Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Ebu Leheb’in asıl isminin Abduluzza olduğuna ve Abduluzza da Uzza putunun kulu manasına geliyorsa, Abdülmuttalib böyle bir ismi nasıl koymuştur?

Cevap;
Böyle bir manaya geliyor ise de, ismin bu olduğu kati olmayabilir. Kaldı ki Abdülmuttalib'in mü’min olduğu nazara alınırsa, o zamanki örfler çerçevesinde başka bir manaya, rabb'in kulu manasına geldiğini düşünmek daha doğrudur.

29 Mayıs 2015 Cuma

    Geri Dön