Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Velime, zifaftan sonra mı, önce mi verilir?

Cevap;
Düğün yemeği vermek müstehab veya vâcibdir. İcabet de böyledir. Ne zaman verileceğinde de ulema ihtilaf etmiştir. Kimine göre zifaftan sonra; kimine göre zifaftan önce; kimine göre akit esnasında verilir. Mâlikîler birinciyi, Hanbelîler Şâfiî ve Hanefîler ikinciyi, Hanbelîler üçüncüyü tercih etmektedirler.

24 Ağustos 2019 Cumartesi

    Tümünü gör >>