Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bir kimsenin borcu kefil olan kimse, bu parayı nisabından düşer mi?

 Süt kardeşe zekât verilebilir mi?

 Özür sebebiyle oruç tutamayıp fidye verenler, oruç gününde yiyip içebilir ve cima edebilir mi?

 Galerici bir arkadaşıma 25 bin lira versem, bununla otomobil alıp satsa, kârı yarı ayrıya bölüşsek caiz olur mu?

 Öğle namazını illa öğle molasında kılmak şart mıdır? Mesai içinde müsait bir zamanda kılmak kul hakkı olur mu?

 Bir marketten herşeyin alınabildiği hediye çekini, fıtra olarak fakire vermek caiz midir?

 İftardan sahura kadar 10 defa sigara için mescidden çıkmak itikâfa zarar verir mi?

 Alna sürülen temizlik jeli orucu bozar mı?

 Endoskopik muayene için burundan sokulan hortum, orucu bozar mı?

 Kaptan Kusto müslüman olmuş mudur?

 Siyaseten katl cezasını hangi Osmanlı kanunu kaldırmıştır?

 Seyahate çıkınca gidilen yerde ilk soğan yemek Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi midir?

 Erkek çocuk için akika kurbanını maddî sebeplerden dolayı iki tane kesemiyoruz, bir tanesini kesip diğerini daha sonra kesebilir miyiz?

 Fıtrayı, yağ, paketlenmiş tavuk, peynir, çocuk bezi olarak vermek caiz mi? Bunları fitre diye verirken bunlar arasında illa buğday, un, arpa, hurma, üzümden biri de bulunmak şart mıdır?

 Bir arabamız ve benim üzerime de bir evimiz var. Bu evde anneannem oturuyor. Bir ev daha satın aldık. Ancak şu an borcunu ödüyoruz. Kenarda birikmiş paramız yok. Zekât vermemiz gerekir mi?

 Kız çocuklarının bisiklete binmeleri uygun mudur?

 Devletin iftar vermesi caiz midir?

 Oruçlu olan biri unutup bir şey yiyip içmeye kalksa hatırlatmak gerekir mi?

 Kangal köpeklerinin kulakları bir fayda maksadıyla, mesela kurt saldırdığında onların kulaklarına direk atlamaması için, veteriner nezaretinde bir miktar kesilse caiz midir?

 Oruca hususi olarak niyet etmek lazım mıdır? Sahura bu niyetle kalkmak kâfi midir?

 Bir erkek tek başına müezzinlik ve imamlık yapıp cemaat şeklinde namaz kılabilir mi?

 İş sebebiyle sefere çıkmak mecburiyetinde olan bir kimse, oruca niyetlenmese olur mu?

 Göz kaşındığı zaman sulansa, abdesti bozar mı?

 Geceleri kâbus (karabasan) görüyorum. Ne yapmalıdır?

 Bir insan bilerek veya bilmeyerek işlediği bir günah veya küfrden dolayı tevbe ve tecdid-i iman ederken, imanından şüphe etmiş olmuyor mu?

 Hüseyn Hilmi Işık’ın yazmış olduğu Eshâb-ı Kiram kitabı 2009 Baskısı 196. Sayfada, “Hazret-i Alînin çocukları arasında, insanların en iyileri bulunduğu gibi, İslâmiyyete çok zarar verenleri de vardır. İsmâ’îliyye, Zeydiyye ve İmâmiyye sapık fırkaları, onun çocuklarından hâsıl oldu. Etrâfına câhilleri toplıyarak, sayısız müslimânı yoldan çıkaran, yüze yakın torununun kanlı mâcerâları, târîh kitâblarında uzun yazılıdır." Bu ifadeleri nasıl anlamalıdır?

 Keffaret için oruç tutamayacak halde olup, fidye verecek kimse, her gün için hangi gıdalardan ne kadar vermesi gerekir?

 Bir Şâfiî, fâtihadan evvel okunan veccehtü duasını yanlış okusa, tekrar başa alsa, kıraat mahalli olduğu için sehiv secdesi yapması gerekir mi?

