Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Televizyonda konuşan birisi başın dörtte birinin meshedileceğine dair hadis yoktur. Tamamı meshedilmelidir dedi. Bu doğru mudur? Abdest alırken, başın dörtte birini meshetmeyi inkâr eden bir kimse küfre düşer mi?

Cevap;
Buhârî ve Müslim’de rivayet edilen Mugîre bin Şu’be hadîsinde Hazret-i Peygamber, sarığın altından başın önünü meshetmiştir. Âyet-i kerimede başınızı meshedin sözü, el kadar yerin meshedileceği mânâsını vermektedir. Ebu Davud ve Müsnedü İmamı Ahmed’de Abdullah bin Zeyd’den rivayet edilen hadis-i şerifte ise Hazret-i Peygamber başının tamamını meshetmiştir. İhtilaflı bir meseleyi inkâr küfr olmaz. Abdestte başın meshini inkâr küfr olur.

5 Ekim 2012 Cuma

    Geri Dön