Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 İslâm dini hususunda alt yapı kazanacağım hangi kitapları tavsiye edersiniz?

 Keşke ben de seyyid olsaydım demek mahzurlu mudur?

 Bankadan sıfır faiz ile 1000 lira alabiliyorum; fakat bunu alırken benden 50 lira kullanım ücreti istiyor. Bu muamele caiz midir?

 Kaldır ellerini uzat Allah'a doğru, mısraı ile Allah’a mekân isnat edilmiş olur mu?

 Vitr namazında kunut duası yerine devamlı rabbena atina okumanın mahzuru var mıdır?

 Umumi vekâleti alan kişi, kurbanı satın alırken “vekili olduğum felanın adak kurbanı için bu koyunu bana satar mısın?” demesi şart mıdır?

 Hastalığından dolayı kusturularak kursağı boşaltılan güvercinin kusmuğu necis midir?

 Almanya’da alkol ve domuz eti servisi yapan lokanta işleten birinin kazancı ailesine haram mıdır?

 Suç işleyen köleye ceza verilir mi?

 Erkeğin din ve akıl cihetinden üstün olduğu hadis-i şerifte geçiyor. Ruhulfurkan tefsirinde, erkeğin ictimaî vazifelerinden dolayı böyle olduğu yazıyor. Efdaliyet takvaya göre değil midir?

 Milletlerarası bir anlaşma olsa, İslâm devleti aldığı esirleri köleleştiremez mi?

 Nikâhta vekil, veli yerine geçer mi?

 Bir ilahi din bozulmadan yeni bir ilahi din gelmiyorsa, nübüvvet gelmeden evvel peygamberimiz nasıl İbrahim aleyhisselâmın Hanif dinine mensup olabilir?

 Osmanlı padişahlarının soyunu Oğuz Han’a dayandırdığı; ama bunun doğru olmadığını söyleyenler var. Ne dersiniz?

 Düğünde takacağım para veya altın zekât niyetiyle takılır mı?

 TV programında bir çocuğun babasının tespiti için DNA testi mevzuu işlendi. Dinen bu muteber midir?

 Şah İsmail’in karısını savaş meydanında bırakıp Sultan Selim’e esir olduğunun aslı var mıdır?

 Sevad arazisindeki, sevad kelimesi ne demek?

 Ayaktaki mestin fermuarı bozuk olup açılsa biz onu yukarı çeksek o arada mest çıktı mı kabul edilir?

 İngilizler neden sömürge yapmak yerine yeni bir Türk devletinin kurulmasına müsaade ettiler?

 Gece cünüp olup güneşin doğmasına az kala uyanınca sular kesik olsa, teyemmüm alıp sabah namazını kılabilir mi?

 Yılda bir defa satılacak mal alan kişi, senesi gelmeden malları satıp yerse zekât gerekir mi?

 Tasarruf denilen bir sistem var. Muayyen bir peşinatla kira öder gibi ev sahibi yapıyorlar. Ama para müşterek bir havuzda toplanıyor. Her ay kura çekerek bir kişiye ev alınıyor. Bu sistem caiz midir?

 Uludere’de bir mağarada Barnabas İncili’nin bulunup askeriyeye teslim edilip kozmik odada saklandığı doğru mudur?

 İslâm Hukuku ve Önceki Şeriatler kitabınızda geçen “Demek ki insanların yararına olan şeylerde gayrimüslimlere benzemek mahzurlu görülmemiş. Bunlardan, faydalı olmayanları ve çirkin, mezmûm (kötülenmiş) olanları kullanmak ve yapmak yasaklanmış. Fakat, İslâm âlemindeki telakkiye göre, iki müslüman bunları kullanınca âdet-i islâm olmakta ve üçüncü kullanan müslüman için artık yasak kalkmaktadır. Birinci ve ikinci müslüman günahkâr olursa da, başkaları olmamaktadır.” Bu son kısım için, yani ilk iki müslümanın günahkâr olup diğerlerin olmaması hakkında 1-2 müşahhas misal vermeniz mümkün müdür?

 Kur’an-ı kerimde geçen, ama hükmü farz değil, müstehab olan bir hususu inkâr etmek de küfr müdür?

 Kingdoms of Fire filmi Memlüklerle Osmanlıların harbini anlatıyor. Yavuz Sultan Selim zalim olarak gösteriliyor. Ne dersiniz?

 Araba, ev eşyası gibi mamullerde defosu, eksiği olduğu müşteriye söylenmese, o kazanç haram olur mu?

 Dinin men ettiği matem tutmak ne demektir?

 Babama ait kenarda duran ticaret malı zeytinyağını 1000 liraya rızasıyla satıp parasını aldım. Bu paradan o malın zekâtını verecek miyim?

 Beni araba almak için banka adına vekil tayin ediyorlar; daha sonra arabayı buluyorum; fiyatta anlaşıyorum; bundan sonra  % 70 banka veriyor; sonra arabaya rehin konuyor. Bu şekilde caiz olur mu?

