Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Hanefî ulemasından Kerhî’nin Mutezilî olduğu doğru mudur?

Cevap;
Ona böyle diyenler umumiyetle Şâfiîlerdir. Hatib-i Bağdadî gibi Hanefîlere mesafeli olanlardır. Kerhî’nin böyle olduğuna dair bir delil yoktur. Sadece hakkında yazılan kitaplarda bazı imalar vardır. Bu hal, o devirde yetişen herkes için caridir. O devir, Mutezilî veya Şiî ifadesinin kullanılması mümkün kılan bir vasattır. En ufak bir fikri, böyle uç şekilde tefsir edilebilmiştir. Hadis kitaplarında bile Şiî, Kaderî denilenlerden rivayetler vardır. Bu itikadın dâîsi (propagandacısı) olmadıkça, rivayeti alınmıştır. Kanaatimce Kerhî, Mutezilî değildir. Olsa idi Hanefî mezhebinde bu kadar tesirli olamazdı.

26 Ekim 2019 Cumartesi

    Tümünü gör >>