Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 İslâm dini hususunda alt yapı kazanacağım hangi kitapları tavsiye edersiniz?

 İç Anadolu mıntıkasındaki Kürtler nereden gelmiştir?

 Mağazada birini alana ikincisi bedava diye satılan mamulü almak caiz midir?

 Temizlik robotu satın alan herkese çatal kaşık seti hediye kampanyasının caiz olması için nasıl hareket edilir?

 Eldeki paranın nisabını hesaplarken, altının alış mı satış mı fiyatı nazara alınacaktır?

 “De ki: Allah’ın bize yazdığı şeyden başkası, bize asla isabet etmez” mealindeki ayet-i kerime (Tevbe: 51) Cebriyye mezhebini makul göstermez mi?

 Yakın tarih hakkında öğrendiklerim sebebiyle hayret ve öfke içindeyim. Ne tavsiye edersiniz?

 Hazret-i Ali efendimizin kılıcı Zülfikar’a ne olmuştur?

 Lurlar Kürt müdür?

 Sultan Abdülhamid’in, Sultan V. Murad iyileşinceye kadar vekâleten tahta oturduğu doğru mudur?

 Bıçak gibi keskin şey hediye edilince hediyeyi alan kişi ile aralarının bozulacağını veya birine saat hediye edince sevgilerinin bir müddet sonra sona ereceğini söyleyenler var. Bunlara dinimizde itibar edilir mi?

 Kürt sahabe var mıdır?

 Manav ne demektir?

 Bir İlmihalde: “İdrarını yaparken, tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.” Büyük abdesti yaparken ıkınmadan dolayı çoğu zaman meni geliyor. Nasıl hareket etmelidir?

 Bazı vakfiyelerde, kitabelerde baba adı için Abdullah yazılıyor. Bu o kişinin babasının gayrı müslim olduğunu gösterir mi?

 Alkış yapmak Lut kavminin âdeti midir?

 Mustafa Kemal Paşa’nın, sulh antlaşmasının şartlarını hafifletmek üzere halkı teşkilatlandırılması için padişah tarafından gönderildiğini yazmışsınız. Fakat Padişahın kendisine yolladığı bir telgrafta, “Taşradan merkez kurtarılamaz; bu sebeple sükûnet ve asayişin muhafazası için çalışmak lazım” diyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Celali isyanlarının ismi Ağrı’daki Celali aşiretinden mi geliyor?

 Kur’an-ı kerimde geçmeyen bir husus için bazı kitaplarda nasıl farz veya haram diyebiliyor?

 Balığın içi temizlenmeden pişirilmesi veya salamura yapılması halinde bunu yemek caiz midir?

 Cemaatle namazda kadınlar nerede durur?

 Sultan II. Murad’ın “Fatih Sultan Mehmed’e Nasihatleri” diye bilinen kitap kimin eseridir?

 Kur'an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması hakkında ne düşüyorsunuz?

 Galatasaray Lisesi’nin Anadolu harbinde cepheye asker gönderdiği için hiç mezun vermediği doğru mudur?

 Evlenirken kız tarafı misal yüz gram bilezik istiyor. Bu takılan bilezikler evlendikten sonra kadının malı mıdır? Koca rızasız kullanabilir mi?

 İnönü devrinde, Atatürk’ün Anadolu harbindeki rolünün kasıtlı olarak az gösterilip İnönü’nün rolünün abartıldığı doğru mudur?

 Bir kişi ihtilama sebep olacak şekilde yatsa, Ramazan’da ihtilam olsa, oruca zararı var mıdır?

 4 sene önce isteğim dışında telefonda eşimin amcasına 3 kere boşuyorum dedim. Kızın babası ve abisi de şahit oldu. Kızla bu mevzuda da hiç konuşmadık ama ayrılacağımızı biliyordu. 4 senedir bir gün olsun aklımdan eşim çıkmadı. Nikâhımız devam ediyor mu?

 Osmanlılarda işkence var mıydı?

 Sivas Kongresi zabıtlarına nasıl erişilebilir?

 Burun için sıvı ilaç  (burun spreyi) kullanmak orucu bozar mı?

 Doğu, batı, kuzey, güney kelimeleri uydurukça mı?

 Allahü teala dilerse kaza-i mübremi de değiştirir mi? Kaza-i mübremi yaratmadığı da olur mu?

 Bir hanım zekâtını vermek üzere zevcini vekil tayin ediyor. Her yıl vekâleti tekrar etmesi lazım mı?

 Deli olmak için dua etmek caiz midir?

 Euzu besmele ile bir işe başlarken veya başladıktan sonra müzik ve kadın sesi işiten küfre düşer mi?

