Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 İstimna orucu bozar mı? Bozarsa, ne lazım gelir?

 Abdest alırken abdesti bozacak bir hal olursa baştan mı başlamak gerekir?

 Bir kişi oruca niyet etmese, gün içindeki sağlık durumuma göre tutacağım diye karar verse uygun olur mu?

 Bir kişi oruca niyet etmese, gün içindeki sağlık durumuma göre tutacağım diye karar verse uygun olur mu?

 Birine para versek, al bu parayı, şu arabayı benim adıma al, ben de sana bunu kâr koyup satayım, sonra bana taksitle öde desek, caiz olur mu?

 Bir hocaya gitmeden kendi kendimize Arapça ve Farsça öğrenmemiz mümkün mü?

 Hazret-i Meryem evlenmiş midir?

 Bir kimse, annesinin, kız kardeşinin veya kızının, namahremler arasında açık olarak çalışarak elde ettiği kazançtan aldığı gıdalardan yiyebilir mi?

 Zekât vekili, bunun müvekkilinin zekâtı olduğunu fakire söylemek mecburiyetinde midir?

 Sehv secdesi yaptıktan sonra tahiyyat ve salli-barik ile dua okumanın hükmü nedir?

 Nikâh yapıp, düğün olmadan kadın vazgeçse, erkek bir şahidin huzurunda 3 defa “boş ol” dese, sonra tekrar dönmek mümkün müdür?

 Hanımın halası ve teyzesi, kocaya mahrem midir?

 Kanuni devrine ait bir roman yazmak istiyorum. Bu devrin sosyal hayatına, erkek ve kadın elbiselerine dair malumat verir misiniz?

 Bir çok kitabın webde pdf hâli bulunabiliyor. Bunlardan istifade etmenin hükmü nedir?

 Kadın zekâta ehilse, kurbanı kendisi mi keser, zevci adına da kesilse olur mu?

 Endülüs maarif sistemi hakkında bir tez hazırlıyorum. Hangi eserleri tavsiye edersiniz?

 İslâmda evlilik bilgileri üzerine hangi eseri tavsiye edersiniz?

 Karısının aldattığından şüphelenen bir müslüman nasıl hareket eder? Emin olursa öldürmesi caiz olur mu?

 Düğünde gelen hediyelerle elimizde takriben 300 gr altın ve zevcimin de bana 330gr kadar mehir borcu vardır. Zekât vermemiz icab eder mi?

 Şer’î hukuka göre idare edilmeyen yerlerde rey kullanmak caiz midir?

 Son devirde mutasavvıf olarak tavsif edilen veya tasavvuftan bahseden bazıları arasında kadınlar da var. Bu kişilerin şer’î hükümlere uymadığı görülüyor. Bu hususta ne söylenebilir?

 3 yıllık evli olan bir hanım, beyinin ağız kokusundan ve kısmî iktidarsızlığından şikâyetçi ise ve beyi de onu istemiyor, ama iyi davranıyorsa, bu kadın boşanabilir mi?

 28 Mayıs Azerbaycan Devleti’nin 100’ncü yılıdır. Bununla alakalı bazı arkadaşlarım resim paylaşıp birbirini tebrik ediyor. Bunun imana bir zararı var mıdır?

 Gusül alırken buruna su çekse, boğaza kaçsa oruç bozulur mu?

 Şiblî Numanî ve Nedvî Ehli Sünnet midir?

 Zekâtımı verirken miktarı fazla tuttuğum için fıtraya da niyet ederek vermenin mahzuru var mıdır?

 Emevîlerin sahabe tarafından Mekke ve Medine’ye kabul edilmediği; bunun üzerine Halife Abdülmelik’in Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı yaptırıp burayı hac yeri ilan ettiği doğru mudur?

 Gadir-i Hum meselesi hakkında bilgi verir misiniz?

 Hayz, kadını cünüp mü eder?

