Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Bir kimsenin aklına inanç esaslarına dair bir sual gelse, ne yapması gerekir?

Cevap;
İmam-ı Azam Ebu Hanîfe’nin Fıkh-ı Ekber adlı eserinin şerhinde diyor ki: Eğer bir kimseye tevhîd ilminin inceliklerinden bir zor iş görünürse, o kimsenin hemen “Allah ve Resulullah katında doğru olduğu şekilde itikad ettim” demesi lâzımdır. Sonra hemen onu ehline sorup, anlamaya çalışır. Özürsüz geciktirirse günaha girer. Hatta kudreti var iken sormazsa küfre düşer.

12 Ekim 2013 Cumartesi

    Geri Dön