Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Kur’an-ı kerimde 114 sureden sadece 9. sure olan Tevbe suresine besmele ile başlanmıyor. Bunun sebebi nedir?

 “Çocuğuna ne kadar yaptırabiliyorsan, kölene de o kadar yaptırırsın” meâlinde bir hadis-i şerif var mıdır?

 Vatan-ı aslîsi Almanya olan bir kimse, iki gün Yenibosna'da kaldıktan sonra günübirlik yahut bir gece orada kalacak şekilde Ankara'ya gidip, daha sonra bir ay kalmak niyetiyle Yenibosna'ya yerleşiyor. Yani bu kimse Yenibosna'ya ilk geldiğinde Ankara'ya gideceğini ve daha sonra tekrar buraya dönüp ikamet edeceğini biliyor. Yenibosna'da iki gün kaldığında namazlarını nasıl kılar? Ankara'da gecelemesi yahut günübirlik gitmesi cevaba tesir eder mi? Bu kimse Almanya'dan geldiğinde Ankara'ya gitmek niyetinde olmasa, Yenibosna'da iki gün kaldıktan sonra Ankara'ya gitmeye niyet etse, Yenibosna'dan ayrılmadan evvel namazlarını kasr eder mi?Ankara'da gecelemesi yahut günübirlik gitmesi cevaba tesir eder mi?

 Bir kadının en sondan geriye doğru âdeti şöyledir: 17 Ocak saat 15 hayz---23 Ocak saat 17 temizlik. 24 Aralık saat 08 hayz---31 Aralık saat 08 temizlik. 24 Kasım saat 11:30 hayz---3 Aralık 14:30 temizlik. Bu düzende 05 Şubat saat 15 de görülürse, 15 gün öncesi olmuş oluyor. Ne yapmak lazımdır? (Bu ay bazı ilaç kullanımları oldu.)

 Son halife Abdülmecid Efendi'nin padişahların içki ve esrar içtiğine dair bir mektup yazdığı, televizyonda söylendi. Bunu nasıl tefsir etmelidir?

 Abdestte her uzuvdan su akıtma şartı var mıdır?

 Şeyhülislamlar niçin Divan-ı Hümâyun toplantılarına katılmamıştır? 

 Peygamber efendimiz, vahiy çeşitlerinden biri veya ilham olmadan, kendi aklına istinaden dini bir hüküm vaz eder mi?

 İbadet niyeti olmadan, kiliseye girip gezmek, burada yapılan düğün, cenaze veya ayini seyretmenin mahzuru var mıdır?

 Formasında haç işareti olan takımı bilgisayar oyunlarında seçmek, o takımla oynamak ve sosyal ağlarda kendisine yabancı isimle hesap açmak, bu takımın formasını giymek küfür olur mu?

 Farz ve sünnet namazların ikinci rek’atini, birinci rek’atinden uzun tutmak mekruh mudur?

 İlimde ifrat, malayaniye kaçma olur mu? Mesela falanca hükümdarın sarayının ahırındaki atların cinsi hakkında araştırma yapan kimse için malayaniyle iştigal ediyor denir mi? Bu kimsenin bu iş için harcadığı vakit israf mıdır?

 Yahudilerin, sahabeden Kaka isimli bir zata hakaret için büyük abdest için bu kelimeyi kullandığı ve bizim de düşünmeden onlardan bunu aldığımız ve kullandığımız doğru mudur?

 Nur suresinin 6. Âyetinin meâlinde ‘zevcesine zina iftirası atıp kendisinden başka şâhidi olmayan kimse, 4 kere yemin ederse, şâhidliği kabul edilir’ diyor. Zina iftirası çok büyük bir günah olmasına rağmen nasıl yemin ile şâhidlik kabul ediliyor?

 Geçmiş yıllara ait kurban borcumuzu, o yıla göre mi yoksa şu ana göre mi hesaplarız?

 Giydiğimiz pantolon uzun olsa, paçasından katlasak, bu halde namaz kılmak mekruh mudur?

 Namaz kıldığımız yerin sağında, ama yerde canlı resmi olsa, mekruh olur mu?

 Rükûya giderken ve doğrulurken ve secdeye giderken intikal tekbirlerine ne zaman başlanır, ne zaman bitirilir?

 İlmihalde ‘Kabre karşı namaz kılmak mekruhtur’ diyor. Bazı camilerin içinde kıble duvarında türbe oluyor. Bunların önünde namaz kılmak mekruh mudur?

 Güneşe ve aya karşı abdest bozmanın mekruh oluşu, evde de cari midir?

 Namaz kılanın odasının perdesinde kan damlası olsa, bu namazı mekruh eder mi?

 Namaz kılarken veya fitne çıkma ihtimali bulunan bir yerde biri aksırsa ve elhamdülillah dese, yerhamükellah dememek günah olur mu?

 İlmihalde namazı bozan şeyler kısmında: "İmamından başkasının yanlışını çıkarmak namazı bozar." diyor. Bu ne demektir?

 Osmanlılar zamanında umumhane var mıydı? Var ise bir İslâm devletinde böyle bir şey nasıl olabilir?

 Fitness hocasının internette site kurup, insanlara spor ve sağlık hakkında malumat vermesi, takviye gıda maddeleri tavsiye etmesi caiz midir?

 Tilâvet secdesi gerektiren âyetin meâlini okumakla bu secde vâcip olur mu? 

 Evvâbin namazı kılarken akşamın sünnetine 4 rek’at eklemek mi efdaldir; akşamın sünnetinden sonra 6 rek’at kılmak mı?

 Bazı âyinlerde müslümanlar hoplayarak zıplayarak kendilerini şişleyerek zikir çekiyorlar. Bunun hükmü nedir?

 Eli ayağı sağlam dilencilere sadaka vermek caiz midir?

 Nuh der, Peygamber demez’ sözü iman için mahzurlu mudur?

 Bir kitabevinden kitap sipariş edilse, iki tane fazladan gönderseler, kendilerine bir türlü ulaşılamasa, ne lazım gelir?

 Dikkati inkişaf ettirmek ve stresten uzak durmak için ne yapmalı?

 Cuma namazında kılınan ilk dört rek’at ve son dört rek’at sünnet, öğle namazının farzı ve sünneti yerine geçer mi?

 Sultan II. Abdülhamid'i doğru anlamak cihetinden hangi kitapları tavsiye edersiniz?

 İnternette wallpaper programlarından duvar kâğıdı indirmek câiz midir?

 Meni gelmesi engellense, üstünden az bir zaman geçip, tuvalete gittiğinde zekerde yapışkan ve uzayan bir sıvı görse ne lâzım gelir?

 Hukuk tarihçisi olmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Özür sebebiyle cuma namazına gidilemediği zaman, öğle namazını ezan okunur okunmaz kılınabilir mi?

 Birbirini hiç tanımayan bir erkekle bir kadın, imama uymadan münferid olarak yan yana aynı yerde namaz kılabilirler mi?

 Yağmurlu bir günde köpeğin bastığı su birikintisinden üzerine su sıçrasa, elbise necis olur mu?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 >>