Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Sitenizde Hazret-i İsa’nın hiç ölmediğini yazmışsınız. Halbuki Kur’an-ı kerimde, “Ey İsa! Seni vefat ettireceğim” buyurulmaktadır. Bu yanlışlığı tashih etmenizi rica ederim.

Cevap;
Bu, benim görüşüm değil, ulemanın sözüdür. Kur'an-ı kerimden kendi anladıklarımızı değil, ancak ulemanın buyurduklarını beyan edebiliriz. Tefsirler, mesela Kurtubî, Âlü İmrân sûresinin 55.âyet-i kerimesinde geçen teveffâ kelimesinin, burada “öldürmeksizin kabzederek göğe yükselteceğim” ma’nâsına geldiğini açıkça yazıyor. Nitekim başka âyet-i kerimelerde, İsa aleyhisselâmı öldürmediklerini, bu hususta şüpheye düşürüldüklerini ve İsa aleyhisselâma ölmeden (yani kıyamete yakın yeryüzüne inip ehli kitabı imana davet edip) bütün ehli kitabın kendisine iman edeceğini beyan buyuruyor ki, bu İsa aleyhisselâmın ölmediğinin delilidir.

10 Ocak 2015 Cumartesi

    Geri Dön