Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bankaya kredi çektiğim için faiz borcum var. Önümüze de güzel bir yatırım imkanı çıktı. Fakat benim bu yatırım için de sermayem yok. Bunun için tekrar kredi çekmem uygun olur mu?

 Mecburi askerlik, Müslüman erkeğe cihadın farz olmasının neticesi midir?

 Bir meselede Emri bil maruf yaptıktan sonra, yanlış söylediğini öğrense, o kişiye gidip doğrusunu anlatmak gerekir mi?

 Abdulbaki Gölpınarlı Ehli sünnet mi?

 Evli bir kimse zina etse nikahına halel gelir mi?

 Dini nikahla evlendikten sonra zifaf gerçekleşmeden, hatta aynı evde 1 gece dahi geçirmemişken, köyünden eşyaları alıp gelmek için ayrılan erkek geri dönmezse, telefonlara dahi cevap vermiyorsa Kadın boşanmak için ne yapmalıdır?

 “Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi'” mi “sahbihi” mi?

 Ebul-Kasım ismini çocuğa koymak caiz midir?

 Bir spor kulübü derneğimiz var. Devlet, spor toto vasıtası ile talepte bulunan spor kulüplerine yardım veriyor. Bunu almakta mahzur var mıdır?

 Abdest almaya gücü yetmeyen bir yaşlının gelini olsa, bu yaşlı kadın teyemmüm edebilir mi?

 Günümüzdeki seyyid ve şeriflere zekât verilebilir mi?

 Said Nursî Vehhabiliği müdafaa etmiş midir?

 İslam hukuku, inancı gereği kızkardeşiyle evlenen mecusiye karışır mı?

 Namaz kılarken, namazdan önce yediği büsküvinin ağzında tadını alsa namaz bozulur mu?

 Borçlu olduğu kimseye, “Ben sana falan gün şu iyiliği yaptım, filan gün şu işini hallettim, belediyede şu işini gördüm; bu borcu onlara say” demesi uygun mu?

 19 yaşındayım, namaz kılmaya yeni başladım, fakat buluğa ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. Kaza namazlarını kaç yaşından itibaren hesaplamalıdır?

 Kefaret orucunu iki-üç sene ertelemek caiz midir?

 Hafta sonları öğleye doğru takriben yarım saat yatağa uzanıp, kayluleye niyet ederek yatsa, fakat uyumasa,  kaylule yerine geçer mi?

 Ojenin abdeste mani olduğunu bilmiyorken, ojeli parmaklarla aldığım abdestle kıldığım namazları tekrar etmem gerekir mi?

 Bir kimse, Tebareke ve Nebe surelerini okumaya niyet etse, okuduktan sonra müsait vakti var ise, Yasin-i Şerif okumak istese, böyle sırayı gözetmeksizin okumak uygun mudur?

 Bütün günah tevbe edilince affoluyor; kazaya kalan namazlar neden affolup sakıt olmuyor?

 Fâsık satıcılardan alışveriş yapmak yerine salih esnaftan alışveriş yapmak ehven midir?

 Kadınların marketing firmaları için satış yapıp para kazanması caiz midir?

 Ders kitabımızda sahabeden fetva verenlerin sayısının mahdut olduğu yazıyor. Hepsi müctehid değil midir?

 10 yaşındaki kıza dinimizi nasıl sevdirebiliriz? Tesettüre nasıl alıştırabiliriz?

 Çalışan hanım nelere dikkat etmelidir?

 İş arkadaşlarından dinsiz ve fâsık olanları arkadaş olarak facebookta arkadaş olarak eklemek caiz midir?

 Sosyal medyada bir erkeğin hanımı ve kızımın da bulunduğu fotoğrafları paylaşmak caiz midir?

 Bir tıbbiye talebesine, tıbb-ı nebevî hakkında hangi eserleri tavsiye edersiniz?

 Uydurukça kelime kullanmamak için, fransızca kelime kullanmak, mesela bilgisayar yerine kompütür demek daha mı iyidir?

 Diskoda güvenlik görevlisi olarak çalışmak caiz midir?

 10 yaşındaki kız çocuğunu tekwando kursuna göndermek uygun mudur?

 Facebook, Instagram gibi sitelerde arkadaşlık isteği gönderen saliha hanımları arkadaş olarak eklemek uygun mudur?

 Pantolon giyen bir hanıma çok yakışmış, çok güzel olmuş demek, imana zarar verir mi?

