Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Farz ile vâcib arasındaki ayırdedici en temel hususiyet nedir?

Cevap;
Farz, mânâsı açık âyet-i kerime veya mütevâtir-meşhur sünnet gibi delâleti ve sübutu kat'î delille sabit olur. Vâcib ise, mânâsı açık anlaşılmayan âyet-i kerime veya mütevâtir-meşhur sünnet gibi sübutu kat’i, ama delâleti zannî delille sâbit olur.

20 Ekim 2012 Cumartesi

    Geri Dön