Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Sultan Alpaslan’ın mezarı nerededir?

 Kraliçe Victoria, Sultan II. Abdülhamid’e yazdığı mektubuna “Kardeşim” diye başlıyor ve mektubunu “Majestelerinin hemşiresi” diyerek imzalıyor. Kraliçenin padişaha böyle hitab etmesini nasıl anlamak lazımdır?

 Peygamberimizin hanımları hakkında Kur’an-ı kerim müminlerin anneleri olduğunu söylüyor. Aişe validemiz bugün yaşasaydı bize mahrem mi olacaktı?

 Misafirlikte ikram edileni doymuş olsak dahi yemek caiz midir?

 Kadının namahrem erkekten arta kalan yiyecek ve içecekleri tüketmesi caiz midir?

 Geçmişteki ve günümüzdeki birçok sağcı siyasetçinin Gümüşhanevi tekkesinden çıkması tesadüf müdür?

 Dört aylık bebeğimiz uykudan korkarak uyanıyor, çığlık atıyor. Doktor herhangi birşeyi yok dedi. Ne tavsiye edersiniz?

 Bütün İttihatçıları aynı kefeye koymak doğru mudur? Kötünün iyisi olamaz mı?

 Hazreti Ali halife seçilirken kendisine danışılmadığı için orada bulunan sahabelere kırgın mıydı?

 Boraltan Köprüsü hadisesi hakkında bilgi verir misiniz?

 Kayınpederim oğlum için 100 lira verse, bu parayla o ne isterse onu al dese, bu parayı bozdurup evin gideri için harcayabilir miyiz?

 Bir kimse kumarda kazanmak için dua etse veya adak yapsa küfre düşer mi?

 Şehit edilen bir polis memuru, hiç namaz kılmıyorsa, bunun hesabını verir mi, yoksa geçmiş günahları namaz dahil affedilir mi?

 Fethedilen yerdeki kiliselerin akibeti ne olur?

 Erkek zevcesine o vakit boşamadığı hâlde ben seni 3 yıl önce boşadım dese ne lazım gelir?

 Bazı filmlerde rol icabı oyuncular dini nikah ile evleniyor. Bunlar gerçekte de evlenmiş oluyor mu?

 Kurumsal tasavvuf ekolleri neden Hicaz’da değil de Mevali coğrafyalarda ortaya çıktı?

 Bir Müslüman kaza namazı diye bir şeyi hiç bilmese, ancak uzun yıllar kaza namazı borcu olsa kaza etmesi gerekir mi?

 Merhum eşim için kurban kestirmek istiyorum. Eşimin ismine mi kesilmeli, yoksa vekâlet verip falancanın merhum eşi için mi denilip kesilmelidir?

 Fransızlar Frankların torunları olduğuna göre, nasıl Latin oluyorlar?

 Bilgisayar veya telefondaki oyunların hesaplarını başkalarına satmakta mahzur var mıdır? 

 Marketlerde 5’li çikolata vb. ürünlerin içindeki tekli paketlerde “Çoklu paket ürünüdür, tekli olarak satılamaz” gibi ibareler geçiyor. Bizim bu tarz ürünleri alıp, arkadaşlarımıza veya başkalarına tek tek satmamız uygun olur mu?

 Corci Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi’nde “Zuhur-u İslamiyet tarihi bize açıkça gösteriyor ki, Hazret-i Muhammed ancak kemâl-i sıdk ve hulûs ile herkesi din-i İslâm'a davet etmiştir diyor. Ortodoks bir Hristiyan olduğu halde, bu cümleleri kullanmasını nasıl anlamalıdır?

 Hammer’in Osmanlı tarihi ile alakalı yazdıkları güvenilir midir?

 İnsan eşiyle yatmazsa nikah düşer mi?

 Niyazi Mısrî makbul bir şahsiyet midir?

 İşyerinde fitne olmasın diye takke takmamak uygun mudur?

 Bir kimse bazen takkesini unutsa, camide de kullanmak için takke olsa, temiz olmadığı ve hastalık bulaşması ihtimaline binaen kullanmasa mekruh olur mu?

 Anlaşılan müteahhit, bina yapımında haram para kullansa, bundan anlaşan mesul olur mu?

 Pargalı İbrahim Paşa’nın cenaze namazı neden kılınmamıştır?

 Allahu tealanın üzerinden zaman geçmez. Diğer taraftan peygamberlerin şeriatları farklı farklıdır. Birinde haram olan, diğerinde değildi. O halde bu fiillerden Allah aynı anda hem razı hem de razı olmamış mı oluyor?

 Sultan IV. Mehmed’in av müptelası sebebiyle devlet işleriyle alakadar olmadığı doğru mudur?

