Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Evde erkek yokken kadın ihtiyaçları bakkaldan alabilir mi?

 Istakoz ve kerevit tutup satmak caiz mi?

 Bir kişi tarlasını kiraya verse, tarlayı tutan kişi meyvelerin uşrunu verse, tarla sahibi de vermeli midir?

 Gelinliği kapalı da olsa yabancıya göstermek neden caiz değildir?

 Dinimizde ametist, akik gibi tabii taşların yeri nedir? Yanımızda taşırsak faydasını görür müyüz?

 Hadis kitabında Hazret-i Ayşe’nin “Muhammed aleyhisselâm Allah’ı gözüyle gördü diyen dini inkâr etmiş olur” benzeri bir sözü geçiyor. Ehl-i sünnet inancına göre ruh ve cesediyle Peygamberimiz  miraçta Allah’ı gördü diye biliyorum. Bu sözü nasıl anlamalıdır?

 Uzun yıllar sigorta yapmadığı anlaşılan işveren aleyhine dava açıp tazminat almak caiz mi?

 Muhammed adındaki bir arkadaşa Maho, Süleyman’a da Sülo diyoruz. Mahzuru var mıdır?

 Kur’an-ı Kerim’de en çok adı geçen peygamber hangisidir?

 Roger Garaudy’nin kitaplarını çok methettiler. Lâkin kitaplarında bilhassa Selçuklular ve Osmanlıları haksız yere ithâm ediyor. Bunları okumakta bir beis var mıdır?

 Kirada dükkânı olanın bundan dolayı zekât vermesi gerekir mi?

 Hukuki hüküm verirken İmam-ı azam ve İmameyn’in farklı görüşleri varsa, hangisi tercih edilir?

 Alevi inancı üzere ölen insanın cenaze namazı kılınır mı?

 Mukaddes Emanetlere karbon testi yapılmasının dinen bir sakıncası var mıdır?

 Peygamber efendimizin çocuklarının yaş olarak büyükten küçüğe sıralaması nasıldır?

 H.C. Armstrong’un  Bozkurt kitabı okunabilir mi?

 Birgivî Vasiyetnamesi şerhinde; evlenmesi caiz olan akrabaya sıla etmek vâcip midir değil midir hususunda ihtilaf olundu. Doğrusu vâcip değildir. Bazı âlimler buyurdular ki, gün aşırı ziyaret etmeli, yahut haftada bir, yahut ayda bir kere ziyaret etmelidir, diye yazıyor. Kız kuzenlerimle görüşmem caiz mi olur?

 Ümmü Kirfe adında bir kadının iki deve ile ortadan ikiye ayrılarak parçalandığı doğru mudur?

 Balkona yapılan güvercin yuvasını bozmak ve uçamayacak kadar büyümemiş yavruları da atmak caiz midir? 

 Mektubat-ı Rabbani’de "İzn ile yapılan ibâdetler makbûldür" ifadesi geçiyor. Bu tam olarak ne demektir?

 Kirada evi olan, fakat kendi başka bir memlekette kirada oturan birisinin 20 bin lira borcu olmasına rağmen kurban kesmesi gerekir mi?

 Bir ansiklopedinin Bektaşîlik maddesinde “Bektaşîlik gayri sünnî tarikattır” diyor. Bu söz doğru mudur?

 Devlet bankaları imar barışı için, bizim adımıza ödeme yapıyor ve bu ödemeyi üzerine koyarak vadeye bölüp bizden tahsil ediyor. Bu şekilde bir muamele uygun olur mu?

 “Japon İmparatoru ile görüştüm ;  basit buldum. İngiliz Kralı ile görüştüm;  kendi ayarımda buldum. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han ile görüştüm;  heybeti, zekası ve nezaketi karşısında beni bir titreme aldı.” Alman İmparatoru II. Wilhem ‘İn böyle bir sözü var mı hocam?

