

 Çocuğa Yavuz Selim ismini koymak uygun mudur?

 İngiltere’nin hem resmi dini Hıristiyanlık olmasına rağmen, eşcinsel evlilik gibi Hıristiyanlıkta da günah olan bazı şeylerin resmen tanınmasının sebebi nedir?

 İnsanın aklına güzel, orijinal fikirler niçin namazda, Kuran-ı kerim okurken veya helada iken geliyor?

 “Ben adil bir hükümdar zamanında geldim” hadîs-i şerifinde bahsedilen hükümdar kimdir?

 Yatsı namazını cemaatle kılarken, namazda olmayan biri yavaş oku, yetişecekler var dese, imam da buna uyarak yavaşlasa namaza zararı olur mu?

 Diyanetin ilmihalinde yazdığı gibi, Mâlikî mezhebinde kadının başı açık namaz kılması sahih midir?

 Ehl-i sünnet âlimlerinin icma ettikleri hususların topluca yazıldığı Türkçe bir kitap var mıdır?

 Şu an Osmanlı devam etseydi, padişah salahiyet cihetiyle İngiltere kraliçesi gibi mi olurdu?

 Hazret-i Ali’ye neden Ebu Türab denmiştir?

 İlmiye sınıfındakileri asmak doğru görülmediği için, Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin önce sancak beyi yapılıp daha sonra asıldığı doğru mudur?

 Yıldırım Bayezid’in “Bizi kızdırmasınlar, Roma’ya kadar gidip Saint-Pierre Kilisesi’nin mihrabında atımıza yem yediririz!” dediği doğru mudur?

 Şarklı bir seyyid ailesinde Peygamberimize ait bir resim vardır. Bunun sıhhati hakkında ne denebilir?

 Kur’an-ı kerim okuyan veya vaaz veren elfatiha deyince bizim de okumamız icap eder mi?

 Câmi veya belediye hoparlörlerinden dua, ilahi, Kur’an-ı kerim okunmasının hükmü nedir?

 Salgın hastalık sebebiyle cenaze namazında kişiler arasında boşluklar bırakılabilir mi?

 Osman Gazi kaç kere evlenmiştir?

 Kadının devlet reisliği caiz değilse bülûğdan evvel tahta geçen şehzadeye annesinin naiblik yapması caiz midir?

 İngiliz Kraliçesinin soyunun Peygamber Efendimize dayandığı doğru mudur?

 İmâm-ı Gazali hazretlerinin kitabındaki abdest, oruç, zekât bahislerini okumak lazım mıdır?

 Rauf Orbay’ın idama mahkûm edilmesinin sebebi nedir? 

 Hanefi fakihi Cessas Ehli Sünnet midir?

 Bursa’daki Osmanlı mirasını öğrenmem için ne tavsiye edersiniz?

 Mute harbinde 100 bin kişiyi 3 bin kişilik İslâm ordusunun yendiği doğru mudur?

 Nikâhta kızın şahidi bir erkek, erkeğin şahidi bir kadın olsa, bu nikâh muteber midir?

 Nikâh için bir mecliste toplanılsa, iki şahit huzurunda taraflara ayrı ayrı “Felancayla evlenmek istiyor musunuz?” diye sorulsa, her iki taraf da bu suale evet diye cevap verse, bu nikâh sahih olur mu?

 Sokağa çıkma yasağı varken sokağa çıkan yaşlı günaha girer mi?

 Karnında ameliyat yaraları olan hasta, teyemmüm ile guslünü alsa, sonra su ile namaz abdesti alarak namazlarını kılsa, her yeni vakit girdiğinde guslü yenileyecek midir? 

 İslâmî prensiplere göre, sermaye-emek ortaklıklarının ana prensipleri nedir?

 Yavuz Sultan Selim ve Sultan Vahîdeddin niçin sakal bırakmadı?

 Osmanlı ve Selçuklularda hanedan kanının dökülmemesi için yayla boğma şekli, İslâmiyete aykırı değil midir?