 Oturduğum sitenin bahçesine, kendi diktiğim; fakat otomatik sulama ile sulanarak büyümüş ağacın tüm mahsulünü kullanabilir miyim?

 Oruçluyken ön edep yerine yaş pamuk koymak orucu bozar mı?

 Oruçlu iken ön edep yerinden  su girmesi orucu bozar mı?

 Cengiz Han’ın kumandanı Subutay Türk menşeli midir?

 Hastalık sebebiyle ayak parmağı namazda oynayan kimsenin namazı bozulur mu?

 Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk devrinde kaç fabrika kuruldu?

 Bir erkek zevcesine her gün 20-30 lira verse bütün nafakasını vermiş olur mu?

 Fatih Kanunnamesi’nde el kesme cezasının diyete tebdil edildiği iddiası doğru mudur?

 Hafız mekteplerinin açık olması cumhuriyet devrinde din tahsilinin yasaklanmadığının delili değil midir?

 İftarı çabuk açmak sünnet ise, iftardan önce duayı uzatmak sünnete muhalif olmaz mı?

 Dinde kâfir olduğu ve ebedi cehennemlik olduğu bildirilen şeytan sadece iblis mi; yoksa iblis ve bütün şeytanlar mıdır?

 Cariye ile cinsi temas caiz mi?

 Evde namaz kılınırken kedi önden geçerse veya gelip seccadeye oturursa mahzuru var mıdır?

 Ahmet İzzet Paşa, İttihatçıların devletin yıkılışını uzattığını söylüyor. Ne dersiniz?

 Dinsiz, mürted çiftlerin çocukları veledi zina mıdır? Eğer öyleyse bu çiftler Müslüman olursa çocuklarının vaziyeti ne olur?

 “Kıyamet gününde benim sebebim, nesebim ve hısımlığım dışında bütün sebep, nesep ve hısımlıklar kalkacaktır” hadisine göre, ahirette ailelerimizle bağımız olmayacak mı?

 Islak ayakla ıslak ve necis bir halıya basmakla ayağa necaset geçer mi?

 İslâm hukukunun dördüncü kaynağı olan kıyas kaç çeşittir?

 Put Adam kitabı hakkında ne dersiniz?

 Tarlasında kiracısı bulunan zengin bir kimse, bu tarlasını satılığa çıkarırsa tarlanın zekâtını vermesi gerekir mi?

 Sultan II. Abdülhamid’in Ramazan-ı şerif ayının son on gününde Ertuğrul Tekke Câmii’ne gelip, ikinci katta bulunan üç metrekarelik odada ekmek, su gibi zaruri ihtiyacı bulunmadan çıkmayıp itikâfa girdiği doğru mudur?

 Osmanlıya ait bir bacak zırhında Arabi harfler gürdüm. Belden aşağı kalacağı için hürmetsizlik olmuyor mu?

 Çocuğa Oğuz Kağan ismini koymak münasip midir?

 27 Mayıs darbesi olmayıp 1960 yılında seçim yapılsaydı Demokrat Parti kazanabilir miydi?

 Bir yaşındaki erkek çocuğum çok düşüyor. Sadaka vereyim mi? Kurban keseyim mi?

 Osmanlı 622 yıl boyunca neden, kim için ve ne için savaştı? 1. Cihad için mi? 2. Halkın refahı ve huzuru için mi? 3. Ganimet için mi? Böyle ise muvaffak olamamıştır. 6 asır himayesinde kalan milletlere İslâmiyeti sevdirememiş ve yayamamış; bilakis düşman yetiştirmiştir. Müslüman Türkler devamlı harb hâlinde oldukları için hep acı ve keder hâkimdi; maddi olarak da ilerleyemediler. Buna mukabil gayrı müslimler huzur ve refah içinde idi. Bu sebeple isyan ettiler. Osmanlı yıkıldı ve geride fakir bir ülke, parçalanmış bir İslâm medeniyeti bıraktı. Ne dersiniz?

 İmam Ahmed bin Hanbel kelâm muhalifi miydi?

 “Allah’ın da mizah anlayışı olduğuna inanıyorum. Bazen kullarına mizahi uyarılarda bulunur.” Sözünde bir mahzur var mıdır?

 2 aylık çocuk için fitre vermek gerekir mi?

 Sovyetlerin Afganistan’ı işgali sonrasında Taliban’ın güçlenmesi Amerika ile alakalı mıdır?

 Eşim kriz sebebiyle evden çalışıyor. Günde en az 3-4 saat arkadaşıyla dedikodu yapıyor. Birilerine sinirlenip evde devamlı bağırıp küfrediyor. Rüyamda onun bu sebeple cezalandırdığını gördüğümü söylesem, günah işlemiş olur muyum?

