Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Günümüz hutbelerinde 4 halifenin ismini zikredenler var, zikretmeyenler var. Bunun gereği var mı?

Cevap;
Sahabe-i güzin, hutbelerde dört halifenin ismini okumuştur. Sahabenin tatbikatı, şeriatte delildir. Hutbede 4 halifelerin ismini zikretmek ve zamanın halifesine dua etmenin müstehab olduğu fıkıh kitaplarında yazar. Üstelik bu, Ehl-i sünnetin şiarı olmuştur. Mutlaka zikretmelidir.

24 Ağustos 2019 Cumartesi

    Tümünü gör >>