 Hac kurası çıkmış ama, kocası birkaç gün evvel vefat etmiş bir hanım ne yapar?

 Çocuklara toprak, bulut, rüzgar gibi tabiattan isimler vermek mahzurlu mudur?

 Cömertliğiyle nam salmış olan Hatem-i Tai müslüman olmuş mudur?

 Haim Nahum’un Lozan müzakerelerinde menfi bir rol oynadığı doğru mudur?

 Mustafa Kemal Paşa’nın Trablusgarb’daki rolü neydi?

 “Her kim bir kavme benzerse o da onlardandır” buyurduğuna göre, bir kimse inanç, âdet ve giyimde kasten bir millete benzerse dinden çıkar mı?

 Karı ve koca artık nikâh ve talak mevzularında Şâfiî mezhebine uyalım dedikten sonra uymasalar olur mu?

 Günümüzde gençler 16-17 yaşlarında taklidi imandan kurtulamadan çeşitli propagandaların etkisi ile ateist olabiliyor. Böyle kimseler mürted hükmünde midir?

 Dinle alakası olamayan bir baba çocuğunu Kur’an-ı kerim kursuna yollamıyorsa ve bu çocuk da gitmek istiyorsa ne yapması gerekir?

 Bir arkadaşım iddia yoluyla çok para kazanıyor. Bana bu paradan hediye vermek istiyor. Almakta bir beis var mıdır?

 Saatlerde Romen rakamları mı, Latin rakamları mı tercih edilir? Kıble duvarında yer alması mahzurlu mudur?

 Sağlık ocağına gelen bazı aileler, günah diye çocuklarına aşı yaptırmak istemiyor. Bunlarda insanı kısırlaştıran maddeler olduğunu söylüyor. Bir hemşire nasıl hareket eder?

 Buluğa ermemiş çocukların arkasında namaza durmak namazı bozar mı?

 Şerif Paşa’nın Kürdistan devleti kurmak gibi bir ideali var mıydı?

 Zammı sureyi okuyup okumadığında tereddüd eden secde-i sehv yapar mı?

 Osmanlı saltanatı, yani yalnızca bir ailenin ferdlerinin devleti idare salahiyetine sahip olması, Resul-i Ekrem ve sonraki 4 halife devrindeki halife seçim prensiplerine uygun mudur?

 Gayrimüslim ölülere “Allah rahmet etsin” denmeyeceğine göre, İbni Arabi gibi az da olsa bazı âlimlerin “Kâfirlerin azabı sonsuz değildir” dediği de malum olduğuna göre, bu da rahmet olmuyor mu? Allah rahmet etsin demek bu içtihada göre caiz değil midir?

 Nimet-i İslâm kitabının dipnotlarında T. der ki ifadeleri sık sık geçiyor. Bu ne manaya geliyor?

 Evlenmek dini hizmete manidir diyerek evlenmemek, caiz midir?

 1821 Mora İsyanı’nda parmağı olan ve Patrikhane’de asılan Fener Patriği V. Gregorius’un asılmasından dolayı Rumların aynı yerde bir Türk büyüğünü asmadan kapıyı açmama ahdi var mıdır?

 Dil bilgimi hem Türkçede, hem yabancı lisanda geliştirmek üzere roman veya kısa hikâyeler okumak isteyince, bana dinî kitaplar okumamı tavsiye ettiler. Roman yazarlarının kalplerindeki zulmetler bana da sirayet edip kalbimi karartabilirmiş. Nasıl hareket etmeliyim?

 Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Kürt asıllı mıdır?

 Kefil ile kredi kartı almak caiz midir?

 Gün battıktan sonra hayvan kesmek uygun mudur?

 Geçen sene ortak kurban kesenlerden biri bu sene dese ki, “Geçen seneki et hora geçmedi, yağlı oldu, bu sene dana keselim”. Bunun niyetinin kurban olmayıp et olduğu neticesi çıkar mı?