 Arsa karşılığı inşaat yapan ve yapacağı dairelerin bir kısmını taksitle satan müteahhid, zekâtını nasıl verecektir? Yarım inşaat ticaret malı mı kabul edilir?

 Bir kimsenin borcu kefil olan kimse, bu parayı nisabından düşer mi?

 Süt kardeşe zekât verilebilir mi?

 Özür sebebiyle oruç tutamayıp fidye verenler, oruç gününde yiyip içebilir ve cima edebilir mi?

 Galerici bir arkadaşıma 25 bin lira versem, bununla otomobil alıp satsa, kârı yarı ayrıya bölüşsek caiz olur mu?

 Öğle namazını illa öğle molasında kılmak şart mıdır? Mesai içinde müsait bir zamanda kılmak kul hakkı olur mu?

 Bir marketten herşeyin alınabildiği hediye çekini, fıtra olarak fakire vermek caiz midir?

 İftardan sahura kadar 10 defa sigara için mescidden çıkmak itikâfa zarar verir mi?

 Alna sürülen temizlik jeli orucu bozar mı?

 Endoskopik muayene için burundan sokulan hortum, orucu bozar mı?

 Kaptan Kusto müslüman olmuş mudur?

 Siyaseten katl cezasını hangi Osmanlı kanunu kaldırmıştır?

 Seyahate çıkınca gidilen yerde ilk soğan yemek Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi midir?

 Erkek çocuk için akika kurbanını maddî sebeplerden dolayı iki tane kesemiyoruz, bir tanesini kesip diğerini daha sonra kesebilir miyiz?

 Fıtrayı, yağ, paketlenmiş tavuk, peynir, çocuk bezi olarak vermek caiz mi? Bunları fitre diye verirken bunlar arasında illa buğday, un, arpa, hurma, üzümden biri de bulunmak şart mıdır?

 Bir arabamız ve benim üzerime de bir evimiz var. Bu evde anneannem oturuyor. Bir ev daha satın aldık. Ancak şu an borcunu ödüyoruz. Kenarda birikmiş paramız yok. Zekât vermemiz gerekir mi?

 Kız çocuklarının bisiklete binmeleri uygun mudur?

 Devletin iftar vermesi caiz midir?

 Oruçlu olan biri unutup bir şey yiyip içmeye kalksa hatırlatmak gerekir mi?

 Kangal köpeklerinin kulakları bir fayda maksadıyla, mesela kurt saldırdığında onların kulaklarına direk atlamaması için, veteriner nezaretinde bir miktar kesilse caiz midir?

 Oruca hususi olarak niyet etmek lazım mıdır? Sahura bu niyetle kalkmak kâfi midir?

 Bir erkek tek başına müezzinlik ve imamlık yapıp cemaat şeklinde namaz kılabilir mi?

 İş sebebiyle sefere çıkmak mecburiyetinde olan bir kimse, oruca niyetlenmese olur mu?

 Göz kaşındığı zaman sulansa, abdesti bozar mı?

 Geceleri kâbus (karabasan) görüyorum. Ne yapmalıdır?

 Bir insan bilerek veya bilmeyerek işlediği bir günah veya küfrden dolayı tevbe ve tecdid-i iman ederken, imanından şüphe etmiş olmuyor mu?

 Hüseyn Hilmi Işık’ın yazmış olduğu Eshâb-ı Kiram kitabı 2009 Baskısı 196. Sayfada, “Hazret-i Alînin çocukları arasında, insanların en iyileri bulunduğu gibi, İslâmiyyete çok zarar verenleri de vardır. İsmâ’îliyye, Zeydiyye ve İmâmiyye sapık fırkaları, onun çocuklarından hâsıl oldu. Etrâfına câhilleri toplıyarak, sayısız müslimânı yoldan çıkaran, yüze yakın torununun kanlı mâcerâları, târîh kitâblarında uzun yazılıdır." Bu ifadeleri nasıl anlamalıdır?

