Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 İki kişi cemaatle namaz kılarken 2. rek’atte üçüncü bir kişi geliyor. Üçüncü kişi imamın yanındaki adamın omzuna dokunuyor o da bir adım geri geliyor. Cemaat üç kişi oluyor. İkinci rek’atte imamın abdesti bozuluyor ve kenara çekiliyor. Normalde olduğu gibi imamın arkasındaki mi  (1 rek’at eksiği olsa bile)  imam olacak, yoksa diğeri mi? Eğer imamın arkasındaki imam olacaksa namaz nasıl bitecek?

 Osmanlı ordusundaki dinî tatbikat ile alâkalı kaynak sıkıntısı çekiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?

 Bir ülke cumhuriyet ile idare olunurken aynı zamanda İslâm hukukunu da tatbik edebilir mi?

 Günümüzde pek çok insan farkında olarak veya olmayarak küfre sebep olan sözler söylüyorlar. Bu kişiler sonradan tövbe etseler dahi eğer evliyseler nikâhlarını tazelemesi mi gerekir? Çocuğun nesebi ne olur?

 Bir tarihçi, Fatih devrinin hiç bir kaynağında Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethiyle alâkalı meşhur hadîsinin geçmediğini; hatta yabancı memleketlere gönderilen fetihnâmelerde de bu hadîse atıf yapılmadığını; bu hadîsin Fâtih ile alâkalandırılmasının çok sonraları olduğunu söylüyor. Ne dersiniz?

 "Zeytine and olsun" başlıklı yazınızda zeytine atıf yaptığını söyleyerek Tin suresinden bahsediyorsunuz. Bu surede kastedilen, meyve olan zeytin değil, Hazret-i İsa'ya vahyin geldiği Zeytindağı'dır. İncirden bahsederken Buda'ya, Sina Dağı'ndan bahsederken Musa'ya ve emin beldeden maksatla da Hazret-i Muhammed’e atıf yapılmaktadır.

 Çinlilerin pirinç tarlasında güneşten korunmak için başlarına giydiği koni şeklindeki başlık şapka gibi midir?

 Ölüyü morga koymak caiz midir?

 Dişteki kireçlenmeler gusle mâni midir?

 Baldız ile hürmet-i musahare olur mu?

 Bir adam Mecelle’nin hükümlerini inkâr veya kabul etmese dinden çıkmış olur mu?

 Gerçek mânâda bir İslâm devleti olsa, müşriklere savaş açması mı gerekiyor?

 Hazret-i Peygamber Cennet'te evlenecek midir? 

 Bir kadın adak kurbanı kestirse, kocasına yedirebilir mi? 

 Zinada kul hakkı var mıdır?

 Annenin yemek yemeyen çocuğunu öcü geliyor, doktor geliyor diye kandırması caiz midir?

 Bulgaristan’dan göç ettik. Kimimiz bir daha geri dönmemek üzere; kimisi ise ortalık sakinleşince tekrar geri döneriz diye geldi. Geride kalan toprakların bir kısmına duyduğum kadarıyla devlet el koymuş ve bir başkalarına satmış. Bu vaziyette o topraklarda mülkiyet hakkı bitmiş mi oluyor? 

 Anne karnındaki bebeğin babası ölse, bu doğmamış çocuğa miras verilir mi?

 Her itikad fırkasının dayandığı deliller vardır. Müslüman bu fırkalardan hangisinin doğru olduğunu nereden bilecektir?

 Bir baba çocuğunun parasını kendisi zengin olsa bile o çocuk için harcayabilir mi? 

 Bir baba çocuğun para ve altınlarından kendisi adına borç alabilir mi? 

 Bir baba, çocuğunun parasından başkasına borç verebilir mi?

 Hocalar “Câmide namaz kılarken arka saflarda gülüşen, koşturan çocuk sesleri yoksa, gelecek nesiller adına korkun!” dedi. Büluğa ermemiş çocuğun abdestsiz olarak câmiye girmesi caiz midir?

 İstanbul patrikliğinin orta çağda bağlı olduğu Heraklia (Ereğli), Karadeniz mi, Marmara’da mıdır?

 Bir şer’î devlette, suçluların cezalandırılmasında teknoloji kullanılabilir mi? Mesela şâhidin olmadığı yerde, kamera olsa, buna isitnaden had ve kısas cezası tatbik edilebilir mi?

 Bir televizyon programında Mevlânâ’nın Moğol ajanı olabileceğine dair bir söz söylendi. Doğru mudur?

 Bir yeri yara olan, üstüne sargı yapıp mesh edebilir mi, yoksa namaz vaktinin sonunu beklemeli midir? 

 Burun boşluğunda katı sümük var ise gusle engel midir? 

 Seyyâh Şeref el-Zamân el-Mervezî'nin Sultan Sencer devrinde yazdığı Tabâi' el-Hayavân isimli seyahatnamesinde, Rusların müslüman olmak için Harezm hükümdarına sefirler gönderip, müslüman olduklarını yazmış. Lâkin Rus olduklarını söylediği bu insanların dört tarafı denizlerle çevrili bir adada yaşadıklarını yazmış. Daha da garibi mütercim dipnotta, buna istinaden bu kavmin Ruslar değil de Vikingler olma ihtimalinin kuvvetinden bahsediyor. Türklerden olduğu gibi, Ruslardan da bir kısım insanların topluca müslüman olduklarına dair bir şey okumuş muydunuz? 

 Kadınların peçe takması vâcib midir?

 Bid’at ehli olmak şehâdete engel midir?

 Evrenin bu kadar büyük olmasının sebebi, sadece bizim için yaratılmadığını gösterir mi?  Mesela cinler evrende çeşitli gezegenlerde hayat sürdürüyor olabilir mi?  

 Arap Sabunu tabirini kullanmak câiz midir?

 Sezaryen ile doğum yapan kadının, sonraki doğumu tehlikeli olsa, tüplerini bağlatması caiz olur mu?

 Dârülharpte rejimi destekleyecek faaliyetlerde bulunmak, rejimi ve kurucularını övmek dinen mahzurlu mudur?

 Rumeli Türklerinde 7 kuşağa kadar akraba evliliğinin yapılmaması geleneği vardır. Bunun dinî bir temeli var mıdır?

 Bir binanın bodrum katı mesciddir. Hanımlar için de aynı katta ayrı bir mekân tahsis edilmiştir. Erkek mahfilinden buraya ses tertibatı çekildi. Ancak hanımlar kısmında namaz kılanlar, imamın önünde kalmaktadır. Burada imama uyan hanımların namazları sahih olur mu?

 Osmanlı Devleti’nde, bilhassa 16. asır ve sonrasında müderris alımlarında adam kayırmacılık yaşanmış mıdır? 

 İlmihal ile fıkıh kitabı arasında ne fark vardır?

 Namazda Kâfirûn suresini yarısına kadar okuyup şaşırıp baştan okumak sehv secdesi gerektirir mi?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 >>