Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 90 km uzaktaki yere giderken, bir iş için yoldan sapıp, tekrar aynı yola dönüp, gitmek istenen yere varıldığında 90 yerine 110 km yol gidilmiş olduğu görülse seferi olunur mu?

 Hangi şartlarda ezan câminin içinde okunabilir?

 Ebû Tâlib icin Allah’tan rahmet istemenin itikadî cihetten bir mahzuru var mıdır?

 Câminin içi dolunca dışarıya hasır serilip cemaat orada namaz kılıyor. Ancak sonra arada büyük bir boşluk oluyor. Cemaat gölge diye ağaçların altında kılıyor. Namazları sahih olur mu?

 Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri için Şâfiî mezhebli, Hanefî meşrebli ifadesi ne manaya geliyor?

 Bir evde oturmak mukabilinde, başka bir evde oturmak şeklinde bir anlaşma caiz midir?

 Bir araba bir başka arabaya satılsa ve diğer arabanın sahibi alacağı araba yanında bir de 2 ay sonra ödenmek üzere 2000 lira istese caiz olur mu?

 Bir kimsenin elinde 7 gramlık bir altın olsa, zekâtı bundan az olsa, bununla bir fakirle devr yaparak zekâtını verse, ancak vermesi icab eden zekât 5 gram olsa, bu 2 gram fazla verdiğinin hükmü nedir?

 Babam dedemden önce vefat etti. Bir amcam ve bir halam var. Şimdiki kanuna göre, dedemin vârisi sayılıyorum. Miras almamda dinen mahzur var mıdır?

 Zekât vekili başkasını vekil yapabilir mi?

 Alzheimer hastasının aklı tamamen gitse, oruç tutamadığı için zengin olsa ne lazım gelir?

 Vehhab Allahü tealanın ismi olduğuna göre, Vehhabi demek doğru mudur?

 Ayılmak için amonyak koklamak, oruç bozulur mu?

 Evimizde sofra adabı nasıl olmalıdır?

 Sakal-ı şerif ziyaret edilirken sesli bir şekilde salavat getirmek doğru mudur?

 Müslümanlar ve gayrı müslimler, İslâmiyetin giyim kuşam için getirdiği tahditlere uymasa ne lâzım gelir?

 Sakal-ı şerifin ehemmiyeti nedir? Neden 40 kat beze sarılmaktadır?

 İmsak (fecr) girdikten sonra seyahate çıkan kimse orucunu açabilir mi?

 Kadir Gecesi'nin zamanının tam olarak söylenmemesinin hikmeti nedir?

 Hastaya okuyan birinin para istemesi veya alması caiz midir?

 Her Müslümanın hayatında bir kere olsun keffaret orucu tutması şart mıdır?

 Telefonlar için oyun yapmak ve oyundaki reklamlardan para kazanmak caiz mi?

 Ödünç para verirken, veren kişinin geri alacağı müddeti beyan etmesi caiz olur mu?

 Bir hanım, hanımlara tesbih namazı kıldırabilir mi?

 Yaraya sürülen krem ve sıvı ilaç orucu bozar mı?

 Kur’an-ı kerimde “Biz her millete bir peygamber gönderdik” ( Nahl: 36)  ve “Eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik” (Furkan, 51)  meâlindeki birbirine muarız gibi gözüken iki âyet-i kerimeyi nasıl anlamak münâsibdir?

 Hazret-i Peygamber’in doğumundan evvel Yemen’in statüsü neydi?

 Bir fitre mikdarı olan 3,5 kilo hurmayı, 400 gramlık paketlere koyup 9 kişiye vermek caiz midir? 

 Teravih ile vitr arasındaki duayı yüksek sesle yapmak münasip midir?

 Namaz kılarken kısa kollu gömlekle namaz kılmamak için kolçak takmak münasip midir?

 Araba almak isteyen, arabayı satanla bir bedel üzerinden anlaşıyor. Sonra katılım bankasına, %30’unu peşin ödüyor; %70’ini banka tamamlayıp arabayı alıyor ve bu kişiye biraz kâr koyup taksitli satıyor. Caiz midir?

 Şirketlerin mescidinde Cuma namazı kılmak caiz midir?

 Bir kadın kocasından boşansa, 3 ay iddet beklese, 3 aydan sonra tekrar evlense, ikinci evliliğinin ilk 6 ayında bir çocuk dünyaya getirse, bu çocuğun nesebi kime bağlanır?

 Mecdelli Meryem kimdir?

 Mühendis olmak isteyen bir lise talebesinin müspet ilimlerle geçirdiği vaktin, dini ilimlerle geçirdiği vakitten fazla olmasında bir mahzur var mıdır?

 Bir kişi gezmek maksadıyla Ramazan ayında sefer mesafesi gidip oruç tutmasa günah olur mu?

 Kadının beline kadar uzanan saçlarının ucundan alması mekruh mudur?

 Yûsuf Suresi 20.âyetinde, Yusuf aleyhisselâmı birkaç dirheme sattıkları anlatılıyor. Yûsuf aleyhisselam takriben M.Ö 1600-1700 senelerinde yasamış. Kaynaklar diyor ki: ‘Eski Mısır’da, yani Yûsuf aleyhisselam devrinde dirhem yoktu; onların para birimleri başka idi. Dirhem M.Ö 700 yıllarında kullanılmaya başlandı.’ Şu halde bu âyet-i kerimeyi nasıl anlamalıdır?

 Osmanlılarda şehzâdelerin sakal uzatması yasak mıydı?

 Kur’an-ı kerimde bahsedilen Sâbiîler kimdir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 >>