 Notlarımı Osmanlıca tutan birisi, bazen Kur’an-ı kerimde geçen bir kelime yazacak olsa, bunu abdestsiz yazmak caiz midir?

 Samanoğulları Devleti Türk müdür?

 Bir padişah vefat ettiği zaman kapıkullarının ayaklanması, şehri ya da hazineyi yağmalamalarından endişe edilmesini nasıl anlamalıdır?

 Sultan III. Mehmed’in idam edilen oğlu Şehzade Mahmud ve diğer şehzadeleri I. Ahmed ile I. Mustafa aynı anneden midir?

 Eşek sütü sabunu cilt için kullanılabilir mi?

 Usûl-i Fıkh hocasız okunabilir mi?

 Osmanlılarda sanat ve ticaretin ekseriya gayrimüslimlerin elinde olmasının sebebi olarak, onların devlette görev almalarının zorluğu gösteriliyor ama Müslüman teb’anın da çok küçük bir kısmı devlet görevlisi. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Avrupa nüfusu 14. asırda %40 azalmasına rağmen 16. asırda eski halini geçiyor. Osmanlı’da nüfus problemi yaşanmasının temel sebebi nedir?

 Hamama gitmenin ve kese yaptırmanın hükmü nedir?

 Alışveriş merkezlerinde oyun makinaları var. Bunlara 1 lira atıyorsunuz, bunun karşılığında tuşlar vasıtasıyla yönlendirme yaparak çeşitli eşyaları düşürüp kazanmaya çalışıyorsunuz. Bu kumar olur mu? Aynı iş 1 TL karşılığında makinanın size sakız satması, hediye olarak da bu oyunu oynama hakkı vermesi şeklinde yapılsa cevap değişir mi?

 Ekstrem sporlar ve motor sporları ile uğraşmak caiz midir?

 Bir kadının vefat eden kocasından aldığı tekaüt maaşından yetişkin çocukların da hakkı var mıdır?

 Mobilya satışında sipariş esnasında kaparo veya ön ödeme alınsa, kalanı ise 2-4 hafta sonra mal tesliminde ödense, caiz midir?

 Müşteri ile hesaba havale şartıyla 100 liraya satış akdi yapılsa, fatura kesilse, mamul yollansa, yolda kredi kartı ile ödeyeceğini söylese, o zaman bunun fiyatı 102 lira olur dese caiz midir?

 Çok talep olan mamullerde müşteri stokta ne varsa gönderin dese, caiz midir?

 100 tane mal satılsa, sotakta 5 tane eksik olup 95 tane gönderilse, müşteri de bunu kabul etse caiz midir?

 Bayi ile müşteri fiyat ve adedde anlaşsa, müşteri sonra 15 günde ödeme yapacağını söylese caiz midir?

 Müşteriye 100 tane alırsan 1 tane de hediye demek caiz midir?

 Müşteri, tanesi 100 liradan 20 tane alsa; satıcı sonra 1 tane hediye gönderse caiz midir?

 Peşin fiyatımız 100 liradır. 30 gün vadeliye %3 ekliyoruz veya kredi kartı ile ödemelerde banka komisyonunu tahsil ediyoruz demek uygun mudur?

 Karı koca müştereken bir adak hayvanı kesebilir mi? Birkaç kişi para toplayıp bir şükür kurbanı kesebilir mi?

 Adak vekili adağı, hayvanı keserken yanlış isim söylese, adak sahih olur mu?

 Mevlid kandili günü oruçlu olanın ertesi günü de oruçlu olması gerekir mi?

 Bir kimse, mahkemelik olduğu birine, şu fakire sadaka verirsen veya bir çeşme yaptırırsan şikâyetimi geri alırım diyebilir mi?

 Bir kadına hamile iken talak vermek caiz midir?

 Bir oğlu, zevcesi ile anne ve babası geride kalan murisin mirası nasıl taksim edilir?

 Mesih Paşa ve Murad Paşa, Bizans imparatorunun yeğeni miydi?

 Allah’ın isimlerini mesela er-Rahman yerine Rahman veya er-Rahim yerine Rahim diye ezberleyip söylemekte mahzur var mıdır?

 Paralara ve duvarlara İslâm harfleriyle yazı yazmak mekruh mudur?

 Vücudunun bir kısmı bandajlı olan biri, gusül abdestini nasıl alır?

 Nikâh akdinde hoca kabul ediyor musun diye sorsa, evvela kadın, sonra da erkek evet dese nikâh olur mu?

 Hadisi şerifte müminlerin, Cennetten Allahü tealayı, 14. gecede ayı gördüğü gibi göreceği bildiriliyor. Bu nasıl bir görmektir?

 Türk Hukuk Tarihi sahasında kariyer yapmak istiyorum. Tavsiyelerde bulunabilir misiniz?