 Oruçluyken gusl abdesti alan biri istinşak yapmasa olur mu?

 Hayızlı bir kadının sahur vakti, yani imsaktan önce hayzı kesilse gusletmeden oruca niyet etmesi sahih midir?

 Bir kadının hayzı imsaktan sonra kesilse, mesela sabah saat 9’da hayzı kesilse, bu kadın o saate kadar hiçbirşey yememiş olsa veya hayızlı olduğu halde, kesileceğini bilip ertesi günün orucuna niyet etse, gusledip oruca niyet eder mi?

 Oruçluyken abdestte mazmazadan sonra tükürmek lazım mıdır?

 Kur’an-ı kerim kursu vazifelisine vekâlet yoluyla altından zekât verilse, o da bununla gitse yurt yemekhanesine erzak [yemek] alsa, yemekhanede bu erzaklar pişirilse yemek yapılsa ve talebeye yedirilse, zekat [ya da fitre] sahih olur mu? Burada temlik tamam oluyor mu?

 Kur’an-ı kerim kursu, topladığı fıtra ve zekâtı, doğrudan talebeye vermeyip, yurt yemekhanesinde yemek yapsa, öğrencilerine yedirse, böyle fitre sahih midir?

 Kur’an-ı kerim kursu, “Biz verdiklerinizi talebelere kavuşturuyoruz, naklediyoruz” diyor. Kime verdiğini bilmemiz ve ona ulaşıp ulaşmadığını bilmemiz şart mıdır?

 Şu an ki Filistinlilerin İsrail zulmüne karşı ne yapmaları icab eder?

 Vereceğimiz altın zekâtı yerine, kıymeti kadar bir buzdolabını ihtiyacı olan fakire zekât olarak vermek caiz mi?

 Buğdayının öşrünü, kıymeti kadar hayvandan verebilir mi?

 Kumaş, altın, şeker veya başka bir malın ticareti yapan ve ticaretini yaptığı maldan nisaba eren kimse, zekâtını, ticaretini yaptığı maldan değil de kıymeti kadar hayvandan ya da buğdaydan verebilir mi?

 Bir kişi, zekâtını, dilediğine verebilirsin ve dilediğin şekilde tasarrufta bulunabilirsin diyerek birini vekil ediyor. Vekil bu zekât malıyla kumanya alıp bir fakire verse caiz midir? 

 İnsanın vefat ettikten sonra bedenini kadavra olarak bağışlaması caiz midir?

 Rûhü’l-Beyan’da Kürtler hakkında güvenilmez oldukları gibi ağır ithamlar var. Bunları nasıl anlamak icab eder?

 Muhaddis Sehavî Ehl-i Sünnet mi?

 15 yaşındaki tesettürlü kızımı, pantolon giymekten men edemiyorum. Ne yapmalıyım?

 Eşiyle oyun oynamaya hadis-i şerif izin verdiğine göre, bilgisayar oyunu veya satranç, tavla gibi oyunlar bu hükme girer mi?

 Sarıkamış’taki şehid adedi kaçtır?

 Sabit geliri olmayan, ailesinden harçlık alan bir talebenin, birikmiş parası için zekât ödemesi lazım gelir mi?

 Tırnaklarına kaynak yapan kadının, bunu bir ay çıkarması mümkün olmasa, abdest ve guslü sahih olur mu?

 Evdeki örümceği vs. öldürmek caiz midir?

 Kırtas Vakası’nda Hazret-i Ömer, acaba sayıklıyor dedi mi?

 “İkindi vakti uyuyup da delirmeyene şaşarım” hadîs-i şerifi vardır. Fakat günümüzde bu vakitte uyuyan insan çok olmasına rağmen, böyle bir tesir görülmüyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bir zâlim için “İnşallah imanlı âhirete gitmez” diye dua etmek yanlış mıdır?

 Mektûbât-ı Rabbânî’nin 256.mektubunda Muhyiddin Arabî’nin “Her şehirde, Müslümanların olsun, kâfirlerin olsun, bir kutb bulunur” sözü naklediliyor. Kâfir şehrinde nasıl kutb olur?