 Namık Kemal içki içer miydi?

 Eşim salgın sebebiyle cuma namazlarına gitmiyor. Çok üzülüyorum. Nikâhımız tehlikeye girer diye korkuyorum. Ne yapmalıdır?

 Bir müteahhit, 100 bin lira eden daireyi 80 bin liraya fakire vererek 20 bin liralık tenzilatı zekatına mahsup edebilir mi?

 27 Mayıs darbesinden sonra Adnan Menderes’in ailesine nasıl muamele edildi?

 Reşid olan torununa dedesi vacip kurbanını torununun haberi olmadan kesse, torundan mesuliyet kalkar mı?

 Kurban haccın vacibidir diyen birine ne denir?

 Vitrin mankeni çizmek ve imal edip satmak caiz midir?

 MTTB’yi İttihatçılar mı kurdu?

 Annemle yaşıyorum. 150 bin liralık bir evde 4 kişi hissedarız. Kenarda 23 gram altınım var. 3 gram altın ve 10 bin lira borcum vardır. Annemin ise birikmiş parası yok ve 25 bin kadar borcu var. Bize kurban kesmek düşer mi?

 Cuma namazı gibi ibadetlere izin verilen, ama ahkâm-ı İslâmiyye ile idare olunmayan bir memleket dârülharb midir? Burada memuriyet ve askerlik gibi devlet işi yapmak caiz midir?

 1925’te aşar vergisinin kaldırılması köylünün menfaatine değil midir?

 Fransa’nın Tunus’u işgali Berlin Antlaşması’nın neticesi midir?

 Fötr şapka ile ön tarafı siperli şapka dini olarak aynı hükümde midir?

 Bu gün dini mevzularda çok farklı sözler var. Bunların doğrusunu eğrisini kim tashih edecektir?

 Borç alıp ev tadilatı yapmak caiz midir? 

 Dört halife devrini anlatan hangi kitapları tavsiye edersiniz?

 Bulunduğumuz ilçenin, köyün mahalli tarihini araştırmak isteyen nasıl bir yol takip eder?

 İnsan yaşamayan bir toprağı keşfeden oranın maliki olur mu? Ay ya da Mars kimindir?

 Bazıları tasavvuf silsilelerinin uydurma olduğunu; Hazret-i Ebu Bekr’e veya Ali’ye zikr telkin ettiğinin hadis kitaplarında geçmediğini söylüyor. Buna ne denebilir?

 120 bin lira ev kredi borcu olan birisi, bir yerden bu kadar para gelse, hemen yatırsa 30 bin lira kâr edecek olsa, bunun yerine daha kârlı farklı bir yatırım yapsa, mesela altın alsa caiz olur mu?

 İsimlerin  kadere etkisi var mıdır?

 Kendi arazisinde boş kovanı bulunan bir arıcının kovanına dışarıdan arı sürüsü gelip girse, bunun yaptığı balı alması caiz midir?

 Cennetteki insanların boyu ne kadar olacak?

 Akşam namazını yıldızların çoğaldığı vakte kalmadan tek kişi mi kılmalı; yoksa cemaati mi beklemelidir?

 Eshab-ı Kiram efendilerimizin ictihadlarının toplandığı bir kitap var mıdır?

 Hazret-i Ömer, Hazret-i Âişe’nin odasına defnedildikten sonra, Hazret-i Âişe’nin, Hazret-i Ömer’in yabancı olduğu için ara yere perde çektiğini söylediniz. Hazret-i Âişe Müminlerin annesi olduğuna göre bu nasıl oluyor?

 Bir kimsenin 1500 lira emekli maaşı olsa, aynı zamanda yarısı 600 bin lira kıymette iki ortaklı dolmuş hattı olsa; dolmuşun günlük kârı 3500-4000 lira olsa; ayrıca beş hisseli 2 milyon kıymetinde bir dükkânı olsa; kenarda parası ve altını yoksa zekat verir mi?

 Cuma hutbesinde çoğu zaman dalıp gidiyorum. İmamın ne konuştuğunun bile farkında olmuyorum. Namaza zarar verir mi?

 Şehir camiine alınan halının secde mahallinde sanki hayvan başı resmi var gibi görünüyor. Üzerinde namaz kılmak mekruh olur mu?

 Bir kıza talip olan erkeğin kız ile bu niyetle telefonla konuşması caiz midir?

 Erkeklerin kaşı olmayan gümüş halka yüzük takması caiz midir?

 Bir kimse kurban bayramı günlerini kastederek, “bir tane de anam babam (ev) yesin diye koyun keseceğim” dese bu adak olur mu?

 Bir kimse kurban işi için birine umumi vekâlet verip, “dilediğin gibi kurban işimi hallet” dese, böylece arada 5 vekil olursa kurban sahih olur mu?

