Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Besmele-i şerifi hat ile 21, 35, 41 gibi sayılarda yazarak duvara asmak caiz midir? Bu sayılarda besmelenin fazileti nedir?

 Yezid, Seffah, Mansur, Memun gibi kişilerin halifelikleri Ehli Sünnette kabul ediliyor mu?

 Mekteplerde satrancı tanıtıp bundan para kazanmanın mahzuru var mıdır?

 Bir adam, zevcesinin evi terketmesinden korkarak, “Gidersen seni eve almam. Bu evde böyle kepazeliğe müsaade etmem” dese, kadın da dinlemeyip gitse, talâk olur mu?

 Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh, derken, el-Azim''den sonra el-Kerim söylenmesi mi lazım mıdır?

 Hilâfetin ve İslâm devletinin yeniden kurulması için elimizden bir şey gelmez mi?

 Sıffin muharebesinde sahabe olmayanlar da yer aldılar. Sahabe ile savaşmanın hükmü nedir?

 Müminin ağzına sövmek küfr müdür? Böyleyse küfrden kurtulmak için tevbe kâfi midir, helallik de gerekir mi?

 Hazret-i Ebu Bekir’in bildiğim kadarıyla Bekir isminde çocuğu yok. O halde kendisine niçin Ebu Bekir denilmiştir?

 Bir kitapta, “Ebu Bekr ve Ömerden radıyallahu anhüma başka sahabiyi, dini bir sebeple kötüleyen bid’at sahibi olur” yazıyor. Burada Hazret-i Ebu Bekr ve Hazreti Ömer den başka derken, onları kötüleyenin kâfir mi olacağı kastediliyor?

 Bir kitapta Muhammed Aleyhisselam için “Veber ve meder ahalisinin en iyisi” diye geçiyor. Veber ve meder ne demektir?

 Evli bir hanımın, sokakta kendisinin evli olduğunun anlaşılması için alyans takması caiz midir?

 Bir ilmihalde, “Kalb hastalığının birinci ilacı, tevbe ve istiğfardır” diyor. Tevbe ve istiğfarın mana olarak farkı var mıdır?

 Bir ilmihalde “Bir sebeb ile geçici haram olan, yani o sebeb kalkınca evlenmesi helâl olan yedi kadına selâm vermek câiz değildir. Bunların selâmına cevâb vermek farz olmaz” diyor. Bu yedi kadın kimlerdir?

 Dünya yuvarlak olduğuna göre, kıbleye değil de, tam ters yöne dönsek yine Kâbe’ye dönmüş olmuyor muyuz?

 Peygamber efendimiz aleyhisselâmın “Unutulmuş bir sünnetimi diriltene 100 şehit ecri vardır” hadis-i şerifindeki müjdeye kavuşmak için,  az yapılan, yapılmayan yahud hiç yapılmayan bir sünneti, ailem de görsün diye yapmam münasip olur mu?

 Ziya Gökalp'in dindar bir şahsiyet olmadığı malum iken, “Asker Duası” adında dini muhtevalı bir şiiri vardır. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Vefat etmiş evliya zatlardan, kabrine giderek, bana bir ev ver, bana bir oğul ver, kızıma koca bul diye  yardım istemek caiz midir?

 Müslüman birine kâfir demek insani küfre düşürür mü? Böyleyse tevbe kâfi midir, helallik almak şart mıdır?

 Taha suresi 114. âyetinde geçen duayı euzu okumadan dua niyetiyle söyleyebilir miyiz?

 Şâfiî mezhebine mensub bir kişi, Hanefî imamın arkasında namaza durduğunda, imam sehiv secdesi yaparsa ne yapar?

 Bir mecliste verilen üç talâk bir talâk mı sayılır?

 10.000 Euro parasını Türkiye’deki annesine götürmesini isteyen kimseye, “Götürürüm ancak 50 Euro alırım” dese caiz midir?

 Eşine sen benim ablamsın diyerek latife yapan bir kimse, boşamayı kast etmedi ise talâk vâki olur mu?

 Çorum’un Seydim köyünde Seyyid Murad hazretlerinin türbesi var. Civarındaki geniş arazi kendilerinin vakfiyesi imiş. Cumhuriyetten sonra hususi mülk haline dönüştürülmüştür. Yıllar önce dedemin buradaki arazisini satıp aldığımız evde vakıf hakkı var mıdır?

 Çekilen diş yerine yapılan implant gusle mani midir?

 Ateist veya dinsiz biriyle evlenmeye karar veren erkek/kadının imanına zarar gelir mi?

 İstisna, sipariş satışı ile mevcut olmayan gayrımenkulu, mesela ev alım, satımı gerçekleştirirken, her malzemenin tek tek  cinsi belli mi olmalıdır? Bir inşaatta o kadar çok kalem malzeme vardır ki, bunların hepsinin baştan belli olması pratikte pek mümkün değildir. Piyasada müteahhitlerin “mahal listesi” adını verdikleri inşaat ve dairedeki malzeme ve kalitenin asgari standartını belirten listeler vardır. Satış esnasında bunları verirler. Bunlar kâfi midir?

 Şâfiî fıkhını öğrenmek için hangi eserleri tavsiye edersiniz?

 Demir yüzük takmanın erkek için mekruh oluşu tenzihen midir, tahrimen mi?

 Hatay ve Hitay arasında da bir irtibat var mıdır?

 Çocuğun tahsil masrafları  için kredi çekmek ya da çekilecek kredi için kefil olmak uygun mudur?

 Mescidde namaz kılarken namaz kıldığımız yer şâhidlik etsin diye farz bitince sünnet namazı için yanımızdakiyle yer değiştiriyoruz. Ama senelerdir namaz kıldığımız küçük bir mescid olduğu için, zaten namaz kılmadığımız bir kısmı kalmadı. Yine yer değiştirmeye gerek var mıdır?

 Talâk suresi 4. âyette “henüz âdet görmeyenlerin ıddeti” ifadesini delil getirerek, “İslâm''da ergenlik çağından önce çocukla evlenmek  (zifaf)  caizdir” iddiasında bulunanlar ve bunu tenkit edenler oluyor. Ne denebilir?

 Muhtedi Şeyh Hamza Yusuf nasıl bir insandır?

 Kliniğe yatan akıl hastası bir lösemiliye, hastanede kolay kolay bulunmayan ve yurt dışından gelen ilaçların tasarruf sebebiyle tatbik edilmemesi caiz midir?

 Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilip hapsedildikten sonra, “Bundan sonra, Cebrail aleyhisselâm gökten inse, padişah olmam. Cenâb-ı Hakkın takdîri böyle imiş” dediği doğru mudur?

 İsmimizi Latin harfleriyle süslü bir biçimde yazmak ve bu yazıyı asmak uygun mudur?

 Şah Veliyyullah Dehlevî Ehl-i Sünnet midir?

 Yazılarınızı alaka ile okuyorum. En son Osmanlı Yahudileri yazınızı okudum. Ben de Yahudiyim. Osmanlı Yahudileri iyi yaşadı, doğru. Ama Avrupa’daki herşey de kötü değildi. Yahudilerin  amme hizmetine girmedikleri, hayat haklarından mahrum oldukları, dinlerini istedikleri gibi yaşayamadıkları yerler ve zamanlar olmuştur. Ama Avrupa’dan sayısız bilim adamı çıkmasını nasıl izah edersiniz? Ermenilerin sürülmesi için hükümeti Yahudilerin kışkırttığını yazmışsınız. Lütfen tehcire Yahudileri karıştırmayın. İttihat ve Terakki öz be öz Türk malıdır.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 >>