Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
İslâm hukukunda efendinin bütün câriyeleri üzerinde istifraş hakkı var mıdır?

Cevap;
Bir erkek mülkiyetinde bulunan bütün cariyelerle istifraş hakkına sahiptir. Padişah da böyledir. Saraydaki bir câriye, padişahın mülkü değilse, o halde elbette istifraş hakkı yoktur. Ama padişahın yanına başı açık çıkabilir. Bununla beraber padişahlar, vâlide sultan tarafından seçilip hususî yetiştirilen câriyeler dışında bu haklarını kullanmamışlar; bu câriyeler sarayın kiler, mutfak, çamaşırhane, revir gibi muhtelif yerlerinde kendilerine verilen hizmetlerle meşgul olmuşlardır.

12 Ağustos 2012 Pazar

    Geri Dön