Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Osmanlı insanının ahlak ve edebini ele alan eser tavsiye eder misiniz?

 Osmanlılarda kazığa oturtma, hile yapan esnafın kulağından çivilenmesi gibi cezalar verilmiş midir?

 Bazı cemaat liderlerinin müceddid olduğu söyleniyor. Ne dersiniz?

 Evliyaların, mübarek zatların cesedi çürümez, kokmaz diye bir şey var mıdır?

 Erkek, zevcesine “bir ömür bana katlanmak zorunda değilsin’ diye mesaj gönderse boşanma olur mu?

 Pisa Kulesi, Kolezyum gibi maket ve magnetleri koymak caiz midir?

 Ezbere okunan dua mekruhtur sözüyle kast edilen nedir?

 Bir yerde “1 Kasım 1922 de saltanat kaldırıldı. Saltanattan ayrı ve icraî salahiyeti bulunmayan tamamen sembolik bir halifelik tesis edildi” demişsiniz. Başka bir yerde, “Sultan Vahîdeddin hâin değildi. Padişahın îcrai salahiyeti yoktu” dediniz.  Bu iki sözün arasını nasıl telif edebilirsiniz?

 Kanal İstanbul faaliyete geçtiği zaman, Türkiye olarak tüm gemileri buradan geçmeye mecbur kılabilir mi?

 Akif’in çok tenkit edilen “Bedr’in aslanları, ancak bu kadar şanlı idi” mısrasındaki benzetme, teşbih-i maklub, yani zayıf olanın güçlü olana değil de, güçlü olanın zayıf olana benzetildiği teşbih sayılmaz mı?

 Osmanlılar İmam Şamil’e neden yardım etmedi?

 Sağa selam verirken kahkaha atılırsa yahut başkasının işiteceği şekilde gülünürse ne olur?

 Sizce İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmak isteme sebebi nedir?

 Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde Allahü teala için geçen el, yüz, istiva gibi kelimeleri nasıl anlamalıdır?

 Çanakkale cephesinde üstü başı perişan genç iki askerin kim olduğu belli midir?

 Çanakkale’de askerin yemek menüsü olarak elde dolaşan iaşe listesi hakikat midir?

 Arapça’nın diğer lisanlara üstünlüğü var mıdır?

 İbni Âbidin’de bir kadın üç günlük yola mahremi olan âkıl, bâliğ, zimmî bir erkekle gidebilir; ancak Mecusi (Zerdüşt) olan mahremi ile gidemez diyor. Bu farkın sebebi nedir?

 25 yaşına gelmiş biri, yaptığı vasıfsız işten bizar ise, sevmediği bir fakültede okuyorsa, bu sebeple sınıfını geçemiyorsa, evi, arabası ve eşi yoksa, borcu varsa, bu haller kendisine baskı yapıyorsa, zamanın geçmesi de tedirginlik hâsıl ediyorsa, hayırlısıyla ölümü temenni ediyorsa caiz midir?

 Herkesin bir kabiliyeti var mıdır? Varsa, kişi bunu kendinde görebilir mi?

 Ramazanda oruçlu iken hâsıl olan nefes kokusu giderilebilir mi, azatılabilir mi?

 Ciddiyet ve vakar nasıl kazanılır?

 Sultan I. Mustafa ve Sultan İbrahim’in mezarları neden Ayasofya’nın bir kısmındadır?

 Din kitaplarında “Kur’an okumak, muhtaçlara yardım etmek, sadaka vermek, vakıf yapmak, köle azat etmek ve emsali gibi niyeti mütevakkıf olmayan fiiller hem kurbet ve taattir, ibadet değildir. Lakin namaz, oruç, zekât, hac, cihat gibi niyet ile meşrut olan fiiller hem ibadet, hem kurbet hem de taattirler” diyor. Şu halde Kur’an okumak vs. ibadet değil midir?

 Enver Paşa imlasıyla klasik Osmanlıca arasındaki fark nedir?

