Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Osmanlılarda soy tükenirse Kırım hanı tahta geçiyor. Sultanzadeler neden hiç düşünülmemiş de, Giray Hanedanına hak tanınmış?

 Osmanlı’nın Çöküşü kitabınızda “Osmanlı Devleti, büyük devletler arasındaki yerini Rusya’ya vererek 4. sıraya düştü” demişsiniz. Osmanlı Devleti hangi devirde 1. sıradaydı?

 Fâsık veya inançsız akrabaların bayram gibi hususi zamanlarda ellerini uzatırlarsa öpmekte beis var mıdır?

 Ailem, şarkı sözlerinde dinen mahzurlar bulunan bir grubun konser biletini benim almamı istiyor. Beis var mıdır?

 Müslüman olduğunu söyleyip de farzları yerine getirmeyen bir kişiyle arkadaşlık yapmakta mahzur var mıdır?

 Bilmeden elfaz-ı küfr söz söyleyenin nikahı düşer mi?

 Müslüman hanımların haşema giymesi caiz midir?

 Hac için 30 günlüğüne Mekke’de kalmaya niyet eden kişi Taif'e gidip gelse Mekke’ye girerken ihrama girip umre yapması gerekir mi?

 Mekke’ye hacca gelmiş kişi 15 gün kaldığında mukim olur mu?

 İfrat haccı yapan Mekkeli’ye nisaba mâlik ise kurban vâcip olur mu?

 Mekke’de ikamet eden kişi hac aylarında umre yapsa, sonra ihramdan çıkıp, haccı da aynı sene içinde yapsa, o kişi temettü haccı mı yapmış olur?

 Protez saç takmak caiz midir? Abdest ve gusle mâni midir?

 Asırlar evvel, Müslümanlar arasında büyük fitneler olmuş, birkaç asır sonra da Moğol zulmü, İslam dünyasını ve medeniyetini yerle bir etmişti. Ama Osmanlı devrinde Müslümanlık, belki de en büyük devirlerinden birini yaşadı. Bütün bunlara bakarak "Her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur." hadis-i şerifini nasıl anlamalıdır? Zira bu hadis-i şerifi, gayretsizliğine bahane olarak gösterip, bununla da "Mütevekkilim." diye övünenler görülüyor. Eskiler de böyle düşünselerdi, i'lâ-yı kelimetullahdan geri durmazlar mıydı? Dünya tarihinin iman ve küfr nöbetleşmesi olduğu fikri, sizce doğru mudur?

 İbni Haldun’un laikliği müdafaa ettiği doğru mudur?

 Bir tanıdığım bana küstü. Ne yaptıysam barışmıyor, selâmımı da almıyor. Yapabileceğim bir şey var mıdır?

 Osmanlı devri Arap yarımadasını anlamak için kitap tavsiye eder misiniz?

 Siyah köpeklerin öldürülmesine dair bir hadis-i şerif okudum. Bunu nasıl anlamak icab eder?

 Erik, kiraz gibi yazlık meyveleri dondurup kışın daha fazla fiyata satmak caiz midir?

 2015 yılında bir şirketin hissesinden alarak ortak olan kimse, şirketin 2013 yılında olan borcuna da otomatik olarak ortak olmuş olur mu?

 Seferilik için niyet şart mıdır?

 Üç aylık 4-5 dana alsam, bir akrabam baksa, bir sene sonra satsak, kârı eşit bölüşsek caiz olur mu?

 Hastaya devletin verdiği bez fazla gelse, satılabilir mi?

 Bazı bilim adamları, 7000 yıllık Mısır tarihinde, piramitlerdeki kitâbelerde Musa aleyhisselâmdan  hiç bahsedilmediğini söylüyor. Ne denebilir?

 Zekat nisabına ulaştığım tarihi not aldım. Sıfırlamadığı halde, sene-i devriyesinde elimde nisab mikdarı yoksa, zekât alabilir miyim?

 Moğollar, Müslüman memleketlerini talan ederken nüfuslarının fazla olduğu “çekirge sürüsü” ifadesinden anlaşılıyor. Bu kadar çoksa bugün neden sayıca çok az Moğol vardır?

 Bir hadis-i şerifte “Müneccim, kâhindir. Kâhin de sihirbazdır. Sihirbaz da kâfirdir” buyuruyor. Yıldız yükseltme, kısmet açma gibi işleri yapanlar kâfir midir?

 Bir kimse eğer hastalığım geçerse 40 gün aralıksız oruç tutacağım diye adasa, ancak aralıksız tutamasa ne lâzım gelir?

 Bir kimse bir kuyuda ölmüş kurbağa görse bu kuyudan su içmek ya da abdest almak caiz olur mu?

 Müslüman kendisine sözlü ya da fizikî tecavüz olduğunda kavga etmesi caiz mi?