 Eskimiş ve giyilmeyen kıyafet ve ayakkabıları çöpe atmak israf mıdır?

 Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin Kaldırılmasının Arka Planı kitabında, olup bitenlerden Sultan Vahideddin’i mesul tutuyor. Ne dersiniz?

 Okuduğumuz kitaplar bizi bilgilendiriyor ama, maalesef manevi olarak güçlenemiyorum. Tevekkül, sabır, irade sahibi olmak istiyorum fakat bunun yolu nasıldır bilemiyorum. Neler yapabilirim?

 Bir cinni vasıtasıyla Aramice öğrenmek caiz midir?

 Sultan II.Bayezid, oğlunun cülûs merasimine katıldı mı?

 Bir tercüme sitesinde çalışıyorum. Muhtevası bozuk ise mesul olur muyum?

 Devletten almış olduğumuz burs parasını sağ olan babamıza verip kurban kesebilir mi veyahut biz sağ olan babamızın adına kurban kesebilir miyiz?

 Muhammed Ali Sabunî’nin Ahkâm Tefsiri ehl-i sünnete uygun mudur?

 Bir cemaatin müntesibleri şeyhlerine olan tâbiyetlerinin nişanı olarak sakal bırakmasa doğru mudur?

 Sultan Selim’e Yavuz lakabını Şiîlerin taktığı doğru mudur?

 Bir kimse, 17 yaşında beraber yaşadığı, nafakasını karşıladığı oğlunun biriktirdiği paradan borç alsa, bu arada vermeye devam ettiği harçlık faiz sayılır mı?

 Muhtelif siyer kitaplarında Peygamber efendimizin tepesinde daima ona mahsus bir bulut olduğu yazıyor. Bazı ilahiyatçılar ise “Böyle bir bulut olsaydı müşrikler bunu görüp iman ederdi” diyor. Ne denir?

 Ninem zamanında cehaletinden dolayı 1,5 aylık çocuğunu düşürmüş. Ne lazım gelir?

 Kur’an ve sünnet aslî delil olduğuna göre, İslâm hukukunda icma ve kıyas niçin fer’i delillerden sayılmıyor da, aslî delillerden sayılıyor?

 Nasreddin Hoca’ya atfedilen müstehcen fıkralar doğru mudur?

 Mızraklı İlmihal’de namazı bozan şeyler kısmında, “kendi imamından başkasına fethetmek” diyor. Burada kast nedir?

 Bir yere kasten küfre sebep olacak şeyler yazan kimsenin, tövbesinin sahih olması için o yazdıklarını karalaması şart mıdır?

 Günlük giydiğimiz ayakkabıyla namaz kılmak caiz midir?  

 Birçok tarihçi Mimar Sinan’ın Kayseri’deki bir Ermeni köyünden devşirildiğini, bazısı da Türk asıllı Hristiyan olarak devşirildiğini söylüyor. Hangisi doğrudur?

 Defin sırasında beton plakalar konması uygun mudur?

 Maddî meseleler yüzünden dargın durmak günah olur mu?

 Defin esnasında kadın akrabaların az uzakta bulunması caiz midir?

 Vefat etmiş bir kimse hakkında haksız ithamda bulunmak kul hakkı olur mu?

 Tevafuklu Kur’an çalışmasının bir kıymeti var mıdır?

 Anneannemde unutkanlık hastalığı var. Bazen akşam namazı kaç rek’at idi, diye sorabiliyor. Burada onun ve bakanların mesuliyet sınırı nedir?

 Kişiler arası borçlanmalarda altına ya da enflasyon nisbetinde faize endeksli metodlardan birini seçmek caiz midir?

 Hint kınasından çiçek gibi şekilli kına yapmak caiz midir?

 Şeriatla idare edilen bir yerde bir kimse had suçu işlese, bunu kimse görmese, itiraf edip ceza alması mı gizlemesi mi efdaldir?

 Lise talebelerinin kızlı-erkekli piknik yapması caiz midir?

