Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Cennette cinsiyet olmadığına göre, cennetliklere hurilerin verilmesinin hikmeti nedir?

Cevap;
Miftahü’l-Cenne’de der ki: Cennet ehli, yemek ve içmek tadını ve zevkini duyarlar; lâkin ifrazât hâcetini hissetmediklerinden bu gibi beşerî ihtiyaç ve ızdıraplarından berîdirler (uzaktırlar). Yani bir açlık ve arzu hissetmezler; ama zevkini duyarlar.

3 Mayıs 2014 Cumartesi

    Geri Dön