Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Günümüzdeki camilerin ekserisi eskinin mimari estetik ve zevkinden mahrumdur. Böyle bir camiye çirkin demenin dinen mahzuru var mıdır?

 İçinde Yunan mitolojisinde adı geçen Poseidon, Athena, Apollo ya da benzeri isimlere sahip gemi ile seyahat etmek ve mitolojik hikâyeleri inanmadan anlatmak caiz midir?

 Oturarak su içmediğim için babam siz nasıl müslümansınız gibisinden sert çıkışınca sinirle boş bulunarak biz müslüman değiliz diyen dinden çıkar mı?

 Fakir doyurma adağında bulunan bir kimsenin, adağımı bizzat yapması şart mıdır?

 İslâm hukuku kitabınızda “Eshab-ı kiramın üstünlük cihetinden sıralanması, bunların hukukî rivayetlerinin değeri cihetinden ehemmiyet taşır” demişsiniz. Hukukî rivayetlerinin değerinden kasıt nedir?

 İki evi olan ya da iki ev parası olup da ailesiyle yaşayana hac farz mıdır?

 Sohbet ederken tarihî meselelere dair konuşurken, ölmüş insanlardan bazen bilmeden kötü bahsetmek mesuliyet doğurur mu?

 Peygamber Efendimiz Kur’an-ı kerimin her âyetini tefsir etmiş midir? Öyleyse huruf-ı mukatta gibi (elif-lam-mim gibi) müteşabih âyetlerin tefsirini niçin bilmiyoruz?

 Fetva sormak için nasıl bir yol izlemeli? Tanıdığımız tüm hocalara sormalı mıyız? Bir hocaya sorup bununla mı amel etmeliyiz? Farklı cevaplar alırsak ne yapmalıyız?

 Video kaydı zina, kısas ya da hırsızlıkta delil olarak kullanabilir mi?

 Bir hanım 1 damla leke görse,2 gün temiz olsa ardından yine 1 damla leke görse ardından ise temiz devam etse, bu adet midir yoksa özür müdür?

 Ümmü sübyan hastalığı diye bir hastalık var mıdır?

 Pet shop tipi mağazalarda süs balığı, tavşan, kuş, hamster, süs köpeği ya da kedi, ayrıca yem, akvaryum, ilaç, kafes malzemesi satmak helal midir?

 Cuma namazının farzından sonraki nafileleri özürsüz veyahut özürle geciktirerek ikindi vaktine kadar kılmakta beis var mı?

 Kadının sesi avret midir?

 Aracı kurumlarda çalışmak caiz midir?

 3 talâkla boşanan çiftler yeniden evlenirse had cezası verilir mi?

 Çok öfkeli ve kavga anında eşine vallahi seninle bir yere gitmem dese, sonra bir yere beraber gitseler ne lâzım gelir?

 Olmamış bir hikâyeyi roman olarak yazmak malayani midir?

 Bir kimseye bir günahı işleyip işlemediği sorulduğunda inkâr etmesi caiz midir?

 Boşanmış bir kadın ve erkek aynı evde kalabilir mi?

 22 yaşında oğlu ve 17 yaşında kızı olan bir karı koca ayrılsa, kadın nafaka alabilir mi?

 Nefsimiz bizle beraber ahirete gelecek midir?

 Dini inançlara doktrin demek, dogma demek caiz midir?

 Kandil geceleri hüzünlü geceler değil midir? Herkesin birbirine bayram tebriği gibi kandil tebriği yollamasını nasıl karşılıyorsunuz?

 Dükkânımızı bir market kiralamak istese, alkol satıyor olsa, aynı zamanda bize cirodan pay vermek istese, bu payı almak caiz midir?

 İşyerinde personele bayram hediyesi olarak çikolata dağıtılsa, fakat artsa, ziyan olup çöpe atılacak olsa, iş yeri sahibinin haberi olmadan fazla almak caiz midir?

 Eşim ve ben ayrı ayrı zekât veriyoruz. Zekâtı fakire eft yaparken, eşimin hesabından yollamak caiz midir?

 Allahü tealanın isimlerinden hangilerine abd ilave etmeden insanlara konabilir?

 İslam hukukuna göre bağy suçu işleyenlerin cenaze namazı kılınmaz iken, isyan eden şehzadelerin cenaze namazı niçin kılınıyor? 

 Ölülerin fotoğraflarını çekip neşretmek caiz midir?

 Mektep ihtiyaçları için zekât alınabilir mi?

 Osmanlı Devleti’nde Ermeniler askerlik yapıyor muydu?

 Zeyd ismini erkek çocuk için kullanmak caiz midir? Kur’an-ı Kerimde geçen bu isim neden geniş kullanılmamıştır?

 Abim vefat etti. Sigorta şirketinde çalışıyordu ve mecburi hayat sigortası yapmışlar. Abim vefat edince bu hayat sigortasından anneme ve babama para verdiler. Bu parayı kullanmak caiz midir?