 İmam-ı Gazali hazretleri için “Üç yüz binden fazla hadis-i şerifi râvileriyle ezbere bilen” ifadesi tenkit ediliyor; bunların kitaplara geçmediği, dolayısıyla bu sayının çok mübalağalı olduğu iddia ediliyor. Nitekim Kütübi sittedeki hadis-i şerif sayısı çok daha azdır. Burayı nasıl anlamak gerekir?

 Bir cemiyette kadınların kaşlarını alması veya inceltmesi âdet olmuşsa, caiz hale gelir mi?

 Bir kimsenin kiraya verdiği bir evi olsa, kendisi de iş icâbı başka şehirde kirada yaşasa, parası da olmasa, zekât alabilir mi?

 Bazı hadis kitaplarında “Allahü teala korku halindeki namazı ise 1 rek’at olarak farz kıldı” geçiyor. Ama okuduğum ilmihallerde hiç böyle bir bilgiye rastlamadım. Bir rek’atlik namaz olur mu?

 Bir çiftçi fındık hasad etse, alıcı parayı şimdi alırsan 9 lira, 6 ay sonra alırsan 10 lira dese, biz de 6 ay sonra almak üzere 10 liradan anlaşsak, sonra para lazım olsa, gidip bu anlaşmayı bozup, 9 liradan fındığın parasını alabilir miyiz?

 Peygamber Efendimizin kendisine herhangi bir vahiy gelmeden bir şeyi haram kılma salahiyeti var mıdır? Mesela altının erkeğe haram kılınması vahiyle mi olmuştur, yoksa peygamberimiz bunu hoş karşılamadığı için kendisi mi haram kılmıştır?

 Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat dönemleri kitapları yazıldıkları, sadeleştirilmedikleri orijinal dilleriyle okumak istiyorum. Ne yapabilirim?

 İmam-ı Rabbânî hazretlerinin Mektubat kitabını baştan sona okudum, ama pek bir şey anlamadım. Bu kitabı daha iyi anlayabilmek için tavsiye edeceğiniz başka kitaplar var mı?

 Meyyitin kefenine zekât verilmez ne demektir?

 Son halife Abdülmecid Efendi’nin nü tablolar yaptığı doğru mudur?

 Namazı kolu, başı açık mekruh olduğuna göre, bu husus, Kur’an-ı kerim okurken de cari midir?

 Bir kitapta, “Cemaatle namaz kılarken imamın abdesti bozulursa, imam vekil bırakmayıp camiden çıkınca cemaat birden fazla ise namazları fâsid olur” yazıyor. Cemaat 1 kişi ise ne olur?

 İkindi namazını asr-ı saniden evvel kalabalık cemaatle mi, yoksa asr-ı saniden sonra 3-5 kişilik cemaatle mi kılmak daha efdaldir?

 Bir kitapta “İki kişi anlaşsa 10 gün ben sana süt vereceğim 10 gün de sen bana vereceksin. Bu anlaşma faiz olur. Ama bunlar bunu ödünç vererek yaparlarsa faiz olmaz” diyor. İkisi arasındaki fark nedir?

 Borç verirken gün tayin etmek faiz ise, bu belirsizlik nasıl ortadan kaldırılabilir?

 Kuteybe bin Müslim’in, Asya'da Türkleri Müslüman yapmaya çalışırken, namazda Kur’an-ı kerimin fârisî okuyabileceklerini cahil halka söylediğini okudum. Hadise gerçek midir?

 Mâlikî Mezhebinde, bid'at ehli olduğu bilinen imama uymanın namazı hiç sahih yapmayacağı doğru mu? Amelde bidat mi itikadda midat mi? Bunun Hanefi'de hükmü nedir?

 İmam efendi, öğle namazında dalgınlıkla tekbirleri sessiz söylese, sonra cemaatten biri ikaz etse, devamında sesli devam etse, secde-i sehv îcâb eder mi?

 Besmele-i şerifi hat ile 21, 35, 41 gibi sayılarda yazarak duvara asmak caiz midir? Bu sayılarda besmelenin fazileti nedir?

 Yezid, Seffah, Mansur, Memun gibi kişilerin halifelikleri Ehli Sünnette kabul ediliyor mu?

 Mekteplerde satrancı tanıtıp bundan para kazanmanın mahzuru var mıdır?

