Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Kuyumcudan pırlanta, yakut gibi taşlar alındığında, taksit yapılması caiz midir?

 İ'tikadnâme kitabında, "Bir insan, emr vermek veyâ yasak etmek veyâ birşey sormak, bir haber vermek istese, önce bunları zihnde düşünür, hâzırlar. Zihnde bulunan bu ma’nâlara (Kelâm-ı nefsî) derler." buyuruluyor. Bir sonraki sahîfede ise, "Kelâm-ı nefsînin mahlûk olmadığını, kadîm olduğunu, doğru yolun âlimleri sözbirliği ile söylemekdedir." denilmektedir. Bu halde insanın zihninden geçen düşünceler de kadîm olmakda mıdır?

 Aynı devirde birden fazla mürşid-i kâmil olabilir mi? Olursa insan hangisine bağlanacağını neye göre tayin edecektir?

 Vefat eden müminlerin ruhu nerede olacaktır? Cennet ve cehennem şu anda var mıdır? 

 Son zamanlarda okuduğuma göre Karacaahmed, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nakkaştepe, Maçka, Merkezefendi gibi mezarlıklara Sabetayistler de gömülüyor. Bunlar müslüman mezarlıklarından nasıl ayırt edilir? Akrabalarımızı buralara defnetmek caiz midir?

 Bir kadının erkeğin arkasından gitmesi dinî bir hüküm müdür?

 Hac veya umre için ihramdan çıkarken olunacak traşın asgari miktarı nedir?

 Arkadaşımızın çalıştığı iş yerinde bize ikram olarak çay ısmarlaması, buna hakkı olup olmadığını bilmediğimiz için caiz olur mu?

 Namazda fâtihadan sonra sure okurken besmele çekilir mi?

 Sahabe ve evliyaların makamı ve mezarı olduğundan bahsediliyor. Mezarları varken neden makamları yapılmıştır?

 Kur’an-ı kerimde niçin bir erkeğin şahidliği, iki kadının şahidliğine denk tutulmuştur?

 İki çocuğu olan bir kimse, çocuklarından birine ev alması için biraz para verse, diğerine vermese  bunun hükmü nedir?

 Dünyanın herhangi bir yerinde meşru cihad olmadığı zaman, ordu ile zorla cepheye götürülen askerler ölünce şehid olur mu?

 Emeviler devrinde, câmilerde Ehl-i Beyte la’net okutulduğu doğru mudur?

 Bir makalenizde “Mürşid-i kâmiller ictihad makamında olmalarına rağmen, ictihad etmemiştirler” demişsiniz. Müctehidin kendi ictihadıyla amel etmesi vacip olduğu için, müctehid müctehdi taklid edemez diye biliyorum. Ne dersiniz?

 Ebu Tâlib küfr üzere mi ölmüştür?

 Osmanlı şeyhülislâmlarının, ezcümle Ebussuud Efendi’nin Şia’yı tekfir eden fetvâsı var mıdır?

 İkindin kerahet vaktinde ikindi namazının farzını cemaatle kılmanın hükmü nedir?

 Tarihte hep müslüman halklara yapılan mezalimleri görür, işitir, üzülürüz. Allahü teala kâfiri bir mümine üstün getirmeyeceğini vaadediyorken, bu toplulukların zulme uğramaya sebep olacak halleri yüzünden buna maruz kalmış olabileceklerini düşünmek yanlış olur mu?

 Burçların insanların karakterleri üzerinde bir tesiri var mıdır? "Şu burç lider olur, şu burç hassas olur; şu burç, bu burçla evlenemez" tarzında tabirler doğru mudur?

 Mâ câe ehumü’l-beyyinât  âyetini, Mâ câe ümmühü’l-beyyinât olarak okumak namazı bozar mı?  (Âli İmrân: 105) 

 Bir Müslüman, yapılmasınının haram olduğuna inanarak büyü yaptırırsa dinden çıkar mı?

 İslâm hukukuna göre, çocuğuna eziyet eden, döven anne veya babanın cezası nedir?

 Kişinin evleneceği şahsın doğduğunda yazıldığı ve ne yaparsa yapsın bunu değiştiremeyeceği doğru mudur?

 İslâm hukukunda tecâvüzün cezası nedir?

 Kira mukavelesinde kira artışı TÜFE’ye [tüketici fiyat endeksine] göre yapılacak diye hüküm bulunsa, bir sene sonra, ev sahibi emsal kiralardaki artışı göstererek daha fazla zam istese, hakkı var mıdır?

 Kavalalı Mehmed Ali Paşa isyanının İslâmî perspektiften vaziyeti nedir?

 Diş sağlığı için kullanılan ve ağız çalkalama sıvısında alkol bulunması câiz midir?

 Askere Cuma namazı için izin verilmezse, gitmemesi günah olur mu?

 Arab harflerinin yazılı olduğu kağıtları biriktirip geri dönüşüme verebilir miyiz?

 Çeçenlerle Dağıstanlılar aynı millet midir?

 Bir kimsenin faturasının günü geçse, gecikme zammı eklense, sonra birini vekil etse, bu zammı ödemek vekile günah olur mu?

 Bir kimse faturasını ödemek üzere birini vekil etse, o da zamanını geçirse ve gecikme zammı eklense, vekil günaha girer mi?

 Mektubat’ta "Fâsıka hürmet haramdır" sözünden ne anlamalıdır?

 Kazâ borcu olan kişi, abdeste şükr için subha namazını kazâ niyetiyle kılabilir mi? 3 veya 4 rek’atlik kazâ namazı kılabilir mi?

 Bir namaza başladığımızda hangi namaza niyet ettiğimizi hatırlamazsak, namazı bozmak gerekir mi?

 Geçmişe dönük adak oruçlarını tutarken nasıl niyet etmelidir?

 Geçen yıl bir arkadaşım için bankadan %0 faizle borç aldım. Bankayla yaptığımız anlaşma, benim bankaya her ay 350 liralık taksitler halinde ödeme yapmam şeklindeydi. Ayın 17, 18’i gibi de parayı kendisi için çektiğim arkadaş bana borcunu ödeyecekti. Karz akdinde ödeme tarihinin konulması Hanefî’de caiz olmadığına göre, Mâlikî mezhebini taklid etmek gerekir mi?

 Binamızda asansör yenileme yapılacağı için dairelerden para toplanacaktır. Biz, giriş katta oturduğumuz için bize daha az ödeme çıkartmışlar. Bu parayı ödemeye dinen mecbur muyuz?

 Kelâm hocamız, cin, şeytan ve meleklerin gözle görülemeyeceğini; görülürse imanımıza zarar geleceğini söylüyor. Çünki iman gaibe inanmaktır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cin ve melekleri görmesi cin ve meleklerin onun beynine tesir etmesi ile görünmüştür. Bu görünüş gerçek değil, hayalidir dedi. Bu ruhânî varlıkları görmenin imana tesiri var mıdır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 >>