Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Yaptığımız işlerde, dört mezhebden birine değil de, her biri birer müctehid olan sahabîlerin kitaplarda bildirilen görüşlerine uymak câiz midir?

Cevap;
Sahâbîlerin, hatta sonra gelen âlimlerin kitaplarda beyan edilen kavillerine uymak câiz değildir. Zira bu kaviller sıhhatli ve tam şekilde bize ulaşmış değildir. Başka eserlerde rivayet olarak zikredilir. Bu sebeple bunlarla amel edilmez.

12 Ağustos 2012 Pazar

    Geri Dön