 Euzü yerine esteizu demek caiz midir?

 Minberin üç basamak olması sünnet ise, Sultanahmed, Ayasofya gibi camilerde minberler niye bu kadar yüksektir?

 Bir malın reklamını yapmak caiz midir?

 Çalıştığım işyeri karaborsa ve haksız rekabet sebebiyle bazı malları fahiş satıyor. Burada çalışmak caiz midir?

 Halkın bir kısmının Ankara hareketine karşı cephe almasının sebebi nedir?

 3 yaşındaki çocuğumuza Miraç hadisesini nasıl anlatmalıyız?

 Dinen kadının kocasına uzak akraba erkek misafir istemiyorum deme hakkı var mıdır?

 Düzenli olarak 5 gün hayz gören bir kadın, son iki devrede 25 temizlik 5 gün kan 25 temizlik 5 gün kandan sonra 9 temizlik ve 10. gün kan görse nasıl hareket etmelidir?

 Cuma namazı kılınmayan yerlerde öğle namazının cemaatle kılınmasında mahzur var mıdır? 

 Cuma günü seferî olanlar öğle namazını cemaatle kılabilir mi?

 İtikadî olarak tamam ama, amelde şer’î prensipler tatbik edilen İran niçin darülislam sayılmıyor?

 Dövüş sporlarının caiz olmamasının sebebi nedir? İnsanın belli hallerde kendini müdafaa etmeyi öğrenmesi gerekmez mi?

 Bir hadisenin mucize olarak vasıflandırılması için, mutlaka tabiat kanunlarına aykırı olması mı gerekir? Mesela Hazret-i Musa’nın denizi ikiye yarması, gel-git gibi bir tabiat hadisesi olamaz mı?

 Cevdet Paşa gibi muhafazakâr bir zâtın Reşid Paşa’ya olan sevgisinin sebebi nedir?

 Bazı liberaller, İslâmî idarenin (hilafetin) de sosyalist idare gibi baskı rejimine evrilmesinin çok kolay olacağını iddia ediyorlar. Kanunların giderek sertleşmesine mani bir sınır-otorite yok diyorlar. Buna delil olarak da İslâm âlimlerinin pek çok mevzuda farklı içtihadlar yaptıklarını, halifenin inisiyatifine göre istediği zaman sert olan, istediği zaman hafif olan içtihadı kanunlaştırmasının önünde engel yok diyorlar. Buna ne cevap verilir?

 Sosyalist rejimlerde ekonomi kötü olsa da ilim adamlarına ve sanatkârlara değer verildiği doğru mudur?

 Maskeyle namaz kılmak caiz midir?

 Korona virüsünden ölen şehit olur mu?

 Bazıları İnönü Harbi’nin hiç yaşanmadığını söylüyor. Ne dersiniz?

 Halife Harun Reşid ve Behlül Dâna arasında anlatılanlar hakikat midir?

 Tahiyyatta parmak kaldırmanın haram olduğunu nasıl açıklamak gerekir?

 Platon, Euthyphro diyaloğunda şöyle diyor: “Tanrı iyi olanı, iyi olduğu için mi yapmamızı emreder, yoksa iyi olan Tanrı emrettiği için mi iyi olur?” İslâm âlimleri bu dilemmayı (ikilemi) nasıl çözmüştür?

 Yirmisekiz Mehmet Çelebi devşirme midir?

 İlmihalde “Havaleyi alan kabul edene hediye ederse, kabul eden, havale verenden havale olunanı isteyebilir. Helal ederse birşey isteyemez” diyor. Hediye etmekle helal etmek arasında ne fark vardır?

 Bu devirde bir kadının yüzünü de örtmesi lazım değil midir?

 Bir kadın ikinci doğumu yapalı 10 gün olsa; kanaması kesilse, ilk doğumunda 40 gün devam etse, ne lazım gelir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>