Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Bir kimse, abdestli iken mestini çıkardığı zaman, yeniden abdest alması gerekir mi? Bunun için mesh müddeti nazara alınır mı?

Cevap;
Mesh bozulmaz. Bu kimsenin, sadece ayaklarını yıkaması kâfidir. Bunun mesh müddeti ile alâkası yoktur. Yani, mesh müddetinin sonuna az kala çıkarsa, ayaklarını yıkaması mesh müddeti dolduktan sonra olsa câizdir.

22 Ekim 2012 Pazartesi

    Geri Dön