Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Mezhep taklidi sadece 4 mezhepte mi olur? Mesela bir insan bir meselede İmam Evzâî’inin ictihadını taklid edebilir mi?

 Namaz kılarken pijama/eşofman üzerine cübbe giysek mekruhtan kurtulur muyuz?

 Bedeni ve ruhu rahatlatmak için yoga yapmak caiz midir?

 Veled-i zinanın anne ve babası mesela 10 sene sonra nikâhlansalar, çocuk veled-i zinalıktan çıkar mı?

 Cariyeden doğan çocuğun statüsü nedir?

 Doyduktan sonra yemek haram olduğu için, doyduktan sonra yemeye devam edip sonra elhamdülillah demek caiz midir?

 Altınlarım nisab miktarını geçiyor. Aldığım evin borç ödemesi devam ediyor. Zekât hesabını nasıl yapabilirim?

 12 ayardan düşük altın satışı da sarf satışına mı dâhildir?

 Tavla, satranç vs oyun takımları satmak mahzurlu mudur?

 Koronavirüs sebebiyle işler durdu. Büroya da gidemiyorum. Haliyle kirayı ödemek istemiyorum. Caiz midir?

 Bazı gıdalara konan glikol haram mıdır?

 “Benim huzuruma ne ile gelirseniz sizi affederim, ancak kul hakkı ile gelirseniz affetmem” mealinde bir hadis var mıdır?

 Bir kimse, arkadaşı için şükür hayvanı kesse, bunun etinden o kimse yiyebilir mi?

 Annemin ve benim bankadaki paramız bir sebeple birleşti, ayıramıyoruz. Zekâtı nasıl verilir?

 Osman bin Talha Türk müdür?

 Arşivlerde birbirine benzer aşiret isimlerine rastlanıyor. Bunlar aynı olabilir mi?

 Açlığa dayanamayan, iftar saatine kadar sürekli istirahat etmek vaziyetinde kalan, evini ihmal eden bir kadın orucunu tutmasa olur mu?

 Ye’cüc ve Me’cüc, sarı ırk mıdır?

 Nefes darlığı çeken birisi buhar makinası ile ilaç alsa orucu bozulur mu?

 Hamile bir kadın oruçlu iken rahatsızlansa bozabilir mi?

 Çocuklarıma evde Fransızca öğretiyorum, bu sebeple duvarlarda Fransızca günler, sayılar, fiiller asılı. Latin harfleri olduğu için bu yazıların bulunduğu odada namaz kılınır mı?

 Bir yerde İmam Tahavi hakkında mutlak müctehid tabiri kullanılmış. Kendisi Hanefi değil midir?

 İnternetten mamul sattığımız siteye suni müsbet yorumlar eklemek caiz midir?

 Bir Şâfiî’nin 85 gram altını olsa ve üç sene zekât vermemiş olsa nasıl hareket eder?

 Babanzadeliler Kürt müdür?

 Evi satarken, 1 ay oturmak şartıyla satmak caiz midir?

 Kadınlara cuma namazının farz olmamasındaki hikmet nedir

 Namazda niyet edilirken rek’at sayısı söylenmeli midir?

 Ahmet Semih Mümtaz’ın Sultan Abdülhamid hakkında verdiği malumatlar muteber midir?

 Keffaret orucu tutan bir kimse, 59. Günde Ramazan ayı başlasa, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma ve şehir dışına çıkış yasağı olsa, sefere çıkıp keffareti tamamlayamasa ne lazım gelir?

 Din kitaplarında hep kötülük yapana iyilik yap deniyor ama, kötüler de yaptığı ile kalıyor; insan kendisini enayi hissediyor?

 İngilizlerin İstanbul’daki meclisi dağıtıp Ankara'daki yeni hükümete ses çıkarmamasına padişahın reaksiyonu ne oldu? 

 Yemin niyeti olmadan, “Allah’ım şu işi yapmamaya sana söz veriyorum” veya “Allah’ım senin rızan için şu işi yapmayacağım” demek yemin olur mu?

 Bugünki Hıristiyan ve Yahudiler müşrik midir? Böyle bir kadınla evlenmek caiz olabilir mi?

 Sultan Abdülaziz’in çok dindar ve Türk örfüne bağlı biri iken, Avrupa seyahati sonrası bu hususiyetlerini kaybettiği doğru mudur?

 Sultan Abdülaziz’in kendisine karşı darbeyi engelleme imkânı var mıydı?

 Toprak testiye teyemmüm olur mu?