 Babamın dedesinden bana intikal eden ve üzerinde hicri x yılında x şehrinin x câmii imamı tarafından kütüphane-i cedid isimli bir yere vakfedildiğini gösteren mühürlü bir yazma eser var. Bunun elimde durması vebal midir?

 90 km uzaktaki yere giderken, bir iş için yoldan sapıp, tekrar aynı yola dönüp, gitmek istenen yere varıldığında 90 yerine 110 km yol gidilmiş olduğu görülse seferi olunur mu?

 Hangi şartlarda ezan câminin içinde okunabilir?

 Ebû Tâlib icin Allah’tan rahmet istemenin itikadî cihetten bir mahzuru var mıdır?

 Câminin içi dolunca dışarıya hasır serilip cemaat orada namaz kılıyor. Ancak sonra arada büyük bir boşluk oluyor. Cemaat gölge diye ağaçların altında kılıyor. Namazları sahih olur mu?

 Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri için Şâfiî mezhebli, Hanefî meşrebli ifadesi ne manaya geliyor?

 Bir evde oturmak mukabilinde, başka bir evde oturmak şeklinde bir anlaşma caiz midir?

 Bir araba bir başka arabaya satılsa ve diğer arabanın sahibi alacağı araba yanında bir de 2 ay sonra ödenmek üzere 2000 lira istese caiz olur mu?

 Bir kimsenin elinde 7 gramlık bir altın olsa, zekâtı bundan az olsa, bununla bir fakirle devr yaparak zekâtını verse, ancak vermesi icab eden zekât 5 gram olsa, bu 2 gram fazla verdiğinin hükmü nedir?

 Babam dedemden önce vefat etti. Bir amcam ve bir halam var. Şimdiki kanuna göre, dedemin vârisi sayılıyorum. Miras almamda dinen mahzur var mıdır?

 Zekât vekili başkasını vekil yapabilir mi?

 Alzheimer hastasının aklı tamamen gitse, oruç tutamadığı için zengin olsa ne lazım gelir?

 Vehhab Allahü tealanın ismi olduğuna göre, Vehhabi demek doğru mudur?

 Ayılmak için amonyak koklamak, oruç bozulur mu?

 Evimizde sofra adabı nasıl olmalıdır?

 Sakal-ı şerif ziyaret edilirken sesli bir şekilde salavat getirmek doğru mudur?

 Müslümanlar ve gayrı müslimler, İslâmiyetin giyim kuşam için getirdiği tahditlere uymasa ne lâzım gelir?

 Sakal-ı şerifin ehemmiyeti nedir? Neden 40 kat beze sarılmaktadır?

 İmsak (fecr) girdikten sonra seyahate çıkan kimse orucunu açabilir mi?

 Kadir Gecesi'nin zamanının tam olarak söylenmemesinin hikmeti nedir?

 Hastaya okuyan birinin para istemesi veya alması caiz midir?

 Her Müslümanın hayatında bir kere olsun keffaret orucu tutması şart mıdır?

 Telefonlar için oyun yapmak ve oyundaki reklamlardan para kazanmak caiz mi?

 Ödünç para verirken, veren kişinin geri alacağı müddeti beyan etmesi caiz olur mu?

 Bir hanım, hanımlara tesbih namazı kıldırabilir mi?

 Yaraya sürülen krem ve sıvı ilaç orucu bozar mı?

 Kur’an-ı kerimde “Biz her millete bir peygamber gönderdik” ( Nahl: 36)  ve “Eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik” (Furkan, 51)  meâlindeki birbirine muarız gibi gözüken iki âyet-i kerimeyi nasıl anlamak münâsibdir?

 Hazret-i Peygamber’in doğumundan evvel Yemen’in statüsü neydi?

 Bir fitre mikdarı olan 3,5 kilo hurmayı, 400 gramlık paketlere koyup 9 kişiye vermek caiz midir? 

 Teravih ile vitr arasındaki duayı yüksek sesle yapmak münasip midir?

 Namaz kılarken kısa kollu gömlekle namaz kılmamak için kolçak takmak münasip midir?

 Araba almak isteyen, arabayı satanla bir bedel üzerinden anlaşıyor. Sonra katılım bankasına, %30’unu peşin ödüyor; %70’ini banka tamamlayıp arabayı alıyor ve bu kişiye biraz kâr koyup taksitli satıyor. Caiz midir?

 Şirketlerin, kampüslerin mescidinde Cuma namazı kılmak caiz midir?

 Bir kadın kocasından boşansa, 3 ay iddet beklese, 3 aydan sonra tekrar evlense, ikinci evliliğinin ilk 6 ayında bir çocuk dünyaya getirse, bu çocuğun nesebi kime bağlanır?

 Mecdelli Meryem kimdir?

 Mühendis olmak isteyen bir lise talebesinin müspet ilimlerle geçirdiği vaktin, dini ilimlerle geçirdiği vakitten fazla olmasında bir mahzur var mıdır?

