Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Şâfiî mezhebine göre kimler kurban kesebilir?

 Bir ilmihalde, Şimdiki zaman siygası ile Hanefi ve Malikilere göre akdi o anda meydana getirmeye delâlet eden bir karînenin bulunması halinde evlilik akdi meydana getirmeye elverişli sayılır. Erkek kadına, “Şu kadar mehirle seni kendime nikahlıyorum” dese, kadın da, “Kabul ediyorum” veya “Razı oluyorum” diye cevap verse, bu geleceğe ait bir va’d olmaması ve bir nikah meclisi bulunması şartıyla akid meydana gelir” deniyor. Bu doğru mudur?

 Nutuk’ta Sutan Vahideddin için çok ağır ifadeler kullanıldığı halde, ölüm haberi geldiğinde “Namuslu adamdı, isteseydi giderken Topkapı Sarayı’nı götürürdü” sözünün doğruluk payı nedir? 

 Kıbleye karşı abdest alırken lavaboya ayağımızı kaldırınca diz kıbleye geliyor. Mahzuru var mı?

 Hak mezhep imamlarından tâbi olduğumuz imamı diğer imamlardan üstün görsek ve ona muhabbetimiz daha fazla olsa, taassup sayılır mı?

 Nikâhta kızın vekili aynı zamanda şahid olabilir mi?

 Tesettürlü bir hanımın kozmetik ve temizlik mamulleri satması caiz midir?

 Alış veriş yaparken satıcı bir fiyat söylüyor; fakat para üstü verirken, bazen bozuk para olmadığından, bizim lehimize daha az ücret kesiyor. Mahzuru var mıdır?

 Bir kitapta, aklın doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti olduğunu söyleyenlere diyor ki,  “Doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği benim bildiğim akıl değil bilgidir.” Bunu nasıl değerlendirmelidir?

 Bir cenaze namazında imam 4.tekbiri getirmeden selâm verdi. Cenazeyi defnettik. Ne lâzım gelir?

 Din kitaplarında cima adabı serlevhası altında anlatılanların sıhhati nedir?

 Marifetname’de günlük 200-400 gram arası gıda tüketmelidir, su da buna dahildir yazıyor. Nasıl anlamalıdır?

 Amr, zevcesi Hind’den nisabdan ziyade borç 30 bin lira borç alsa, yatırım yapacağım, seneye inşallah 45 bin lira olacak, dese, Hind, nasıl verecektir?

 Alzheimer hastası namaz ve orucu nasıl yerine getirir?

 Faruk Sümer, bir yerde Dokuz Oğuzlar’ın batıya göç ederek şu anki Oğuzları teşkil ettiğini yazmış. Başka bir yerde de Dokuz Oğuzlarla Batı Oğuzlarının hiç bir münasebeti yok, demiş. Başka tarihçilerden Batı Oğuzlarının, Batı Göktürklerinden, yani On Oklardan çıktığını söyleyenler var. Doğrusu nedir?

 İslâm hukukuna göre vatana hıyanet suçunun cezası nedir?

 Müzede Sultan Abdülmecid Han’ın üniforması diyerek şapkalı bir üniforma sergileniyor. Sahih midir?

 1700 sonlarından itibaren padişah eşleri Kafkasya’dan müslüman olarak mı geliyorlar, yoksa saraya alındıktan sonra mı müslüman oluyorlar?

 Namık Kemal dinen muteber biri miydi? Kabrinde fatiha okumak uygun mu?

 Hatay ile bize verildi mi biz mi aldık?

 Bir kimse yaptığı veya söylediği bir şeyin küfre sebep olup olmadığını düşünerek acaba ben şimdi müslüman mıyım diye düşünmesi imanda şüphe midir?

 Kitaplarda küfre sebep olan şeyleri ölüm veya bir uzvun kesilmesiyle tehdit edildiğinde söylemenin veya yapmanın caiz olduğu bildiriliyor. Günümüzde fitne çıkarmamak için istemeyerek küfre sebep söz veya iş söylense küfür olur mu?

 Kısa kollu tişört veya gömlek giymek caiz midir?

 Erkek bebeğe gazı sancısından kurtulmak için veya diş çıkarması kolaylaşsın diye kehribar kolye veya bilezik takmak caiz mi?

 Zikir niyetiyle kehribar tesbih kullanmak caiz mi?

 Erkeklerin sıkıntıdan kurtulmak için ve sağlık niyetiyle kehribar kolye, bilezik vs takması caiz mi?

 Bu zamanda kızların tahsili ne derece ve ne kadar olmalıdır?

 İslâmiyetin dünyanın şekline dair görüşü nedir?

 Peygamber Efendimizin mensup olduğu kabilenin aslen Arap olmayan fakat sonradan Araplaşan bir kabile olduğu doğru mudur?

 Bâkire ve bâliğa bir kız rızası olmaksızın babası tarafından evlendirilebilir mi?

 “Ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmez” hadis midir?

 Babam öldükten sonra dükkânı iki abim ve ben (kızkardeşleri) paylaştık. Büyük abim çalıştırıp, bize kâr payı veriyordu. Şimdi bizi çıkarmak istiyor. Bunu yapması şer’an caiz midir?