 Hocalı katliamından sonra merhum Turgut Özal’ın “Onlar Şiî; İran yardım etsin” dediği doğru mudur?

 Sultan Vahideddin Anadolu’ya niçin geçmedi?

 Diyanet, imam tayinlerini mezhep gözetmeksizin yapıyor. Şâfiî halkın ekseriyette olduğu yerde Hanefî imam tayin ediliyor. Buranın halkı nasıl hareket eder?

 Mahremi bulunmayan kadınların Şâfiî’yi takliden mahremsiz hacca gitmesi caiz midir?

 Farklı amellerde farklı mezhepleri taklit etmek caiz midir?

 Dini kitaplardan iktibaslar yapıp, sosyal platformlardan yayılmasında mahzur var mıdır?

 Allah, vatan, namus ve ittihad kelimelerinin yazılı olduğu bayraklar ne zamana aittir?

 Biri Allah’ım beni affedersen 2 yıl oruç tutacağım dese ne lazım gelir?

 Psikoloji ve özgüven kazanmak açısından tavsiye edebileceğiniz kitaplar var mıdır?

 Eğer 2. Viyana Kuşatması’nda muvaffak olsaydı, Osmanlılar Avrupa içlerine kadar girebilir miydi?

 Kitaplarda geçen 54 farz ve 72 büyük günah dört mezhep için cari midir?

 Uydurukça kelimeleri kullanmayı nasıl bırakabiliriz?

 Fethedilen topraklarda ganimetin sınırı var mıdır? Kılıç hakkı nedir? 

 Mâlik el-Eşter gibi Hazret-i Osman’a isyan edenlerden birini Hazret-i Ali niçin ordusuna kumandan yapmıştır?

 Bir İslâm devletinde bir kişi devlete isyan etme planı yapsa, fiilen isyanı başlatamadan öğrenilip yakalansa idam edilebilir mi?

 Tarık bin Ziyad’ın gemileri yaktığı doğru mudur?

 Kur’an-ı kerimde geçen hisselere göre miras taksim edildiğinde, bazen denk gelmiyor. Yani tam netice çıkmıyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Sultan Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u 2. muhasarası neticesinde vardığı anlaşma ile Sirkeci taraflarına bir camii ve bir mahkeme yaptırdığı kroniklerde yazılıdır. Bunlar ne oldu?

 İmam Ebu Yusuf devrinde kabak sevmediğini söyleyen adam için "kılıç getirin" hadisesinde, mürtedin 3 gün tövbeye davet edilmesi kaidesi niçin tatbik edilmemiştir? Muhakemesiz ceza meşru mudur?

 Şuayb aleyhisselâmın kavmi helak edildiğine göre, Peygamberimizin zamanındaki Medyenli Araplar nereden geliyor?

 Mustafa Kemal, Harbiye’de talebe iken padişaha muhalif bir yazıdan dolayı cezalandırıldığı doğru mudur?

 Koronavirüs hastalarının takip edildiği bir hastanede çalışmaktayım. 8 saat süren nöbetlerde önlük, maske, gözlük gibi aletleri üzerimizden çıkarmak riskli. Namazı nasıl kılabiliriz?

 “Hadd suçlarında -kazf müstesna- zamanaşımı muteberdir. İkrar her zaman kabul edilir” ibaresindeki ikrar, kimin ikrarıdır? İkrar her zaman kabul ediliyorsa; zamanaşımının muteberliği nerede?

 1905’de Mustafa Kemal’in mezuniyetinde sultan Abdülhamid’in diplomayı verirken, demek sen geldin ha, dediği doğru mudur? 

 Cennetin her kademesinde herkes cennetin aynı tadını duyar mı?

 Cennete giren biri peygamberimizi her istediği vakit görebilecek mi?

 Sultan Abdülhamid’in Gazi Osman Paşa’yı aslında sevmediği, vefatından sonra hakkında kötü sözler söylediği doğru mudur?

 Goethe ve Tolstoy’un müslüman olduğu doğru mudur?

 Kur’an-ı kerimde geçen kıssalardaki “firavun şöyle dedi”, “Musa böyle dedi” tarzındaki ifadeler de Kelâmullah olarak anlaşılabilir mi?

 Köle miras alıp miras bırakabilir mi?

 Nassın iktizası, iltizamı, ibaresi, işaresi, delaleti ne demektir?

 Siyaseten katl edilen bir kimsenin malının hazineye aktarılması Fatih kanunu icabı mıdır?

 Fatih ile mimarın muhakemesi hadisesi uydurma ise, halifeyi muhakeme edecek bir kuvvet yok mudur?