 Bir adam, zevcesinin evi terketmesinden korkarak, “Gidersen seni eve almam. Bu evde böyle kepazeliğe müsaade etmem” dese, kadın da dinlemeyip gitse, talâk olur mu?

 Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh, derken, el-Azim''den sonra el-Kerim söylenmesi mi lazım mıdır?

 Hilâfetin ve İslâm devletinin yeniden kurulması için elimizden bir şey gelmez mi?

 Sıffin muharebesinde sahabe olmayanlar da yer aldılar. Sahabe ile savaşmanın hükmü nedir?

 Müminin ağzına sövmek küfr müdür? Böyleyse küfrden kurtulmak için tevbe kâfi midir, helallik de gerekir mi?

 Hazret-i Ebu Bekir’in bildiğim kadarıyla Bekir isminde çocuğu yok. O halde kendisine niçin Ebu Bekir denilmiştir?

 Bir kitapta, “Ebu Bekr ve Ömerden radıyallahu anhüma başka sahabiyi, dini bir sebeple kötüleyen bid’at sahibi olur” yazıyor. Burada Hazret-i Ebu Bekr ve Hazreti Ömer den başka derken, onları kötüleyenin kâfir mi olacağı kastediliyor?

 Bir kitapta Muhammed Aleyhisselam için “Veber ve meder ahalisinin en iyisi” diye geçiyor. Veber ve meder ne demektir?

 Evli bir hanımın, sokakta kendisinin evli olduğunun anlaşılması için alyans takması caiz midir?

 Bir ilmihalde, “Kalb hastalığının birinci ilacı, tevbe ve istiğfardır” diyor. Tevbe ve istiğfarın mana olarak farkı var mıdır?

 Bir ilmihalde “Bir sebeb ile geçici haram olan, yani o sebeb kalkınca evlenmesi helâl olan yedi kadına selâm vermek câiz değildir. Bunların selâmına cevâb vermek farz olmaz” diyor. Bu yedi kadın kimlerdir?

 Dünya yuvarlak olduğuna göre, kıbleye değil de, tam ters yöne dönsek yine Kâbe’ye dönmüş olmuyor muyuz?

 Peygamber efendimiz aleyhisselâmın “Unutulmuş bir sünnetimi diriltene 100 şehit ecri vardır” hadis-i şerifindeki müjdeye kavuşmak için,  az yapılan, yapılmayan yahud hiç yapılmayan bir sünneti, ailem de görsün diye yapmam münasip olur mu?

 Ziya Gökalp'in dindar bir şahsiyet olmadığı malum iken, “Asker Duası” adında dini muhtevalı bir şiiri vardır. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Vefat etmiş evliya zatlardan, kabrine giderek, bana bir ev ver, bana bir oğul ver, kızıma koca bul diye  yardım istemek caiz midir?

 Müslüman birine kâfir demek insani küfre düşürür mü? Böyleyse tevbe kâfi midir, helallik almak şart mıdır?

 Taha suresi 114. âyetinde geçen duayı euzu okumadan dua niyetiyle söyleyebilir miyiz?

 Şâfiî mezhebine mensub bir kişi, Hanefî imamın arkasında namaza durduğunda, imam sehiv secdesi yaparsa ne yapar?

 Bir mecliste verilen üç talâk bir talâk mı sayılır?

 10.000 Euro parasını Türkiye’deki annesine götürmesini isteyen kimseye, “Götürürüm ancak 50 Euro alırım” dese caiz midir?

 Eşine sen benim ablamsın diyerek latife yapan bir kimse, boşamayı kast etmedi ise talâk vâki olur mu?

 Çorum’un Seydim köyünde Seyyid Murad hazretlerinin türbesi var. Civarındaki geniş arazi kendilerinin vakfiyesi imiş. Cumhuriyetten sonra hususi mülk haline dönüştürülmüştür. Yıllar önce dedemin buradaki arazisini satıp aldığımız evde vakıf hakkı var mıdır?

 Çekilen diş yerine yapılan implant gusle mani midir?

 Ateist veya dinsiz biriyle evlenmeye karar veren erkek/kadının imanına zarar gelir mi?