 Bir hanım, bir erkeğin dinî nikâhlı ikinci hanımı olsa, vefat etmiş babasından maaş alabilir mi?

 İtikadnâme kitabında diyor ki: Allahü teâlânın sıfatlarından biri de muhalefetün lil havadistir. Yani hiç bir şeyde, hiç bir bakımdan, hiç bir mahlûka benzemez demektir. Allahü teâlânın sekiz sıfatından birer örnek, insanlara ihsân buyurmuşdur. Bunları görerek, Allahü teâlânın sıfatları biraz anlaşılabilir.” Bu hal, muhalefetün lil havadis sıfatına zıt düşmez mi? 

 Ali’ye bakmak ibadettir hadisi sahih midir?

 Fransa’da yaşıyorum. İş yerindeki gayrı Müslimlerle tokalaşmak, onlara güler yüzle hatır sormak, bunlara tazim sayılır mı?

 Anne babanın emirlerine uymanın vâcib olduğunu öğrendim. Annem bakkala git dese, gitmesem günaha girer miyim? Annem her işime karışmaktadır. Hiçbir şeyden memnun olmamaktadır. Nasıl hareket etmelidir?

 Sultan Abdülhamid’in, Arthur Conan Doyle’un eserlerini okumasının, muvaffakiyetinde ne gibi tesiri olabilir?

 Aşırı izdiham sebebiyle cuma namazının ikinci kez kılınması mümkün müdür?

 Almanya’da Cuma namazı kılarken, hatibin devlete dua etmesi, “Allah devletimize zeval vermesin” veya “Allah devletimizden razı olsun” demesi caiz midir?

 Sultan Vahîdeddin’in en sevdiği edebiyatçının Tevfik Fikret olduğunu okudum. Bir halifenin böyle birini beğenmesini nasıl anlamalıdır?

 Akraba ile evlilik caiz midir?

 Küçük yaşta evlilik caiz midir?

 Biz 2 erkek ve 1 kız olmak üzere 3 kardeşiz. Bir de annem var. Erkek kardeşlerimden biri, babamın vefat eden ilk zevcesindendir. Babamın vefatından önce 4 dükkânı vardı. Bunları herkese eşit şekilde paylaştırmak üzere vasiyet bıraktı. Dükkânların değerleri eşit değil. Ayrıca ilk eşinden olan ağabeyim, babamın hayattayken bana almış olduğu evi öne sürerek bu taksimatta değişiklik yapmak istiyor. Bu vasiyet uygun mudur?

 Fakültemizde bazıları muntazaman ders anlatan hocaların sesini kayda alıyorlar. Sonra bunlardan not çıkarılıyor. Talebeler de haftalık olarak bu notları alıp çalışıyorlar. Bazı hocalarımız rıza göstermiyorlar. Acaba ses kaydını alan, notları yazan ve bu notları satın alanlar vebal altında kalıyorlar mı?

 Parmak emmek orucu bozar mı?

 Osmanlılarda baş eğerek selam vermek var mıdır?

 Naima’nın naklettiği bir rivayette, Sultan IV. Murad’ın Nef’î’nin Sihâm-ı Kaza adlı eserini okurken taht yakınına yıldırım düştüğü ve bunu uğursuzluk olarak telakki edip Nef’î’ye hicvi yasakladığı yazıyor. İslâmiyette uğursuzluk olmadığını bilmemesi imkânsız değil mi?

 Balkonumuzdaki saksı için oturduğumuz siteden toprak almamız caiz midir?

 İslamiyete göre savaşta, niçin canlı varlık olan kadınlar ganimet olarak görülüyor?

 Bir beyaz eşya firması, mallarını katalog üzerinden sipariş alıp satıyor. Dükkânında satılık mal bulunmuyor. Bu halde zekâtını nasıl hesap etmelidir?

 İmam Buhari hazretleri Sahih kitabını yazarken binlerce hadis-i şerifin taranmasında insan üstü bir titizlik göstermekle kalmamış; her biri için gusül abdesti, 2 rek’at namaz, istihare yaparak da vakit mefhumunu açıklaması imkânsız şekilde değerlendirmiştir. İslâm âlimlerinin bu gibi insan üstü gayretlerini "keramet" olarak görmek doğru mudur?