 Altıncı his İslâmiyette var mıdır?

 Ben çocukluğumdan beri sağ tarafıma sünnet üzere uyuyamıyorum. İlmihal kitaplarında istihare uykusunda sünnet üzere sağına yatıp uyumalı yazıyor. Ben nasıl istihare yapabilirim?

 Âdeti düzenli olarak 5 gün süren bir kadının. 5. günde gusül aldıktan sonra akıntı şeklinde kan veya renkli sıvı gelirse tekrardan gusül alması gerekir mi? Yoksa o esnada akıntı durana kadar hayız devam mı eder?

 Dünya işlerinde darlığa düştüğünüz zaman kabir ehlinden yardım isteyiniz, hadis-i şerifini nasıl anlamalıdır?

 Dünyada yaptığımız kötülüklerin cezasını kesinlikle dünyada göreceğiz diye bir kaide var mıdır?

 “Fethetmek” fiilinin hususi bir manası var mı? Kâfirlerin yaptığına fetih denebilir mi? Tarihte Sultan Mehmed’den başka Fâtih adıyla anılan başka kimse var mıdır?

 Schindler’in Listesi filmindeki hadise gerçek midir?

 Bir kitapta ara ara âyet bulunsa, bu kitabı okumak için abdest almak gerekir mi?

 İnternetten aldığımız mamuller için 14 gün kullanım hakkı vardır. Beğenmezse geri gönderip para iadesi alınabilir. Caiz midir?

 Kur’an’ın mahlûk olup olmamasının ne gibi ehemmiyeti vardır?

 Para bütünletirken, mesela 1 kuruş çıkmasa, caiz midir?

 Mest kullanan bir kimse helaya girip çıksa, heladaki terliğin temiz olduğunu bilmediği için, sonradan meste mesh vermesi ile temiz olur mu?

 Dizi ve filmlerde senaryo icabı yapılan nikâhlar, gerçekten nikâh sayılır mı?

 Topkapı Sarayı’nda Yahya aleyhisselamın mübarek kolu mevcuttur. Herkese teşhir edilmektedir. Bu mübarek uzvu toprağa vermek gerekmiyor mu?

 “Cânib-i mâşuktan olmazsa muhabbet âşıka/Sa’y-i âşık, âşıkı mâşûka îsâl eylemez.” beytini nasıl anlamalıdır?

 Sultan III. Mustafa’nın ilm-i nücuma aşırı derecede düşkün olduğu, hatta Prusya Kralı Friedrich’e gönderdiği mektupta muvaffakiyetlerinin sebebi olarak gördüğü müneccimleri göndermesini istediği doğru mudur?

 Günümüzde kullandığımız yara bantları, fıkıh kitaplarındaki sargı ile aynı hükümde midir?

 Şuf’a hakkı nedir?

 Bergama Mabedi Almanya’ya nasıl kaçırıldı?

 İlmihal kitabını yere koyup okumakta beis var mı?

 Mızraklı İlmihal’in ismi neden mızraklıdır?

 Yurt dışında yaşayan Müslüman, paskalya bayramında marketlerde rengarenk yumurta şeklinde çikolatalar alıp yese, hükmü nedir?

 Miraçta 5 vakit namaz farz olmadan önce, Müslümanlar namaz kılar mıydı?

 Ebussuud efendi için kullanılan sekaleyn kelimesi ne manaya gelmektedir. Yani kelimenin kökü nedir?

 Beydavî tefsirinin Şeyhzâde hâşiyesine niçin hâşiye deniyor? Şerh denmesi gerekmez mi?

 Perma yaptırırken ya da su yolu denilen şekilde saç yapılırken kullanılan ilaç gusle mani olur mu?

 Âlet ilmlerinden sarf, iştikak, nahv, kitabet, iştikak-ı kebir, lügat, metn-i lügat, beyan, meani, bedi’, belagat ve inşa nelerdir? Hulasa bir izah yapar mısınız?

 Sahih-i Buharî’de yahut Müslim’de zayıf hadis olabilir mi?