 Keffaret için oruç tutamayacak halde olup, fidye verecek kimse, her gün için hangi gıdalardan ne kadar vermesi gerekir?

 Bir Şâfiî, fâtihadan evvel okunan veccehtü duasını yanlış okusa, tekrar başa alsa, kıraat mahalli olduğu için sehiv secdesi yapması gerekir mi?

 Oruçluyken gusl abdesti alan biri istinşak yapmasa olur mu?

 Hayızlı bir kadının sahur vakti, yani imsaktan önce hayzı kesilse gusletmeden oruca niyet etmesi sahih midir?

 Bir kadının hayzı imsaktan sonra kesilse, mesela sabah saat 9’da hayzı kesilse, bu kadın o saate kadar hiçbirşey yememiş olsa veya hayızlı olduğu halde, kesileceğini bilip ertesi günün orucuna niyet etse, gusledip oruca niyet eder mi?

 Oruçluyken abdestte mazmazadan sonra tükürmek lazım mıdır?

 Kur’an-ı kerim kursu vazifelisine vekâlet yoluyla altından zekât verilse, o da bununla gitse yurt yemekhanesine erzak [yemek] alsa, yemekhanede bu erzaklar pişirilse yemek yapılsa ve talebeye yedirilse, zekat [ya da fitre] sahih olur mu? Burada temlik tamam oluyor mu?

 Kur’an-ı kerim kursu, topladığı fıtra ve zekâtı, doğrudan talebeye vermeyip, yurt yemekhanesinde yemek yapsa, öğrencilerine yedirse, böyle fitre sahih midir?

 Kur’an-ı kerim kursu, “Biz verdiklerinizi talebelere kavuşturuyoruz, naklediyoruz” diyor. Kime verdiğini bilmemiz ve ona ulaşıp ulaşmadığını bilmemiz şart mıdır?

 Şu an ki Filistinlilerin İsrail zulmüne karşı ne yapmaları icab eder?

 Vereceğimiz altın zekâtı yerine, kıymeti kadar bir buzdolabını ihtiyacı olan fakire zekât olarak vermek caiz mi?

 Buğdayının öşrünü, kıymeti kadar hayvandan verebilir mi?

 Kumaş, altın, şeker veya başka bir malın ticareti yapan ve ticaretini yaptığı maldan nisaba eren kimse, zekâtını, ticaretini yaptığı maldan değil de kıymeti kadar hayvandan ya da buğdaydan verebilir mi?

 Bir kişi, zekâtını, dilediğine verebilirsin ve dilediğin şekilde tasarrufta bulunabilirsin diyerek birini vekil ediyor. Vekil bu zekât malıyla kumanya alıp bir fakire verse caiz midir? 

 İnsanın vefat ettikten sonra bedenini kadavra olarak bağışlaması caiz midir?

 Rûhü’l-Beyan’da Kürtler hakkında güvenilmez oldukları gibi ağır ithamlar var. Bunları nasıl anlamak icab eder?

 Muhaddis Sehavî Ehl-i Sünnet mi?

 15 yaşındaki tesettürlü kızımı, pantolon giymekten men edemiyorum. Ne yapmalıyım?

 Eşiyle oyun oynamaya hadis-i şerif izin verdiğine göre, bilgisayar oyunu veya satranç, tavla gibi oyunlar bu hükme girer mi?

 Sarıkamış’taki şehid adedi kaçtır?

 Sabit geliri olmayan, ailesinden harçlık alan bir talebenin, birikmiş parası için zekât ödemesi lazım gelir mi?

 Tırnaklarına kaynak yapan kadının, bunu bir ay çıkarması mümkün olmasa, abdest ve guslü sahih olur mu?

 Evdeki örümceği vs. öldürmek caiz midir?

 Kırtas Vakası’nda Hazret-i Ömer, acaba sayıklıyor dedi mi?