 Bir kişi gezmek maksadıyla Ramazan ayında sefer mesafesi gidip oruç tutmasa günah olur mu?

 Kadının beline kadar uzanan saçlarının ucundan alması mekruh mudur?

 Yûsuf Suresi 20.âyetinde, Yusuf aleyhisselâmı birkaç dirheme sattıkları anlatılıyor. Yûsuf aleyhisselam takriben M.Ö 1600-1700 senelerinde yasamış. Kaynaklar diyor ki: ‘Eski Mısır’da, yani Yûsuf aleyhisselam devrinde dirhem yoktu; onların para birimleri başka idi. Dirhem M.Ö 700 yıllarında kullanılmaya başlandı.’ Şu halde bu âyet-i kerimeyi nasıl anlamalıdır?

 Osmanlılarda şehzâdelerin sakal uzatması yasak mıydı?

 Kur’an-ı kerimde bahsedilen Sâbiîler kimdir?

 Peygamber efendimizin yazdığı mektuplarda imzası vardır. Vefatından evvel kâğıt istemişti. Şu halde okuma-yazma bilmediği nasıl söylenebilir?

 Bir satış sözleşmesinde, "Ödeme vadesinin başladığı tarih siparişin alındığı tarihtir. Satıcı vadeleri değiştirmekte serbesttir. Değişiklikler bildirilmekle ve/veya ilan edilmekle geçerli hale gelir" ifadesinin bulunması caiz midir?

 Nikâh kıyılırken yaşlı bir dede, ‘Nikâhta eller dizin üstünde açık bir şekilde durur’ dedi; imam da ‘Bunlar bid’attır, eskiler hep böyle söyler’ dedi. Bunun bir sebebi var mı?

 Göz damlası orucu bozar mı?

 Emevîlerin hutbelerde Hazret-i Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e lanet ettirdikleri doğru mudur?

 Üzerinde muska taşımanın sünnette delili var mıdır?

 Şirinlik muskası yaptırmak caiz midir?

 Üzerinde Kâbe veya câmi resmi yahud mübarek yazılar bulunan seccadeyi yere serip namaz kılmak caiz midir?

 Sabah erken İstanbuldan Bursa’ya gittim. Öğleden evvel işimi bitirip dönecektim. Ama işim uzadı. Seferiliğe niyet etmediğim için namazı nasıl kılmalıyım?

 Başkalarının günaha girmemeleri için sünneti, mesela sarık sarmayı terketmemelidir sözünü nasıl anlamalıdır?

 Asr-ı Saadet’te Hicaz’da hangi paralar kullanılıyordu?

 Medikal aletler satan birine kulaklık almak üzere birisi gelse, iki mamulen birine karar veremese, ikisini de alıp kullansa, memnun kaldığını alsa, caiz midir?

 Erkeklerin kollarına boncuk, ip, deri bağlaması caiz midir?

 Farz namaz borcu olmayan, yalnızca kazaya kalmış vitir namazları bulunsa, cemaatle teravih kılabilir mi?

 Çamaşır makinesinin sıkma programı bozulsa, çamaşırlar ıslak çıkarılıp öylece asılsa ve kurutulsa, şer’en temiz olur mu?

 Peygamberimizin Medine’de kurduğu devlete Medine Devleti demek mahzurlu mudur?

 Söze başlarken hamd, salat ve tesbih ile başlayıp lillahil fatiha diye bitirmenin sebebi var mıdır?

 Peygamberimizin, önünden geçen bir Yahudi cenazesi için ayağa kalktığı doğru mudur?

 Kur’an-ı kerimde Arapça olmayan kelimler var mıdır?

 Bir gencin annesi tesettüre riayet etmiyorsa gencin mesuliyeti nedir?

 Evli kadınların kocasının soyismini taşımaması mahzurlu mudur?

 Rüya hakkında tavsiye edebileceğiniz bir kitap var mıdır?

 Bir kimsenin senelerle kaza namazı borcu olsa, ama sadece beş vaktin sünnetlerini kaza olarak kılsa, bitiremeden ölse, affolunur mu?

 İşyerinde Ehl-i kitab ya da fâsıkların bulunduğu içkili iş toplantılarına işitrak etmek caiz midir?

 Hadis-i şerifte, kadın-erkek her müslümana öğrenmenin farz olduğu ilim hangisidir?

 Bir yere bazen kısa aralıklarla girip çıkan, her defasında selâm verir mi?

 Umrede ihramdan çıkarken saçın ne kadar kesilmesi lazımdır?

 Çek kırdırmak caiz midir?

 Kur’an-ı kerim okununca susup dinlemek lâzım geldiğine göre, mukabele okumak mahzurlu değil midir?

 ‘İtikatta mezhep tabiri hatalıdır. Mezhep, amel hususunda olur’ diyenler var. Ne dersiniz?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>