Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Her itikad fırkasının dayandığı deliller vardır. Müslüman bu fırkalardan hangisinin doğru olduğunu nereden bilecektir?

 Bir baba çocuğunun parasını kendisi zengin olsa bile o çocuk için harcayabilir mi? 

 Bir baba çocuğun para ve altınlarından kendisi adına borç alabilir mi? 

 Bir baba, çocuğunun parasından başkasına borç verebilir mi?

 Hocalar “Câmide namaz kılarken arka saflarda gülüşen, koşturan çocuk sesleri yoksa, gelecek nesiller adına korkun!” dedi. Büluğa ermemiş çocuğun abdestsiz olarak câmiye girmesi caiz midir?

 İstanbul patrikliğinin orta çağda bağlı olduğu Heraklia (Ereğli), Karadeniz mi, Marmara’da mıdır?

 Bir şer’î devlette, suçluların cezalandırılmasında teknoloji kullanılabilir mi? Mesela şâhidin olmadığı yerde, kamera olsa, buna isitnaden had ve kısas cezası tatbik edilebilir mi?

 Bir televizyon programında Mevlânâ’nın Moğol ajanı olabileceğine dair bir söz söylendi. Doğru mudur?

 Bir yeri yara olan, üstüne sargı yapıp mesh edebilir mi, yoksa namaz vaktinin sonunu beklemeli midir? 

 Burun boşluğunda katı sümük var ise gusle engel midir? 

 Seyyâh Şeref el-Zamân el-Mervezî'nin Sultan Sencer devrinde yazdığı Tabâi' el-Hayavân isimli seyahatnamesinde, Rusların müslüman olmak için Harezm hükümdarına sefirler gönderip, müslüman olduklarını yazmış. Lâkin Rus olduklarını söylediği bu insanların dört tarafı denizlerle çevrili bir adada yaşadıklarını yazmış. Daha da garibi mütercim dipnotta, buna istinaden bu kavmin Ruslar değil de Vikingler olma ihtimalinin kuvvetinden bahsediyor. Türklerden olduğu gibi, Ruslardan da bir kısım insanların topluca müslüman olduklarına dair bir şey okumuş muydunuz? 

 Kadınların peçe takması vâcib midir?

 Bid’at ehli olmak şehâdete engel midir?

 Evrenin bu kadar büyük olmasının sebebi, sadece bizim için yaratılmadığını gösterir mi?  Mesela cinler evrende çeşitli gezegenlerde hayat sürdürüyor olabilir mi?  

 Arap Sabunu tabirini kullanmak câiz midir?

 Sezaryen ile doğum yapan kadının, sonraki doğumu tehlikeli olsa, tüplerini bağlatması caiz olur mu?

 Dârülharpte rejimi destekleyecek faaliyetlerde bulunmak, rejimi ve kurucularını övmek dinen mahzurlu mudur?

 Rumeli Türklerinde 7 kuşağa kadar akraba evliliğinin yapılmaması geleneği vardır. Bunun dinî bir temeli var mıdır?

 Bir binanın bodrum katı mesciddir. Hanımlar için de aynı katta ayrı bir mekân tahsis edilmiştir. Erkek mahfilinden buraya ses tertibatı çekildi. Ancak hanımlar kısmında namaz kılanlar, imamın önünde kalmaktadır. Burada imama uyan hanımların namazları sahih olur mu?

 Osmanlı Devleti’nde, bilhassa 16. asır ve sonrasında müderris alımlarında adam kayırmacılık yaşanmış mıdır? 

 İlmihal ile fıkıh kitabı arasında ne fark vardır?

 Namazda Kâfirûn suresini yarısına kadar okuyup şaşırıp baştan okumak sehv secdesi gerektirir mi?

 Zevceme talâk bahsini anlatırken “mesela ben sana boş ol dersem nikâh gider” dedim. Bir arkadaş bu sözle nikâhımızın bozulduğunu söyledi. Doğru mudur?

 “Sizin eceliniz geldiğinde ne bir saat ileri gider ne de bir saat geri kalır.”  ( Sebe: 30 )  meâlindeki âyet-i kerime gereği kan naklinin caiz olmaması gerekmez mi?

 Çiftliklerdeki tavuklara ve balıklara domuz artığı yemler verildiği söyleniyor. Ne yapmalıdır?

 Hazret-i Peygamber hiç şalvar giymiş midir?

 Bir kimsenin elinde yara olsa, elini secde mahaline koysa kan çıkacak şüphesi ile tek elle secde etse caiz olur mu? 

 Miraç hâdisesine ruh hâli diyen küfre girer mi?

 Enver Paşa İslâmcı mıydı?

 Girişi ücretli resmî bir müzenin bahçesindeki meyvesi yere dökülüp ziyan olan keçiboynuzu ağacından yemek caiz midir?

 Çeşitli açılardan bakıldığında Ömer Seyfeddin nasıl bir insandır?

 Hacda rafes denilen cima, hacc fiileri bitiminden sonra olur deniliyor. Peki bu son fiilden ne anlamalıyız? Ziyaret tavafı yapıldıktan sonra mı cimâ helâl olur?

 Bir kimse tedavi maksatlı uzaktan akrabası olan doğum yapmış bir kadının sütünü içebilir mi?

 Bir kişi havuza dalıp çıksa, saçına eli ile mesh edip hemen namaza geçse caiz midir?

 Hanımla münakaşa ederken boşama niyeti olmaksızın "çocuğunu da al, annenin evine git!" dedim. Talâk oldu mu?

 Suriye’de, Filistin’de, Irak’ta muhalif milislerin arasında savaşırken ölen şehid midir?

 Bir kadın, âdet düzensizliği problemi yaşamakta ve önceki âdeti 90 temiz ve 10 kandır. İstihâzadan dolayı çok sıkıntı çekmektedir. Son gördüğü 10 kandan sonra hiç bir zaman 15 gün temiz kalmasa, 1-2 gün kan görüp tekrar temiz olsa, bu 1-2 günlük kanamaların arasında aralarda 8-12 günlük temizlik olsa, bu hal bir kaç defa tekrarlasa ve 3 günü geçen kanama sonrasındaki vaziyeti nasıl olacaktır? 

 Üvey annemin önceki kocasından olan kızı bana mahrem midir? 

 Ehl-i Sünnet için “İslâmın ta kendisi” demek, tekfirci bir yaklaşım değil midir?

 Kelb köpek demek olduğuna göre, eshab-ı kiramdan güzelliği ile meşhur Dıhye’ye niçin Kelbî deniyor?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 >>