 Bir hanımın nisab mikdarını geçen altını olsa, ama kocası alıp vermese, bu hanıma zekât düşer mi?

 Mekke’de ikamet eden bir kişi hac yapacaksa hac ayı dediğimiz aylarda umre yaparsa ceza kurbanı kesmesi gerekir mi?

 Sultan Hamid’e 1905 yılındaki suikastte Edward Jorris planlayıcı olarak yakalanıp mahkûm olduğu halde, cezası müebbed hapse çevrilip, sonra da istihbarat yapma kaydıyla Avrupa’ya gönderilmişti. O günün şartlarında hayranlık uyandıracak siyasi bir hamle olarak görülse de adam öldürme gibi, kişilerin zarar gördüğü suçlarda suçluyu devletin affedemeyeceğini nazara alırsak, bu hadiseyi nasıl değerlendirmelidir?

 Hazret-i Cibril’in Peygamber efendimizden bazı âyetlerin tefsirini sorduğu hangi kitapta geçiyor?

 Bebeğin göbek bağını ne yapmak lazım? Gömmek için belli bir süre var mıdır? Hacca giden babasıyla gönderip orada gömmek uygun mudur?

 Birinin insanlar bozuldu dediğini duyarsanız, anlayın ki o şahıs en fazla bozulanların içindedir sözü hadis-i şerif midir? Öyle ise nasıl anlamalıdır?

 Kur’an-ı Kerim’de doğrudan adı geçen sahabi var mıdır?

 Hayızlı bir kadın camide ayakkabıların bulunduğu giriş kısmına girilebilir mi?

 Hilmi Ziya Ülken, 1922 senesinde neşrettiği Anadolu’da dini ruhiyat müşahedeleri ismindeki makalesinde, Orhan Gazi’nin Geyikli Baba’ya iki yük araki ve iki yük şarap gönderdiğini XV. asırda düzenlenmiş bir belgeye istinaden anlatır. Bu araştırma hakkında ne buyurursunuz?

 Zulm eden babaya ne gerekir?

 Latin harfleriyle yazılı din kitabından feyz alınır mı?

 Tesettürlü hanımların kafede nargile içmesi uygun mudur?

 Kombu çayı içmek caiz midir?

 Kâğıt, okey gibi oyunlar oynanmasına müsaade eden kahvecinin kazancı helal midir?

 İmam-ı Rabbani hazretlerinin mesleği ne idi?

 Uğur Mumcu’nun Kazım Karabekir Anlatıyor kitabında diyor ki: Aradan yıllar geçecek, Karabekir’e ölüm döşeğindeki Atatürk’ün kendisiyle görüşmek istediği haberi gelecektir. Karabekir, «gidecek misiniz?» sorularına karşı «O Mustafa Kemal. Çağırılınca gidilir. O benim en iyi arkadaşımdır» yanıtını verecektir.” Bu doğru olabilir mi? Doğru ise Karabekir’in maksadı ne olabilir? Kendisi ile bu kadar ters düşen birinin yanına niye gitsin? 

 Kaza namazlarını kılarken en son kazaya kalan namaza niyet etmeyip de muayyen bir vakte niyet etmekte bir mahzur var mı? Mesela seferi iken en son kazaya kalan sabah namazına niyet ettim dese olur mu? 

 Dedem ölmeden 1-2 sene evvel miras taksimi yapmış. En küçük amcam daha doğmadan paylaşım yapılmış. Dedem ölmüş ve diğer kardeşler en küçük kardeşe bir şey vermemişler. Küçük kardeş tekrar taksim isteyebilir mi?

 Tafust veya  Khamsa diye adlandırılan, bir elin beş parmağı şeklinde ve genellikle takı olarak kullanılan aksesuarı kullanmakta mahzur var mıdır?

 Nisab miktarına ulaşmış evli bir hanım, kurban vekâletini babasına verse, babası da kızı diye kurban parası almadan kurbanı kesse caiz midir?

 Bebekler sarılık olduğunda geçmesi için akşam ezanıyla bebeğin beşiğine kırmızı ve sarı kurdele bağlamak, sonra sabah ezanında sarı kurdelenin çözülüp gül ağacına bağlamakta doğruluk payı var mı?

 Bir müslüman devlet, müslümanların yaşadığı bir şehri muhasara edip burayı savaşla alsa, ordunun burayı yağmalaması caiz olur mu?

 Birisi arsasında bulunan zeytinleri veya armutları toplamasa ya da yiyeceği kadar toplasa, uşru bunların tamamı üzerinden mi hesaplar?

 Namazı gözlükle kılmak caiz midir?

 Tertip sahibi bir kişi öğle namazını kılmasa, ikindi namazını da son 45 dakika kalana kadar kılmasa, nasıl hareket eder?

 Atatürk’ün Hatay meselesiyle bu kadar yakından alakadar olmasının sebebi nedir?

 Belek ne manaya geliyor? İsim olarak konur mu?

 Fransız İhtilali’nde halktan veya askerlerden hanedanlarına bağlı kalan hiç olmadı mı?