 İstisna, sipariş satışı ile mevcut olmayan gayrımenkulu, mesela ev alım, satımı gerçekleştirirken, her malzemenin tek tek  cinsi belli mi olmalıdır? Bir inşaatta o kadar çok kalem malzeme vardır ki, bunların hepsinin baştan belli olması pratikte pek mümkün değildir. Piyasada müteahhitlerin “mahal listesi” adını verdikleri inşaat ve dairedeki malzeme ve kalitenin asgari standartını belirten listeler vardır. Satış esnasında bunları verirler. Bunlar kâfi midir?

 Şâfiî fıkhını öğrenmek için hangi eserleri tavsiye edersiniz?

 Demir yüzük takmanın erkek için mekruh oluşu tenzihen midir, tahrimen mi?

 Hatay ve Hitay arasında da bir irtibat var mıdır?

 Çocuğun tahsil masrafları  için kredi çekmek ya da çekilecek kredi için kefil olmak uygun mudur?

 Mescidde namaz kılarken namaz kıldığımız yer şâhidlik etsin diye farz bitince sünnet namazı için yanımızdakiyle yer değiştiriyoruz. Ama senelerdir namaz kıldığımız küçük bir mescid olduğu için, zaten namaz kılmadığımız bir kısmı kalmadı. Yine yer değiştirmeye gerek var mıdır?

 Talâk suresi 4. âyette “henüz âdet görmeyenlerin ıddeti” ifadesini delil getirerek, “İslâm''da ergenlik çağından önce çocukla evlenmek  (zifaf)  caizdir” iddiasında bulunanlar ve bunu tenkit edenler oluyor. Ne denebilir?

 Muhtedi Şeyh Hamza Yusuf nasıl bir insandır?

 Kliniğe yatan akıl hastası bir lösemiliye, hastanede kolay kolay bulunmayan ve yurt dışından gelen ilaçların tasarruf sebebiyle tatbik edilmemesi caiz midir?

 Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilip hapsedildikten sonra, “Bundan sonra, Cebrail aleyhisselâm gökten inse, padişah olmam. Cenâb-ı Hakkın takdîri böyle imiş” dediği doğru mudur?

 İsmimizi Latin harfleriyle süslü bir biçimde yazmak ve bu yazıyı asmak uygun mudur?

 Şah Veliyyullah Dehlevî Ehl-i Sünnet midir?

 Yazılarınızı alaka ile okuyorum. En son Osmanlı Yahudileri yazınızı okudum. Ben de Yahudiyim. Osmanlı Yahudileri iyi yaşadı, doğru. Ama Avrupa’daki herşey de kötü değildi. Yahudilerin  amme hizmetine girmedikleri, hayat haklarından mahrum oldukları, dinlerini istedikleri gibi yaşayamadıkları yerler ve zamanlar olmuştur. Ama Avrupa’dan sayısız bilim adamı çıkmasını nasıl izah edersiniz? Ermenilerin sürülmesi için hükümeti Yahudilerin kışkırttığını yazmışsınız. Lütfen tehcire Yahudileri karıştırmayın. İttihat ve Terakki öz be öz Türk malıdır.

 Bazı kitaplarda Osmanlı Devletini ihtiyarlar, aksakallılar adıyla bir grup bilge kişinin kurduğu; buhranlı zamanlarda devreye girerek kahramanlara vazife verdikleri ve Türklerin asırlar boyunca hep böyle idare olunduğunu söylüyorlar. Aslı var mıdır?

 Facebook, instagram gibi sosyal ağları kullanmak uygun mudur?

 Üniversite talebesiyim. İngilizcemi nasıl inkişaf ettirebilirim?

 Vatan-ı aslim Beylikdüzü’dür. Kısa bir iş için Sultanbeyli’ne gittim; oradan Arnavutköy’e geçtim ve 5 gün kaldım. Beylikdüzü ve Arnavutköy arası mesafe 104 km.den azdır. Ama Beylikdüzü’nden Arnavutköy’e gitmek niyetiyle 104 km.den fazla yol gittim. Bu müddet içinde seferi oldum mu?

 Kur’an-ı kerimde geçen orta namaz, hangi namazdır?

 Bir erkek, hanımına, “pislik, b.. , şerefsiz; benden sana artık koca olmaz, git anan baban sana başkasını bulsun, istemiyorum artık seni” dese, talâk olur mu?

 Kullandığımız yara bandını çıkardığımızda bandın yapışkanı deride kalıyor. Bunlar gusle ve abdeste mâni midir?

 Dini mevzuda kasıtlı olmadan birine yanlış bilgi vermek, emin olmadan konuşmak küfr müdür?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>