Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Eski Osmanlı topraklarında kalan vakıflar hakkında Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuken söz hakkı var mıdır?

Cevap;
Bu topraklar kaybedildiği zaman yapılan antlaşmalarda bu mevzu konuşulup hükme bağlanmıştır. Osmanlı hükümeti bu topraklarda Müslümanlar yaşıyorsa, bunların mümkün mertebe devamını arzu etmiştir. Bu takdirde oradaki vakıflar eski haliyle devam demiştir. Yunanistan ve sair Balkan memleketlerinde olduğu gibi. Bazısı da tazminat karşılığı yeni hükümete devredilir. Bu daha ziyade o topraklarda yaşayan Müslümanın kalmaması hâlinde mevzubahis olur. Bu takdirde alınan bu tazminatla Osmanlı ülkesinde yeni vakıflar kurulur.

Cumhuriyet hükümetinin böyle bir mevzu konuşmasına ihtiyaç olmamıştır. Zaten vakıflar hükümetin malı değildir. Lozan’da kaybedilen toprakların çoğu da Müslümanların ekseriyette bulunduğu ülkelerdir. Burada vakıflar şer’î hukukta olduğu gibi devam etmiştir. Geri kalan vakıflar tasfiye edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin eski vakıflar hususunda bir hassasiyeti olmamıştır.

20 Haziran 2020 Cumartesi


    Geri Dön