 Napolyon’un Müslüman olmuş olma ihtimali var mı?

 Fıkıh kitaplarında imanın ancak baş ile yapılacağını yazıyor. Bazı yaşlılar gövdelerini eğerek imayla namaz kılıyor. Bunu kendilerine söylemek lazım mıdır?

 Mest giyen kimsenin 24 saatlik vakti bitince abdesti de bozulmuş/bitmiş olur mu?

 Resul ismini kullanmakta bir beis var mıdır?

 Urfa’daki Eyyüb ve Elyasa peygamberin kabri sahih midir?

 Günlük hayatta tenisçi şapkası takan imamın arkasında namaz kılabilir miyiz?

 Kızın babasının ve kızın da hazır bulunduğu bir nikâh meclisinde, nikâhı kıyan kişi önce kıza “bu adamı zevc olarak kabul ettin mi?” dese, kız “kabul ediyorum” şeklinde şimdiki zaman sigasıyla mukabele ettikten sonra, erkek de nikâhı kıyanın “bu kızı zevceliğe kabul ettin mi?” hitabına “kabul ettim” şeklinde cevap verse, bu nikâh 4 mezhebe göre de sahih midir?

 Umumi bir yerde helallik istendiğinde kötülük ve hır gür çıkmasın diye içten gelmeyerek helal etse, aslında helal etmese mümkün müdür?

 “100 gram aklın 90 gramı Abdülhamid Han’da, 5 gramı bende, 5 gramı da diğer siyasilerdedir” sözü Bismack’a mı aittir?

 Ahıskalı Haydar Efendi’nin “Beş vakit namazında Menderes’e dua etmeyenin namazı kabul olmaz” dediği doğru mudur?

 Bazı evlerde Osmanlı padişahlarının küçük biblolarını görüyorum. Bunda bir mahzur var mıdır?

 Enderun’daki Doğancılar Odası’nı, yani Hâne-i Bazbân’ı Sultan IV. Mehmed’in kaldırma sebebi nedir?

 Mecelle'nin Osmanlıca şerhini edinmek istiyorum. Hangisini tavsiye edersiniz?

 Hadım Sinan, Hadım Atik Ali Paşa gibi akağalar, Enderun erkânından mıdır? Esir edilince mi hadım ediliyordu?

 Sultan Abdülhamid’in Türk musikisinden daha çok Batı müziğinden hoşlandığı doğru mudur?

 Bir erkek etek traşı için tüy dökücü krem, sprey kullanabilir mi?

 Beyzbol/Amerikan şapkası takmanın herhangi bir mahzuru var mıdır?

 Diğer dinlere göre kadın peygamber gelmiş midir?

 Ders anlatan bir müderris şöyle misal verse “Mesela ben hanımıma dersem ki hanımım boş olsun”, bu ifade ile talak vaki olur mu?

 Endülüslü İbni Seb’in muteber midir? Ona da İbni Arabî’ye baktığımız gibi hüsnü zan ile mi bakmalıyız?

 Namazda amentü okunabilir mi?

 Robin Hood gerçekte var mıdır?

 Mızraklı ilmihalde “Büyük zâtların kabrini ziyâret için uzak memleketlere gitmemek, başka bir işi için gidilince ziyâret etmek iyi olur. Yalnız, Peygamberimizi ziyârete gitmek sevâbdır” yazıyor. Muhammed Ma’sûm hazretleri ise 3. cild 142. mektûbunda buyuruyor ki,  “İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin kabrini ziyâret niyeti ile Serhend şehrine gelmeniz çok iyi olur. Buradaki feyzlere ve bereketlere kavuşursunuz.” Bunu neşreden, İbni Âbidin’den naklen “Uzak kabirleri ziyaretin mendûb olduğu buradan anlaşılmaktadır. Halîlürrahmân, Seyyid Ahmed Bedevî gibi evliyâ bunun için ziyâret edilmektedir” diyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 İnsan dışa vurmadığı müddetçe zihninden geçenlerden mesul değil ise, küfr inanan nasıl kâfir oluyor?