 Hâdimü’l-Haremeyn unvanını ilk Yavuz Sultan Selim kullandı deniyor; fakat bir yerde Memlûk Sultanı Kayıtbay’ın da isminin önünde bu unvanı gördüm. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Cenaze evinde misafirlere verilen yemek caiz midir? Cenaze sahipleri bir de gelen misafirleri ağırlama onları yemeklemek mecburiyetinde midir?

 Koca, karısına “Bu yaptığın hareket benim için boşanma sebebidir!” derse ve karısı o işi yine yapsa ne lazım gelir?

 İslâm devletinin casusu icap ederse namazı terkedebilir mi?

 Selçuklu sultanlarının Keykavus, Keyhüsrev, Keykubad gibi isimlerinin bulunması Şia’ya temayül etmiş olduklarının delili sayılır mı?

 “Güneş batınca, akşam vakti kıyamet kopacaktır” (Tirmizi, Deavat, 98)  mealinde bir hadis-i şerif vardır. Şu halde dünyanın bir yerinde akşamken diğer yerinde sabah oluyor. Nereye göre akşam?

 Mahallemizde tertiplenen bir kermeste, 50 liralık alışveriş yapana, şu şu hediyeler, iftar, umre vs gibi çekilişler yapılıyor. Bu caiz midir?

 Tecvid kâideleri Kur’an-ı kerim kıraatine mi mahsustur? Yoksa ezan ve dualarda da tecvide riayet lazım mıdır?

 Çocuğumun her sene 10 taksitle ödediğim okul âidatı vardır. Ramazanı şerifte de bu senenin taksitleri bitmiş oluyor. Ama Eylülde önümüzdeki senenin taksitleri başlayacaktır. Gelecek senenin ve sonraki senelerin taksitlerini zekât hesaplarken nasıl yapacağım?

 Berat gecesinde insanların bir yıllık kaderinin takdir edildiği ve bunun meleklere bildirildiği doğru mudur?

 Falcı ve büyücülerin cenaze namazı kılınır mı?

 Sabit bin Kurre müslüman mıdır?

 Osmanlılardaki Nevruz merasimini nasıl izah edebiliriz?

 Hükümdar maslahat icabı mübahları yasaklayabiliyor. Müstehapları yasaklayabilir mi?

 Birkaç arkadaşımdan 2 sene geri ödememek şartıyla para toplasam, 2 sene sonra onlara fazla şekilde paralarını geri versem, bu ne deseler, kar payınız desem olur mu?

 Evde helaya girerken çorapları çıkarıp, paçaları sıvamak şart mıdır?

 Mekteb yemekhanesinde, isteyenler ay başında parayı verip, ay boyunca bütün günlerde öğlen arası yemek yiyebiliyorlar. Bir arkadaşımın gelmediği bir günde, onun da rızası varsa, onun yerine başkasının yemesi caiz olur mu?

 Bir müctehidin i’tikâd bilgilerinde ictihad yaparken yanılması nasıl oluyor? 

 Evliyalıkta yükselebilmek, için bir edebi bile terk etmemek lazım gelirken, bid’at inanışla nasıl müctehid olunuyor?

 Hanımım fizikî olarak beni cezbetmiyor. Ne yapabilirim?

 Turan neresidir?

 Günahkâr bir Müslümanı imam yapsalar, kabul etmesi caiz midir?

 Ziya Gökalp’in ırkı nedir?

 Sünnete muvafık olarak günde iki öğün yemek yiyorum. Arada meyve gibi bazı şeyler yemek bu ittibayı bozar mı?

 Osmanlıların, Yörüklere zulmettiği iddiası doğru mudur?

 Musa aleyhisselâmın ümmetine 50 vakit namazın farz kılındığına dair rivayetler vardır. Şu takdirde 24 saatin nerdeyse her 25 dakikasında bir namaz kılmak gerekiyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Ezan okunurken, köpeklerin şeytanları kaçarken gördüklerinden uluduğuna yönelik inanış var. Doğru mudur?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>