 Kanuni Sultan Süleyman Süleymaniye Câmii’ni yaptırdıktan sonra vakfiyesinde imam olacak kişinin evsafını saymış: “Arapça, Farsça ve Latinceye hâkim olacak. Kefere dini ile İslâm dinini mukayeseli bilecek. Muntazam spor yapacak, at binmeyi bilecek. İlm-i teşrih (anatomi) bilecek. Yüksek ilimlerini ve alet edevat ilimlerini almış olacak. Düzenli olup ve güzel giyinmeyi bilecek.” Bu malumat doğru mudur?

 Bizim kitap çekiliş sayfamız var. Buraya zengin olanlar zekât göndermek istiyor ve bu para ile kitapların fakir müslümanlara ulaşmasını istiyorlar. Bu zekât muteber olur mu?

 İsa  aleyhisselâm zamanında müminlerin ibadet ettikleri yere kilise mi deniliyordu?

 Bir kimse ihalelere girerek para kazanan şirkete 10 bin dolar verse; onlar da her ay 3000 lira kâr payı verseler caiz mi?

 Babamın dükkânında çalışıyorum. Umumi vekiliyim. Onun zekâtını verebilir miyim?

 Bir kimse fakir damadına fıtra verebilir mi?

 Namaz kılan bir kimse, Allahü teâlânın emrini yerine getirmeyi ve kulluk vazifesini yapmayı niyet etmeyip, namazın bir spor olduğunu düşünürse, bu küfrü mü gerektirir?

 Hüseyin Avni Paşa’nın Sultan Aziz’e karşı kendisini sürgün ettiği için kin beslediği söyleniyor. Sürgün sebebi neydi?

 11 yaşındaki çocuk oruçlu iken, gezmeye gitmek icap etse, orucunu bozmasına müsaade etmek caiz olur mu?

 İslâmî bir devlette kısas hükmünü maktulün yakınları tatbik edebilir mi?

 Din büyükleri hakkında söylenen iftiralar beni çok üzüyor. Ne yapmalıdır?

 İhtilam olunca meni elbisemin dışına kadar ıslatıyor. Bu ıslaklık başka bir eşyaya dokunsa o eşyayı da temizlemek lazım mıdır?

 Akar suda (havuzda, denizde) yüzen, abdest ve guslün bütün farz ve sünnetlerini yerine getirse, hadis-i şeriflerdeki müjdelerin tamamına nail olur mu?

 Kelâm olarak Türkçe hangi kitapları tavsiye edersiniz?

 Bir kimse Ramazan’da cünüp olsa, sabah gusletse, orucu sahih midir?

 Ramazanda istimna (mastürbasyon) yapana ne lazım gelir?

 Celâleyn tefsiri mushaf hükmünde midir?

 Birisi falanca günahı hiç işledin mi diye sorsa geçmiş günahı yaymamak için yalan söylemek caiz olur mu?

 Sultan Abdülaziz devrinde orduya yapılan yatırımlardan dolayı ekonominin iflas etmesi Sultan Abdülaziz için bir kusur kabul edilebilir mi?

 Arkadaşlarımız engelli fakir bir gence tekerlekli sandalye alabilmek için yardım topluyorlar. Ben zekâtımı bu işe verebilir miyim?

 Sokrat, Lokman Hekim’in talebesi olduğu doğru mu?

 Hanefi mezhebine mensup bir imam diğer mezheptekilere namaz kıldırabilir mi?

 Mecmuatu’l-Ahzab kitabı hakkında malumat verir misiniz?

 Napolyon devri ve Fransız ihtilâli hakkında kitap tavsiye edebilir misiniz?

 Sabah namazı güneş doğduktan sonra kuşluk vaktine kadar kılınabilir mi? Yahut hangi vakte kadar kılınabilir?

 Namaz kılarken kasten mekruh olduğunu bilerek takkesiz namaz kılmak o namazın iadesini gerektirir mi?

 Delilerin ahirette yeri neresidir?

 Nisab miktarı altını ve ayrıca arabası olan fakat evi olmayıp kirada oturan kişiye zekât düşer mi?

 Lozan’dan sonra İngilizler İstanbul’u neden hiç bir şey yapmadan terkettiler?

 Artuklular hangi boydandır?

 İkinci Dünya Harbi’nden sonra Sovyet Rusya’nın çok güçlenmesinin sebebi nedir?

 Kemalist inkılapların arkasında Avrupalıların olduğu doğru mudur?

 Cumhuriyet devri bürokratlarının batı hayranlığını bir şekilde idrak etmek mümkün. Ama Tanzimat ile başlayıp İttihatçılarla devam eden Batı hayranlığını nasıl anlamalıdır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 >>