 Şâfiî birinin normalde hayzı 7 gün sürüyorken bu ay stresden ötürü 10 gün sürmüş ve hâlâ da devam ediyor olsa, oruçlarını tutabilir mi?

 Annesi ve babası çalışan 10 yaşındaki yeğenime zekât verebilir miyim?

 1878-1935 dönemine ait Dobruca kadı kayıtlarına nereden, nasıl ulaşılabilir?

 Kapüşonla namaz kılmak mekruh mudur?

 Timur isminin çocuğa koymak uygun mudur?

 Siyasal İslam nedir?

 Cemaatle namazda son oturuşta cemaat ettehiyyatüyü bitirmeden imam selam verse cemaatin namazı sahih midir?

 Bir müteahhid zekât olarak bir dairenin beli bir hissesini verebilir mi?

 Koyun güden kimse koyunları şahıslara ait ekilmeyen arazilere sokuyorsa kul hakkına girilir mi?

 Erkeğin başı açık gezmesinin hükmü nedir?

 Nakşibendiyye yolunun büyükleri, isimler ve sıfatları bırakıp zât-ı ilahiyyeyi isterler sözündeki isimler ve sıfatlardan maksat nedir?

 Hukuk nosyonu kazanmak adına okumamızı tavsiye ettiğiniz kitaplar var mıdır? 

 Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen biri ne yapmalıdır? Hacet namazı kılıyorum. Başka neler yapabilirim?

 Mustafa Sabri Efendi’nin Maturidîliği bırakıp Eş’arî olduğu doğru mudur?

 Enver Şah Keşmiri, Ehl-i sünnet midir? Ansiklopedide, Atatürk’ü öven Arapça bir kasidesi bulunduğu ve İbni Teymiye’ye hayran olduğu yazıyor.

 3 talâkla boşanmış kadın iddet beklerken, temizlik+âdet, temizlik+âdet ve temizlikten sonra, 3. âdeti bitse, gusül almadan başkasıyla nikâh olduysa sahih midir?

 Bir hastalık sebebiyle bir ilaç ile gargara yapmak orucu bozar mı?

 Şâfiî mezhebinde biri, Hanefîler arasında cemaatle namaz kılarken nasıl davranmalıdır? Her yerde Hanefi imam olduğu için özellikle sabah namazında kunut duası okuyamıyorum ne yapabilirim?

 Mustafa Kemal ve Rauf Beylerin, hükümetin mukarrerat ve tebliğatına muhalif hareket ve tahkikata devam ettikleri anlaşıldığından, yakalanarak İstanbul'a gönderilmelerine dair Kalem-i Mahsus'dan Edirne, Konya, Kastamonu ve sair vilayetler ile Teke, İzmid, Niğde ve sair mutasarrıflıklara çekilen telgraf devlet arşivinde mevcuttur. Buna benzer nice vesika vardır. Bunlar itimada şayan mıdır?

 Altıparmak Tarihi’nde hayvanların yaratılışıyla alâkalı rivayetleri mucize olarak mı görmek lâzımdır?

 Hanımımın anne ve babası sık sık münakaşa ve kavga ediyorlar. Böyle olunca hanım onlarla hiç görüşmek, konuşmak istemiyor. Hâl böyle iken hanımın herhangi bir mesuliyeti olur mu?  

 Terâvih namazında ilk oturuşta salli barikten sonra sehven rabbena dualarını da okuyup 3. Rek’ata kalkana ne lâzım gelir?

 Allah resulünün peygamberlik ile müjdelendiği zaman Mekke’nin nüfusu hakkında bilginiz var mıdır?

 Hem çocuklara hem de gençlere tavsiye edebileceğiniz ahlâk kitapları var mıdır?

 Bir kadın kendi anasına babasına șehvetle dokunsa, kadının kocasıyla nikâhı gider mi?

 Fıtra vekâleti verirken mesela ‘kardeşim Ahmet in fıtrasını vermeye’ diye ismen söylemek lazım mıdır?

 İddet içinde yapılan evililik zina haddi gerektirir mi?

 Fâsık arkadaşların dükkânına gidip çay içmek, sohbet etmek günah olur mu?

 İstigfar ve sair duaların manasını bilmeden okumak faidesiz midir?

 Abdullah bin Ömer gibi bazı sahabilerin ibadetlerle alâkalı kendi rivayet ettikleri bazı hadislere aykırı hareket ettikleri doğru mudur?

 Selefiler, namazda her tekbirde elleri kaldırmanın sahih hadislere dayanmasından dolayı “Ebu Hanife mi daha iyi bilecek Resulullah mı? Mezheb taassubu yapmayın” diyor. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz?

 Delâli-i Hayrat, Câliyetü’l-Ekdar gibi salavat ve dua kitapları abdestsiz tutulup okunabilir mi?

