Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bazı mecmua ve kitaplarda bazı sanatçılara ait müstehcen minyatürler gördüm. Osmanlı Devleti’nde bunlara nasıl müsaade ediliyordu?

 Günümüz şartlarında devletten kıdem tazminatı almak câiz olur mu?

 Bir şahsı taammüden katl eden, katl kasdıyla yapmadım dese, kavedden kurtulur mu?

 Hadım ağaları veya hadım olunmuş (erkeklik vasfı kalmamış) erkekler dinen kadınlar için erkek hükmünde midir?

 Ehl-i Sünnet anlayışının iman ve amel anlayışıyla Kur'an-ı Kerim'deki iman ve amel anlayışının bir olmadığını söyleyene ne cevap verilebilir?

 Ertuğrul Gazi'nin İbn Arabi ile görüştüğüne dair kroniklerde yahut ciddi kaynaklarda bilgi mevcut mudur?

 Kuruyemiş ve oyuncakçı dükkânımızda, yılbaşı münasebetiyle satış yaparak başkalarının günaha girmesine sebep olmak mahzurlu mudur?

 Kur’an-ı kerimde bildirilmeyen haramlar var mıdır?

 Zulmeden bir mü’mini veya kâfiri Yezid diyerek aşağılamak doğru mudur?

 Bir servis işi yapan firmaya, borç para verip, verdiği paranın mikdarına göre aylık ücret almak caiz midir?

 Mehr yalnız maddî bir menfaat mi olur? Zevcinden mehr olarak Nur suresini ezberlemesini istemesi mehr yerine geçer mi?

 Allahü tealanın kelâmı kadim olup, Allahü teala cihetli değil ise, Allah’ın kelâmının ağaç tarafından ve her tarafdan işitmek nasıl olabilir?

 Sünen-i Ebu Davud'da geçen “Kız çocuğunu diri diri toprağa gömen kişi de, toprağa gömülen çocuğun kendisi de cehennemdedir" mealindeki hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız?

 Bazı şeyler için üstadımızın, hocamızın, şeyhimizin vs sünneti deniyor. Sünnet, yalnızca Hazret-i Peygamber için kullanılan bir tabir değil midir?

 Namuslu bir kimseye livâta iftirasında bulunsa, hadd-i kazf gerekir mi?

 Süt çocuğu olması için kaç yaşına kadar emzirmek icab eder?

 Bir müslüman kadın, mürted olup, Hristiyan veya Yahudi dinine girerse, müslüman kocasının bununla evli kalması câiz midir?

 Dört ay sana yaklaşmayacağım diye yemin ederek îlâ yapan kimse, yemininde dursa, yani dört ay zevcesine yaklaşmasa ne lâzım gelir?

 Bir kadının sütü sağılıp, kap içinde çocuğa içirilse, süt çocuğu olur mu?

 Erkek kardeşinin süt annesi veya süt kızkardeşi ile evlenmek caiz midir?

 Oğlunun süt annesi ile evlenmek câiz midir?

 Süt kardeş ile halvet etmek câiz midir?

 Süt annesinin süt çocuğu ve bu çocuğun kardeşleri mahrem midir?

 Zevcinin süt babası veya zevcesinin süt annesi mahrem midir?

 Süt çocuğunun zevci veya zevcesi, yani süt gelini veya süt damadı, bu kişiye mahrem midir?

 Süt babasının sonradan evlendiği bir kadından olan çocuğu süt çocuğuna mahrem midir?

 Süt babasının sonradan evlendiği kadın süt çocuğuna mahrem midir?

 Süt annesinin sonradan evlendiği veya daha evvel evlenip boşandığı kocası süt çocuğuna mahrem midir?

 Şimdi şahısların yaptırdığı Kur'an-ı kerim kursları vakıf mıdır? Buraya yapılan yardımların hükmü nedir?

 Allah bizim evvel ve âhir ne olacağımızı, neler yapacağımızı, netice itibariyle Cennet veya Cehennem ehli olduğumuzu şüphesiz biliyor. Böyle ise bizim cüz’i irademizle bunu değiştirme imkânı var mıdır?

 Bir câminin üst katı Kur’an kursu olarak hizmet veriyor. Câmi ve kursa ayrı kapılardan giriliyor. Bir hanım, muayyen zamanında derse gidebilir mi?

 Muhammed İkbal ve görüşleri dinen makbul müdür?

 Sultan II. Mehmed’in, saraya freskler yaptırdığı ve II. Bayezid'in bunları dine aykırı bularak attırdığı doğru mudur?

 Sizin gibi bazı hocalar neden Osmanlıyı bu kadar şahsîleştiriyor? Seyyid olsalar, soya olan saygıyı anlarım. Cumhuriyetten sonra haksızlığa uğrayan bir tek hanedan mensupları mıdır? Yavuz Sultan Selim’i seviyoruz. Ama Avrupa’da büyümüş torunundan bize ne? Şimdi bazı politikacıları seviyoruz. 50 sene sonra hangimiz torununu tanırız?

 Modern câmiaya mensup kişilerin cenazeleri niçin Teşvikiye Câmii’nden kaldırılıyor? Câmide masonik işaretlerin olduğu doğru mudur?

 Dört rek’atli farz kılarken ilk ka’dede hata ile sağa sola selâm veren nasıl hareket eder?

 Öğretmenim. Kanunen yapmamız gereken bazı işler, dinî inancımızla bağdaşmıyor. Nasıl hareket etmek gerekir?

 Bu zamanda bir tarikata mensub olmak lâzım mıdır?

 Bir kitap hazırlıyorum. İmam-ı Rabbani hazretlerinin mektuplarında ismi geçen Seyyid Mirekşah hakkında malumata ihtiyacım vardır.

 Mum söndü iddiası nasıl ortaya çıkmıştır? Meşhur bir ansiklopedide Bektaşî âyini olduğu söyleniyor.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 >>