 Kaplama meshte kulağın yanındaki favoriler de boydan boya dahil mi?

 Ruhu’l-Beyan tefsirinde “varılmak istenen maksat mübah ise yalan söylemek mübah; vacip ise vaciptir” sözünü söyleyerek, insanların Kur’an-ı kerimden uzaklaştığını gören bazı eskiler, surelerin faziletlerine dair hadis uydurduğu yazıyor. Ne dersiniz?

 Boşanan kadın evden hangi şartlarda çıkar?

 Namazda zammı sureleri Kur’an-ı kerimdeki sırasına göre okumanın hükmü nedir?

 Küfre sebep olan bir söze beğenmeden fakat isteyerek gülmenin hükmü nedir?

 Şu an cep telefonları, kredi kartına taksitle alınamıyor. Fakat bazı teknoloji marketlerinin anlaştığı bankalar var. Alıcı kısa mesajla bankadan kredi talep ediyor. Bankadan onay gelince siz istediğiniz telefonu aynı fiyata alıyorsunuz. Parasını bu bankaya taksitli ödüyorsunuz. Böylece teknoloji marketi farklı bir yolla taksit alternatifi sunmuş oluyor. Bunun dinen bir mahzuru var mıdır?

 Bu isme sahip olan sert olur, şu isme sahip olan mülayim olur tarzında rivayetler doğru mudur?

 Kur’an-ı kerim kursunda ders verilirken, tahtada ders anlatırken, talebelerin arasında gezinirken  ister istemez mushaflar, hocanın belinden aşağıda kalıyor. Bunun bir mahzuru var mıdır?

 Kanser hastasına doktor muafiyeti arttırmak adına anne sütü tavsiye etse, içmesi caiz olur mu?

 Sakal ne zamandan beri bir vecibedir?

 Geçmişte gayri meşru yaşantı için o zamanlar İslâmiyetle alâkamız yoktu demek hâli hazırdaki imana zarar verir mi?

 Verilen selâmı almamak, aksırıp Elhamdülillah diyene Yerhamükellah dememek kul hakkı olan günahlardan mıdır?

 Seferde, ikindi ile cem’ tehir ederek kılmak için öğleyi geciktirse, öğle vakti çıktıktan sonra, mukim olsa, önce öğle namazını kılarken 2 rek’at mi, 4 rek’at mi kılacaktır?

 Eskiden birini sevmiş olan bir erkek veya kadının, içinden bu sevgiyi atamadan biriyle evlenmesi doğru mudur?

 Hammer’in Osmanlı Tarihi okunabilir mi?

 Falih Rıfkı Atay Sykes Picot Antlaşmasıyla Çarlık Rusya’ya İstanbul’un vaad edildiğini ve Bolşevik inkılabı olmasaydı, İstanbul’un Ruslarca işgal edileceğini söylüyor. (Çankaya). Çarlık Rusya’sının yıkılmasının sebeplerinden birisinin de Çanakkale zaferi olduğuna göre, bu zaferin, İstanbul’un Ruslarca işgalinden bizi kurtardığını söyleyebilir miyiz?

 Atatürk’ün cenaze namazı kılındı mı?

 93 harbi kahramanlarından Ahmet Muhtar Paşa’nın, Abdülhamid Han’ın hal edilişinde bir payı var mıdır?

 Bir kumandan askere hangi hallerde yağma izni verir ve yağma nasıl cereyan eder?

 Bir savaş esiri cariye olarak saraya alınacağı zaman nasıl müslüman yapılıyor? Müslüman olmak istemezse ne yapılıyor?

 Azerîler umumiyetle hangi mezhebdendir?

 Yavuz Sultan Selim ile bir gayrımüslim hizmetçi hakkında bir anlatılan hadise sahih midir?

 Âdetliyken korunmak niyetiyle âyetülkürsî, felak ve nas okumak haram mıdır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 >>