 Sıkıntı için zanax almak caiz midir?

 Hangi tefsiri tavsiye edersiniz?

 Osmanlılar neden okyanuslara açılıp koloni yapmamıştır?

 Kriz sebebiyle dükkânımı kapattım. Bu sebeple ödeyemeyeceğim borçlarıma %1,4 faiz işletecekler. Bunun için %0,5 faizle kredi alıp bunları ödemek caiz olur mu?

 Sultan Vahideddin, Mustafa Kemal’in şahsiyeti ve Anadolu’ya bütün salahiyetleri ile beraber gönderilmemesi hususunda etrafındaki hiç kimseye kulak asmadığı doğru mudur?

 Sultan Vahideddin meclisi feshetmek yerine bir taktik yahut mazeret uydurarak meclisi tatil etmeyi neden düşünmemiştir?

 Türkler niye Kürtler gibi aşiret sistemini devam ettirememişlerdir?

 Bir Hanefi, boşama kastıyla kinayeli lafızlardan birini eşine sarfetse, ancak sonra barışıp ric’î talak gibi evliliğini devam ettirse, bu beraberlik zina ve doğan çocuklar da veled-i zina hükmünde midir?

 Zekât nisabını bazısı 80 gram altın, bazısı 96 gram altın olarak veriyor. Sebebi nedir?

 Cumhuriyet devrinde Osmanlılardan kalan bütün semboller kaldırıldığı halde, neden bayrağa ilişilmemiştir?

 Konyalı Mehmet Vehbi Efendi nasıl birisidir? Tefsiri nasıldır?

 Mezhepler tarihi ve Şiîlik hususunda anlaşılabilir seviyede kaynak tavsiye edebilir misiniz?

 Koç ailesi Sabataycı mıdır? Bernar Nahum, Koç’un kardeşi midir?

 Osmanlı İmparatorluğu haram aylarda savaş yapmış mıdır?

 Elektrikli sandalye ile infaz ilk defa nerede çıktı?

 Çocuklara felanca kitabı okursan mükâfat olarak şu kadar para vereceğim demek münasip midir? 

 Romalıların ilk Hıristiyanlara zulüm yaptığı iddiasının mübalağalı olduğu doğru mudur?

 Mustafa Kemal’in, Rauf Orbay’dan boşalan başvekillik koltuğuna Lozan’dan “zaferle” dönmek üzere olan İsmet Paşa’yı değil de Fethi Bey’i getirmesinin sebebi nedir?

 Hazreti Peygamber eshabına senelerce her gün günde 5 vakit namaz kıldırmasına rağmen namazın kılınışında mezhepler arasındaki ihtilaflar nasıl ortaya çıkabiliyor?

 Hacca ve umreye gidenlerin oradaki imamların arkasında kıldıkları namazı iade etmeleri gerekir mi?

 Tertip sahibi olan kişinin, akşam namazından önceki 40 dakikalık kerahet vaktinde o günkü öğleyi kaza etmesi sahih olur mu?

 Mutezile mezhebine reddiye için yazılan kitaplardan birkaçının ismini söyler misiniz?

 Ahmed Cevdet Paşa, Maruzat kitabında Sultan Abdülmecid’in, Abdülaziz Efendi’nin itibarından çekinerek onu evvela Trablusgarb’a, sonra Arabistan’a göndererek merkezden uzaklaştırmayı Reşit Paşa ile konuştuğunu; hatta sonradan sadrazam olan Ali Paşa ile bir suikast tertiplemeyi mütalaa ettiklerini yazıyor. Bu hakikat midir?

 İsrail Devletinin resmi dini var mı?

 Sultan Aziz’in katliyle alakalı yapılan Yıldız Mahkemesi,  (verilen kararın doğru ve yanlışlığı bir tarafa), tabiî hâkim prensibi gibi hukukun esas kaidelerine uygun mudur?

 Şeyhülislam Üryanizade’nin dış dolgusuna fetva verdiği doğru mudur?

 Birisinin çocuğuna "oğlum, kızım" demenin bir mahzuru var mıdır?

 93 harbine girildiği zaman Sultan Abdülhamid’in hiç salahiyeti olmadığını söylüyorsunuz. Ama savaş başlamadan evvel Midhat Paşa'yı azledip sürgüne gönderdi. Hiç salahiyeti olmasa bunu yapabilir miydi?

 Osmanlılarda sancakbeyliğine çıkacak şehzâdenin yaş sınırı kaçtır?

 1908'den sonra Osmanlı'ya İslam Devleti denilebilir mi?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>