Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Kazai hüküm ile diyani hükmün farkı nedir?

Cevap;
Diyânî, Allah ile kul arasında demektir. Kazâî ise mahkeme huzurunda demektir. İkisi ayrıdır. Mesela zevcesini hataen boşayan kimse diyaneten boşanmış olmaz; ama iki şahit duymuşsa ve kadın mahkemeye intikal ettirmiş ise, kadı boşanmaya hüküm verir. Birincisi diyanî, ikincisi kazaîdir. Kazaen talep edilen haklar kazaidir; değilse dinidir. Şahitsiz veya senedsiz borç dini bir borçtur; kazai değildir. Zira mahkemeye gidilse, kadı şahit ve sened olmadığı için borcun ödenmesine hüküm veremez.

20 Haziran 2020 Cumartesi

    Geri Dön