Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Kişinin evleneceği şahsın doğduğunda yazıldığı ve ne yaparsa yapsın bunu değiştiremeyeceği doğru mudur?

 İslâm hukukunda tecâvüzün cezası nedir?

 Kira mukavelesinde kira artışı TÜFE’ye [tüketici fiyat endeksine] göre yapılacak diye hüküm bulunsa, bir sene sonra, ev sahibi emsal kiralardaki artışı göstererek daha fazla zam istese, hakkı var mıdır?

 Kavalalı Mehmed Ali Paşa isyanının İslâmî perspektiften vaziyeti nedir?

 Diş sağlığı için kullanılan ve ağız çalkalama sıvısında alkol bulunması câiz midir?

 Askere Cuma namazı için izin verilmezse, gitmemesi günah olur mu?

 Arab harflerinin yazılı olduğu kağıtları biriktirip geri dönüşüme verebilir miyiz?

 Çeçenlerle Dağıstanlılar aynı millet midir?

 Bir kimsenin faturasının günü geçse, gecikme zammı eklense, sonra birini vekil etse, bu zammı ödemek vekile günah olur mu?

 Bir kimse faturasını ödemek üzere birini vekil etse, o da zamanını geçirse ve gecikme zammı eklense, vekil günaha girer mi?

 Mektubat’ta "Fâsıka hürmet haramdır" sözünden ne anlamalıdır?

 Kazâ borcu olan kişi, abdeste şükr için subha namazını kazâ niyetiyle kılabilir mi? 3 veya 4 rek’atlik kazâ namazı kılabilir mi?

 Bir namaza başladığımızda hangi namaza niyet ettiğimizi hatırlamazsak, namazı bozmak gerekir mi?

 Geçmişe dönük adak oruçlarını tutarken nasıl niyet etmelidir?

 Geçen yıl bir arkadaşım için bankadan %0 faizle borç aldım. Bankayla yaptığımız anlaşma, benim bankaya her ay 350 liralık taksitler halinde ödeme yapmam şeklindeydi. Ayın 17, 18’i gibi de parayı kendisi için çektiğim arkadaş bana borcunu ödeyecekti. Karz akdinde ödeme tarihinin konulması Hanefî’de caiz olmadığına göre, Mâlikî mezhebini taklid etmek gerekir mi?

 Binamızda asansör yenileme yapılacağı için dairelerden para toplanacaktır. Biz, giriş katta oturduğumuz için bize daha az ödeme çıkartmışlar. Bu parayı ödemeye dinen mecbur muyuz?

 Kelâm hocamız, cin, şeytan ve meleklerin gözle görülemeyeceğini; görülürse imanımıza zarar geleceğini söylüyor. Çünki iman gaibe inanmaktır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cin ve melekleri görmesi cin ve meleklerin onun beynine tesir etmesi ile görünmüştür. Bu görünüş gerçek değil, hayalidir dedi. Bu ruhânî varlıkları görmenin imana tesiri var mıdır?

 Hristiyanlar, Hazret-i Meryem’i tanrı olarak görmemelerine rağmen, Mâide sûresinde Hristiyanların iki ilah edindikleri anlatılıyor. Burada Hazret-i Meryem kast edilse, onu tanrı kabul etmiyorlar. Değilse, üç ilahı esas alan teslise aykırıdır. Bunu nasıl anlamalıdır?

 “Çok gülmek kalbi öldürür” hadis-i şerifini nasıl anlamalıdır?

 Bir erkeğin kendinden yaşça büyük bir hanımla evlenmesi sünnet midir?

 Tavuk yemine kan karıştırınca helal olur mu?

 Bazıları zekâtı devlet toplar diyor ve misal olarak da Hazret-i Ebû Bekr’i gösteriyorlar. Doğru mudur?

 Bir kimseye, çalıştığı şirket, iş için araç kiralayıp veriyor. Bu kimse, ‘ben kendi arabam kullanayım, ayda şu kadar bana verin’ diye anlaşsa caiz midir?

 Bizler Hanefi mezhebinde olduğumuz halde, ikindi vaktinde neden İmam-ı Azam'ın ictihadını değil de İmameyn'in ictihadını esas alıyoruz?

 Arapça hadis ezberlerken, tecvid kâidelerine göre mi ezberlemek gerekir?

 Domuz kılından yapılan fırça ile boyanan duvarlar necis olur mu? Böyle bir fırça ile poğaçanın üzerine yağ sürülse yenir mi?

 İslâm ceza hukukunda, suç ile ceza arasında nisbet bulunması gerektiği halde, hırsızlığın cezası ile suç arasında bu nisbet nasıl temin edilmiştir?

 Sultan Hamid devrinde niçin Mızraklı İlmihal, Kısas-ı Enbiya, Mukaddime, Evliya Çelebinin meşhur Seyahatnâmesi gibi dinî hüviyetli ve muteber kitaplar, sansüre uğramış veya yasak edilmiştir?

 Mektep yemekhanesine kayıtlı olanlar, olmayanlara, tatlı, su, hatta yemek götürebilir mi?

 İki kişi mudârebe (emek-sermaye) şirketi kursa, biri sermaye verse ve diğeri iş yapsa, kârı paylaşsalar, işi yapan ücret (maaş) alabilir mi?

 İki hanımı olan bir kimse, 1. hanımı ile tüp bebek için lâzım gelen işleri yapıp, embriyoyu 2. hanımına naklettirebilir mi?

 Müşteriye katalogdan mal satmak câiz midir?

 Osmanlılar zamanında İslâmiyeti seçenlerin az olmasının sebebi nedir?

 Köle neden şâhidlik yapamaz?

 Emlakçıların, ev sattıklarında, hem eski sahibinden, hem de yeni sahibinden komisyon almaları caiz midir?

 Helâya ve banyoya başka bir terlikle girmek şart mıdır?

 Tek başına namaz kılarken, odaya gelen kişi de uysun diye intikal tekbirini yüksek sesle almanın mahzuru var mıdır?

 Bir kimse öğlenin sadece farzını kılsa daha sonra vakit içinde ilk ve son sünnetini kılmak istese kılabilir mi?

 Bir ağacın dibine dökülmüş meyveleri yemek câiz midir?

 Resim öğretmenlerinin kazancı haram mıdır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 >>