 Bir kimse zekâtını çamaşır makinesi, öğrencinin ders kitapları şeklinde verebilir mi?

 Peygamberlerin ismet sıfatına mekruhlar da dâhil midir?

 İmsak vakti girdikten sonra vaktin girdiğini bilmeyerek su içmek kefaret gerektirir mi?

 Ziynetlerdeki pırlanta gibi taşlar zekâta katılıyor mu?

 Virüsleri öldüren bir antibiyotik olarak gümüş suyu (içinde gümüş bekletilmiş su) içilebilir mi?

 Oruç tutamayan şeker hastası fidyesini tek bir fakire toptan verebilir mi?

 Bir kimse oruç fidyesi olarak yemek fişi verebilir mi?

 Tevrat ve İncil abdestsiz tutulabilir mi?

 Bir şirketle iş anlaşması yaptık. Her yıl eşit bütçede ödeme yapacaklar. Ama bizim işin iptal ve paranın iade ihtimali var. Bu para zekât nisabına katılır mı?

 Nişanlı iken dinî nikâh yapılsa, halvet olduktan sonra, ama zifafa girmeden evvel erkek zevcesine üç defa boş ol dese, sonra pişman olup geri dönse, şimdi çocukları olsa ne lâzım gelir?

 Sahura kalkan, ama yarın iyi olursam oruç tutarım diyen hasta bir kimse, yarın dahve vaktine kadar niyeti unutsa, orucu sahih midir?

 Bir kimse zekât nisabına mâlik olsa, zekât kendisine farz olduktan sonra eline yeni altın veya para geçse, bu yeni geçenin zekâtını öncekiyle beraber mi verir; gelecek seneye mi katar?

 Fitre ve oruç fidyesi ne kadardır?

 Birisi bir başkasına toplu para verse, bunun şu kadarı fidye, şu kadarı fitre dese, nasıl verilir?

 Bir kimse birine kitap hediye etse, kitabın içinden unutulmuş bir kâğıt çıksa, bu kâğıt da hediye edilmiş olur mu?

 Bir romancının yazdıkları sebebiyle okuyucu yanlış fikirlere kapılsa, mesela Werther’i okuyan biri intihar etse, yazar bundan mesul olur mu?

 Bir katılım bankası talebelere 1000 lira bloke edip kredi kartı veriyor. Alıp kullanmak caiz midir?

 Nişanlımla dinî nikâh kıydık. Zifaf olmadıysa da halvet (başbaşa kalma) oldu. Sonra nişanımız bozuldu. 3,5 ay sonra başkasıyla evlendim. Kocam askerde olduğu için zifafa 1,5 sonra girdik. Bunda bir mahzur var mıdır?

 Bir mümin âhiretin bu dünyadan çok daha hayırlı olduğunu bildiği için ölümünü istemesi doğru mu?

 Hem zarar hem kâr ihtimali olsa da bankanın bir takım tatbikatı sayesinde zarar ihtimali teorik kalıyor ve umumiyetle kâr ediliyor. Böyleyken alınan kâr payı caiz olur mu?

 Mezhepler neden gerekli ve neden bir mezhebe uymak zorundayız?

 Mevkifu’l-Akl ve’l İlm kitabı hakkında bilgi verir misiniz?

 Oruçluyken ağzı yıkamak caiz midir?

 Geçen Ramazan ayında 50.000 liram vardı. Nisan ayında bu paraya 20.000 lira daha eklendi. Bu sene zekâtımı 70.000 liradan mı, 20.000 liradan mı hesap edeceğim?

 Dünya nüfusunun artması iyi midir kötü müdür?

 Bir kimse baba bir erkek kardeşinin ana bir kız kardeşi ile evlenebilir mi?

 “Boşanmış bir kadını, hulle için başkasının alması tahrimen mekruhtur” sözünün manası nedir?

 “Hanefî ve Mâlikî’de velîsi kızı kendine nikâh edebilir” sözünün manası nedir?

 300 gram altının zekâtını vermek için 2 yarım altın aldığımda bu 2 yarım altını da hesaplamak lâzım mıdır?

 Bir kimse telefon şirketinde çalışsa, aboneliği iptal edilirse ceza ödeyecek birinin hattını kendi üzerine alıp ücretsiz iptal etse ve bunun mukabili aboneden para alsa caiz midir?

 İçinde elfaz-ı küfür geçen şarkı dinlemenin hükmü nedir?

 Kızılay, kan topluyor ve satıyor. Bu satış haram mıdır? Kızılay bu elde ettiği kar ile memurlarına maaş veriyor. Burada çalışmak haram mıdır?

 Vefat etmiş birisi, hayattayken hayır niyetiyle tanıdıklarından burs-yardım toplayıp, talebelere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyordu. Vefat edince topladığı paralardan bir miktar kaldı. Bu paraları ne yapmalı?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 >>