Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Sarf ve nahvde maksud ve kafiyeyi itmam eden için arabi ve ilmini terakki ettirmek adına ibtidaen hangi metinleri okumasını tavsiye edersiniz?

Cevap;
İlim talebesi ise, sarf ve nahvi tam bitirmeli; merah, izzi ve elfiye okunmalı. Sonra mantık ve telhis okunmalı. Metin olarak Celâleyn okunabilir. Diğerlerini hoca tayin etmelidir. Kendisi mütaala edecek ise Nurul İzah olabilir, İhya olabilir, Mezahibi Erbaa olabilir. İhtiyar, yalnız okunmayacak kadar karışıktır. Bu sebeple ders okutan hocalar tarafından Hidaye, hatta Kuduri tercih edilmektedir.

13 Haziran 2020 Cumartesi

    Geri Dön