 Bir fıkıh kitabında “Resûlullahın, eshâb-ı kiramın, tâbiînin ve hatta dört imamın ağız ile niyet ettikleri işitilmemiştir” dedikten sonra, “'Ağız ile niyet etmek, Şâfiî ve Hanbelîde sünnettir” yazıyor. Peygamber efendimizden ve selef-i sâlihînden hiçbirisinde bu fiil görülmediği halde bahsedilen iki mezhepte ağız ile niyet etmek nasıl sünnet olabiliyor?

 Kitap, kırtasiye işi yapan birine, yayınevleri tanıtım için numune kitap gönderse, bunların tanıtımdan arta kalan kısmını satabilir mi?

 Kadın boşanma hakkını eline sadece nikâh öncesi mi alabilir?

 Şerif Hüseyin ve evlatları bazı siyasî sebeplerle birçok çirkin ithama maruz kalıyor. Resulullahın soyundakiler için böyle konuşmak mahzurlu değil midir?

 Kürdistan neresidir?

 Gayrimüslimlere yönelik muhtevası İslâmiyete uymayan, mesela müzik bulunan websitesi ya da youtube hesabı açıp reklam gelirinden para kazanmak caiz olur mu?

 Hazreti Mehdi gelse bundan insanların haberdar olmaması mümkün müdür?

 Bir talebe devletten karşılıksız burs veya yardım alsa, ailesiyle yaşadığı için bu parayı biriktirse, kurban kesmeli lazım mıdır?

 Bir cemaat vefat eden bir âlimi mehdi-i azam olarak görüp, böyle itikad ederse hükmü nedir?

 Bilhassa Osmanlıca kelime haznesini inkişaf ettirmek isteyen biri ne yapmalıdır?

 Sahabe arasında râbıta yapanlar var mıydı?

 Bugün mirastan alacağımız pay, resmî hukuka göre bizim lehimize oluyor ise, mirasın dinî kaidelere göre değil de bu şekilde bölüştürülmesini istemek caiz midir?

 Bir kişi “öldüğümde mezarımın yerini kimse bilmesin derse” bu vasiyeti muteber olur mu?

 Bazen bazı âyet-i kerimeler üzerinde tefekkür ederken kendimce bazı manalar anlıyorum. Bu yaptığım şey, “Kur’ân-ı kerîme kendi aklı ile ma’nâ veren kâfir olur” hadis-i şerifinin şümûlüne girer mi?

 Geride 1 hanım 1 oğul 1 baba 1 anne 1 erkek kardeş 1 kız kardeşi kalan ölünün mirası nasıl taksim edilir?

 Rıza Nur’un hatıratlarına ne kadar güvenilir?

 Fâsık olan imama uyulur mu?

 Günümüzde bazı imam hatip mekteplerinde ehl-i sünnet çizgisi dışında hoca ve müfredata rastlanabiliyor. Buraya talebe verme hususunda neler söylenebilir?

 Elhamdülillah alâ külli hâl derken, günahlara da hamd edilmiş olur mu?

 İslâmiyette canlı resim çizmek caiz olmadığına göre, mübarek zatların çizilmiş resimlerine hürmet etmek gerekir mi? Mesela Fatih Sultan Mehmed’in resmi yere konur mu?

 Fatih Sultan Mehmed Hanın düzenli olarak karides ve istiridye yediği doğru mu?

 %  50 hissesi babaanneme, 1/4 hisse amcama, 1/4 hisse babama ait ev, babaannem vefat ettikten 14 sene sonra satıldı. Hissedarlar babam, amcam ve iki halamdır. Herkese hissesine düşen para verilirken babam 4.000 lira para harcayarak giriş katı depoya çevirdiğini, bu sayede evin satılmasını hızlandırdığını söyleyerek hissedarlar itiraz etmesine rağmen 1.000’er lira kesti. Yaptığının hükmü nedir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>