 Yahudiler maderşahi (matriarkal, anaerkil) bir topluluk mudur?

 Cenaze namazı kılındıktan sonra ölünün yüzünü açıp bakmak caiz midir?

 İki gün evvel ayağımdaki yaraya koyduğum bandı iyileşmesi üzerine çıkardıktan iki saat sonra, bir parçasının yapışık kaldığını fark ettim. Bu arada aldığım abdestle kıldığım namazı iade edecek miyim?

 Camide cemaat olmadığı zaman imam efendi sarık ve cübbesini giyerek tek olarak mihrapta mı namazını kılacak?

 İslam Hukukunu, günümüz Batı Hukuku’ndan ayıran hususiyetlerden en mühimi hangisidir?

 Yaser Arafat nasıl bir şahsiyettir?

 1978 Camp David Barış Antlaşması'nı nasıl tefsir etmelidir?

 1973 Arap İsrail savaşında, ABD İsrail’e destek hattı kurmasaydı, İsrail yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir miydi?

 Bir hanım, internetten bir nakış görüp kopyalasa; nakışın sahibi de bunu ben yaptım deyip sitem etse, kul hakkı geçer mi?

 Seyahat edeceği yere 76 kilometrelik yoldan gidip, dönerken 160 kilometrelik yoldan dönse, dönüşte namazları kısaltmalı mıdır?

 Komşularla imece usulü ile iş yapmak riba olur mu?

 Bir kimse mezarının düz yapılıp üzerine çimen ekilmesini vasiyet etse caiz midir?

 Sıkıntılı hâllerdeki birinin “ölsem de kurtulsam” demesinde bir beis var mı?

 Babam kendisine ait bahçenin tapusunu benim üzerime yapmak istiyor. Yalnız tapusu benim üzerimde olsa bile, bahçe kendisininmiş gibi mahsullerinden faydalanmaya devam edecek. Mahsulün uşrunu vermek bize düşer mi?

 Sava Paşa Müslüman olmuş mudur?

 Milliyetçilerin çoğunun Türk asıllı olmamasını nasıl izah edebiliriz?

 Bizans imparatoru Heraklius Yunancayı resmi dil haline getirdiyse, ondan asırlarca evvel inşa edilen Ayasofya’nın isminin Yunanca olması nasıl izah edilir?

 Bir kimsenin, arkadaşının yerine istihare yapması uygun mudur?

 Avrupa’ya giden Türkler’in asimile oldukları doğru mudur?

 Evliyayı tanımak için bir kıstas var mı?

 Âlemler mahluk (sonradan yaratılmış) olduğuna göre; Allahü teala âlemleri ezelde yaratmamış, vakti gelince yaratmış demek mi lazımdır?

 Evde kuş beslemek isteyen sadece tek cins bir tane besleyebilir mi? Erkek ve dişi iki tane mi almak gerekir?

 Yerine fındık vermek şartıyla tüccardan para almak caiz olur mu?

 Tarihte İzmir şehrinin bayrağı var mıydı?

 Bir hadis-i şerifte “Ümmetime Cehennemin sıcaklığı, hamam sıcağı gibi olacaktır” ve Meryem suresinin 71-72. âyet-i kerimelerinde mealen “İçinizde Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesin hükmüdür. Allah’tan sakınanları oradan kurtarır;  zâlimleri [kâfirleri] de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız” buyuruluyor. Bu âyeti kerime ve hadisi şerifi nasıl anlamalıyız?

 Düğünde silahla mermi atmak israfa girer mi?

 Elimde 5 bin lira kıymetinde kolye, küpe ve bileklik olsa, bunları üzerine para vererek başka daha kıymetli altın alabilir miyim?

 Kız Şâfiî, erkek Hanefî ise nikâh nasıl kıyılır?

 Ayasofya mozaikleri kazınmamışsa, Osmanlılar burada nasıl namaz kılmışlar?

 Üzerine cenaze konulan taşın yüksekliği ne kadar olmalıdır? 

 Beykoz’daki Yuşa aleyhisselam kabri kati midir?

 Gencim; şehvetim zina yapacak kadar çok. Daha evvel yaptığım da oldu. Kirada oturuyorum. Maaşım asgari ücrettir. Birikmiş param yoktur. Bu halde evlenmemin hükmü nedir?

 Bazı telefon kartları var. Mesela 30 lira yüklenirse, 10 lira hediye veriyor. 100 lira alışveriş yapılırsa, 10 lira hediye veriyor. Böyle kampanyalara katılmak caiz midir?

 Bir erkeğin dini nikâhlı zevcesi miras alabilir mi?

 İmam Ebu Hanife, “Verdiğimiz hükmün delilini bilmeden buna göre fetva vermeyin” dediği doğru ise, nasıl anlamalıdır?

 Bir kimsenin külçe halinde 25 kilo gümüşü olsa zekâtını nasıl verir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 >>