 Âhirete göç etmiş yakınım için câmiye Kur’an-ı kerim cüzleri bırakmak istiyorum. İçine duaya vesile olması için yakınımın ismini yazmam uygun mudur?

 Umrede Hanefi’yi taklit eden bir Şafiî, burnu kanasa, tavafın hükmü nedir?

 Tehlike hâlinde bir kadın tecavüze uğramamak için intihar etse hükmü nedir?

 Ari ırk nedir?

 Birisinin aralarında kan bağı olmayan ancak ortak kardeşleri olan üvey kardeşiyle evlenmesi caiz midir?

 Yetişkin bir kimse, beğenmediği ismini değiştirebilir mi?

 Bir harbde Peygamber efendimiz Müslümanların safında çarpışan biri için “cehennemlik görmek isteyen buna baksın” demiş. O adam az sonra yaraların acısına dayanamayıp intihar etmiş. Sahabenin hepsinin cennetlik olduğunu söyleyen nasslar çerçevesinde, intihar da insanı dinden çıkarmadığına göre, bu hadis-i şerifi nasıl anlamak gerekir?

 Miras sadece evin oğluna verilip kız çocuklara hiçbir şey verilmese, kız evlatlar fitne çıkmasın, ana ata üzülmesin diye bu durumda memnuniyetsiz olarak da haklarını helal etse, âhirette ana babadan hesap sorulur mu?

 Marketlerde satılan kefirin muhtevasında alkol yazmıyor. Şu halde içilmesi caiz olur mu?

 Osmanlı Devleti’nin son asrında çok sık sadrazam değişmesinin sebebi nedir?

 Fıkıh kitaplarında Allahü ekbaaar deyince namaza başlanmış olmaz yazıyor. Buradaki irab hatası değil midir?

 Bir Hanefî, bir meşakkat hâlinde Hanefî’ye göre aldığı gusl ve abdestle seferde iki namazı cem edebilir mi?

 Sadrazam Halil Hamid Paşa, nasıl bir şahsiyetttir?

 Sakal ve bıyığı çıkmayan ve bu sebeple cemiyette şiddetle kınanan bir imamın estetik müdahele yaptırması caiz midir?

 Otistik çocuğun âhiretteki hâli nedir?

 Dağ, ova gibi hazineye ait yerlere muvakkaten izinsiz baraka yapmak, hayvanlar için kümes yapmak kul hakkına girmek midir?

 Ebu Hanife ile alakalı kitap tavsiyeniz nedir?

 Arapça nasıl öğrenebilirim?

 Çocuğa göbek ismi koymak şart mıdır?

 Diş çektiren birisi kanaması varsa kanama bitesiye kadar yemek yiyemez mi?

 Karısına git diyen adam, yıllar sonra ben sana git derken talak kastettim dese ne lazım gelir?

 Haram para ile alınmış bir dişi hayvanın yavrusundan istifade etmek caiz midir?

 Zebur ve İncil hangi lisandadır?

 Hazret-i İbrahim’in lisanı neydi?

 Bazıları sahabenin recm cezası üzerinde ihtilaf ettiğini söylüyor. Doğru mudur?

 Osman Gazi’nin meşhur vasiyeti nerede geçiyor?

 Biz toptancıdan 100 gram 14 ayar altın alıyoruz. Karşılığında 90 gram has (24) altını, haftalık 5 gram has olarak ödememizi istiyor. Biz haftalık ister nakit, döviz, 14, 18, 22 ayar hurda ile ödeyebiliyoruz. Bunların hepsi 24 ayara çevriliyor. Bu alış veriş caiz midir?

 Kanuni Sultan Süleyman devrinde şeyhülislamlık yapan Çivizade Muhyiddin Efendi’nin ehl-i sünnete aykırı fetvaları olduğu için vazifeden alındığı doğru mudur?

 Sultan Alparslan gibi bir hükümdarın kabrinin nerede olduğunun bilinmemesi nasıl mümkün oluyor?

 Yurt içi ve dışına tarihî ve kültürel yerleri görmeye gitmek caiz midir?

 Hazret-i Âdem’in ilk insan olmadığını söyleyen küfre düşer mi?

 Atıf Hüseyin Bey İttihatçı mıdır? Hatıratı muteber midir?

 Kâhine gidip tasdik edenin 40 gün namazı kabul olmaz hadis-i şerifine göre kişinin 40 gün boyunca kıldığı namazların iade edilmesi mi lazımdır?

 Kaza orucu tutan bir kimse, bu orucu hataen bozsa, 1 gün mü 2 gün mü oruç tutar?

 Bir kız, bir erkekle evlenmek niyetiyle görüşse, erkek benimle evlenir misin dese, o da evet dese, bu nikâh olur mu?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 >>