 Bir kimse bir altın kolyeyi verse ve kuyumcu mesela 600 liraya saysa, alıcı üzerine 1000 lira verip 1600 liralık kolye alsa bu alışveriş caiz midir?

 Uydurukça kelimelerin asıllarını göstermek için hazırlanmış lügat veyahut liste var mıdır?

 Koyun adamış biri, maddi gücü el vermese ne lazım gelir?

 Orhan Bey, babasının mezarını Bursa’ya nakletmiş. Sebebi nedir?

 Tesbih namazını cemaatle kılarken imam ve cemaat, tesbihleri gizli mi yoksa aşikâre mi?

 Afrika’nın siyahî insanları tarihte hiç ön plana çıkamamışlar; hep köle ve sömürge olarak yaşamışlar. Bunun sebebi nedir?

 Çok fazla kaza namazı olan biri, bütün kaza namazlarını kılınca tertip sahibi olur mu?

 Kenya ve Mombasa hiç Osmanlı Devletine bağlandı mı?

 Mürted, fâsık ve gayrımüslimlerle konuşurken sağ ol, efendim, buyurun, sayın, abi gibi tabirler kullanmanın mahzuru var mıdır?

 Herhangi bir yazıyı mesela “Buraya basmayınız” gibi ifadeleri İslâm harfleri ile basılacak bir yere yazmak uygun mudur?

 Dârülharbde maden işleten zekât verir mi?

 Günümüzde fısk meclisi denince nereler anlaşılır?

 İslâmiyette karma inancı var mıdır?

 Monarşinin üstünlüklerine dair kaynak tavsiye eder misiniz?

 Kuyumcuya biri gelse, kredi kartıyla 10.000 liralık altın alacağını söylese, bu da 20 tane çeyreğe tekâbül etse, kuyumcu çeyrekleri verse, sonra hemen bozdursa caiz midir? Bazen elde o kadar altın olmasa, mesela 10 tane olsa, bu 10 bin liraya 10 çeyrek satsam ve sonra bozdursam caiz olur mu?

 Zengin bir kimse, vefat etmeden malını 3 oğluna verse, 5 kızına bir şey vermese, ölümünden sonra kızlarının mahkemeye müracaat edip kendilerine düşen payı istemeleri caiz olur mu?

 Bir harfi şeddeli okumak ve kısa okunanları uzatarak medli okumak caiz midir?

 Bazı sosyal medya hesapları, mesela twitter çekiliş yapıyor, mesela üç arkadaşınızı etiketleyip RT yaparsanız çekilişe katılıp kitap kazanabilirsiniz diyor. Kumar mıdır?

 Selçukîler Anadolu’ya ne kadar Türk nüfusu getirdi ve yerli halka ne oldu?

 Erkeklerin altın rengi saat/yüzük takmaları caiz midir?

 Havaalanında unutulan eşyaları satan bir dükkândan alışveriş yapmak caiz midir?

 Son halife Abdülmecid Efendi’nin ecdadının içki içtiğini söylediğine dair rivayeti nasıl değerlendirmek lazımdır?

 Enver Ziya Karal ve İsmail Hakkı Uzuncarşılı Osmanlıda yalnızca memurların fes giymekle mükellef tutulduklarını ve bu sebeple de halk için "başı bozuk" tabirinin kullanıldığını söylerken, İsmail Hami Danişmend ahali ve memurların mükellef tutulduklarını yazıyor. Bunların hangisi doğrudur?

 Dinin tesettür ve harem-selamlık emrine ehemmiyet vermeyen akrabalarla görüşmek nasıl olur?

 Napolyon’un komutanlarından Joachim Murat’ın isminin bizdeki Murat ismiyle bir alakası var mı?

 Dinî nikâh yapmayıp belediye kaydı ile evlenen birinin vaziyeti nedir?

 2 aylık çocuğu aldırmak günah mıdır?

 Bir cemaate mensup olmak şart mıdır?

 Sarf ve nahv ilimlerinin fazileti ile alakalı Arapça bir söz vardı. Hatırlıyor musunuz?

 Dini suallere cevap veren sitelere itimat olur mu?

 Bir kaynağın İsrailiyyat olup olmadığı nasıl anlaşılır?

 Seferi olan bir mesbuk 4 rek’atlik bir namazda 3. rek’ata yetişmiş ise namazı 4 rek’at olarak mı tamamlar?

 Bir kimse tarihte kahraman olarak tanınan bir kâfiri veya din düşmanını sevse imanı gider mi?

 Döğüş için Hint horozu yetiştirip satmak caiz midir?

 Hanım bakkal beyi yok iken satış yapabilir mi?

 Çalar saat kurmayıp namazına kalkamayan günaha girer mi?

 Fâtihada müstekim kelimesinde kaf'ı kef veya gayn okumak namazı bozar mı?

 Resimli gazete üzerinde namaz kılınır mı?

 Çalgı aleti ve erkeğe mahsus altın yüzük satmak caiz midir?

 Keşf yerine icat kelimesini kullanmak caiz midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>