 “İkindi vakti uyuyup da delirmeyene şaşarım” hadîs-i şerifi vardır. Fakat günümüzde bu vakitte uyuyan insan çok olmasına rağmen, böyle bir tesir görülmüyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bir zâlim için “İnşallah imanlı âhirete gitmez” diye dua etmek yanlış mıdır?

 Mektûbât-ı Rabbânî’nin 256.mektubunda Muhyiddin Arabî’nin “Her şehirde, Müslümanların olsun, kâfirlerin olsun, bir kutb bulunur” sözü naklediliyor. Kâfir şehrinde nasıl kutb olur?

 Bir hanım, bir erkeğin dinî nikâhlı ikinci hanımı olsa, vefat etmiş babasından maaş alabilir mi?

 İtikadnâme kitabında diyor ki: Allahü teâlânın sıfatlarından biri de muhalefetün lil havadistir. Yani hiç bir şeyde, hiç bir bakımdan, hiç bir mahlûka benzemez demektir. Allahü teâlânın sekiz sıfatından birer örnek, insanlara ihsân buyurmuşdur. Bunları görerek, Allahü teâlânın sıfatları biraz anlaşılabilir.” Bu hal, muhalefetün lil havadis sıfatına zıt düşmez mi? 

 Ali’ye bakmak ibadettir hadisi sahih midir?

 Fransa’da yaşıyorum. İş yerindeki gayrı Müslimlerle tokalaşmak, onlara güler yüzle hatır sormak, bunlara tazim sayılır mı?

 Anne babanın emirlerine uymanın vâcib olduğunu öğrendim. Annem bakkala git dese, gitmesem günaha girer miyim? Annem her işime karışmaktadır. Hiçbir şeyden memnun olmamaktadır. Nasıl hareket etmelidir?

 Sultan Abdülhamid’in, Arthur Conan Doyle’un eserlerini okumasının, muvaffakiyetinde ne gibi tesiri olabilir?

 Aşırı izdiham sebebiyle cuma namazının ikinci kez kılınması mümkün müdür?

 Almanya’da Cuma namazı kılarken, hatibin devlete dua etmesi, “Allah devletimize zeval vermesin” veya “Allah devletimizden razı olsun” demesi caiz midir?

 Sultan Vahîdeddin’in en sevdiği edebiyatçının Tevfik Fikret olduğunu okudum. Bir halifenin böyle birini beğenmesini nasıl anlamalıdır?

 Akraba ile evlilik caiz midir?

 Küçük yaşta evlilik caiz midir?

 Biz 2 erkek ve 1 kız olmak üzere 3 kardeşiz. Bir de annem var. Erkek kardeşlerimden biri, babamın vefat eden ilk zevcesindendir. Babamın vefatından önce 4 dükkânı vardı. Bunları herkese eşit şekilde paylaştırmak üzere vasiyet bıraktı. Dükkânların değerleri eşit değil. Ayrıca ilk eşinden olan ağabeyim, babamın hayattayken bana almış olduğu evi öne sürerek bu taksimatta değişiklik yapmak istiyor. Bu vasiyet uygun mudur?

 Fakültemizde bazıları muntazaman ders anlatan hocaların sesini kayda alıyorlar. Sonra bunlardan not çıkarılıyor. Talebeler de haftalık olarak bu notları alıp çalışıyorlar. Bazı hocalarımız rıza göstermiyorlar. Acaba ses kaydını alan, notları yazan ve bu notları satın alanlar vebal altında kalıyorlar mı?

 Parmak emmek orucu bozar mı?

 Osmanlılarda baş eğerek selam vermek var mıdır?

 Naima’nın naklettiği bir rivayette, Sultan IV. Murad’ın Nef’î’nin Sihâm-ı Kaza adlı eserini okurken taht yakınına yıldırım düştüğü ve bunu uğursuzluk olarak telakki edip Nef’î’ye hicvi yasakladığı yazıyor. İslâmiyette uğursuzluk olmadığını bilmemesi imkânsız değil mi?

 Balkonumuzdaki saksı için oturduğumuz siteden toprak almamız caiz midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>